Tarned - 438515-2015

15/12/2015    S242    Euroopa Liidu Kohus - Tarned - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Toolide tarne Euroopa Liidu Kohtule kohturuumide jaoks

2015/S 242-438515

Hankelepingu sõlmimise teade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
ametlik postiteenistus
Kontaktisik: pr Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Toolide tarne Euroopa Liidu Kohtule kohturuumide jaoks
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.

NUTS kood LU

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Leping hõlmab toolide tarnet Euroopa Liidu Kohtule kohtu- ja konverentsiruumide sisustamise jaoks.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

39111100

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 277 090 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Kvaliteet. Osakaal 60
2. Hind. Osakaal 40
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
COJ-PROC-15/005.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeade

Teate number ELTs: 2015/S 144-265077 , 29.7.2015

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: COJ-PROC-15/005 Osa nimetus: toolide tarne Euroopa Liidu Kohtule kohturuumide jaoks
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
24.11.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 3
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
Saksamaa

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 277 090 EUR
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
3.12.2015