Piegādes - 438515-2015

15/12/2015    S242    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Krēslu piegāde tiesas zālēm Eiropas Savienības Tiesā

2015/S 242-438515

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
Oficiālais pasta dienests
Kontaktpersona(-as): Eva Anglessy
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Krēslu piegāde tiesas zālēm Eiropas Savienības Tiesā.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburga.

NUTS kods LU

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Līgums ir par krēslu piegādi ar mērķi aprīkot tiesas zāles un konferenču telpas Eiropas Savienības Tiesā.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39111100

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 277 090 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Kvalitāti. Svērums 60
2. Cenu. Svērums 40
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
COJ-PROC-15/005.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Vienkāršots paziņojums par līgumu, kas balstās uz dinamisko iepirkumu sistēmu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 144-265077, 29.7.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: COJ-PROC-15/005 Nosaukums: Krēslu piegāde tiesas zālēm Eiropas Savienības Tiesā
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
24.11.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
Vācija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 277 090 EUR
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
3.12.2015