Pakalpojumi - 438528-2015

Rādīt kompakto skatījumu

15/12/2015    S242

Francija-Strasbūra: Aprīkojuma transportēšana starp Briseli un Strasbūru un starp Briseli un Luksemburgu

2015/S 242-438528

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbūra
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1134

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Aprīkojuma transportēšana starp Briseli un Strasbūru un starp Briseli un Luksemburgu.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 2: Sauszemes transporta pakalpojumi [2], ieskaitot bruņumašīnu pakalpojumus un kurjeru pakalpojumus, kas nav pasta pārvadājumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Brisele (Beļģija), Strasbūra (Francija).

NUTS kods BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest,FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 48

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 1 000 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Aprīkojuma, dokumentu un saistīto preču transportēšana starp 3 Eiropas Parlamenta darba vietām.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

60100000 Autotransporta pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN: 1 000 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: Aprīkojuma, dokumentu un saistīto preču transportēšana starp Briseli un Strasbūru
1)Īss apraksts
Aprīkojuma, dokumentu un saistīto preču (metāla kastes, skapji uz riteņiem u. c.) transportēšana starp Briseli un Strasbūru pirms plenārsēdēm un pēc tām vai jebkādu citu Eiropas Parlamenta Strasbūrā organizēto pasākumu laikā.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

60100000 Autotransporta pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: Regulāra pasta un metāla kastu transportēšana starp Briseli un Luksemburgu
1)Īss apraksts
Regulāra (ikdienas) pasta un metāla kastu, kurās atrodas dokumenti, transportēšana starp Briseli un Luksemburgu (abos virzienos).
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

60100000 Autotransporta pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
5)Papildu informācija par daļām

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Līguma I.4. pants.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Administratīvo noteikumu 5.2. punkts.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: saimnieciskās un finansiālās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz informāciju dokumentos, kas pretendentiem jāiesniedz, proti:
— tādu pilnīgu finanšu pārskatu (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķini, naudas plūsmas pārskats un pielikumi) kopija, kuri publicēti gada pārskatā un revidēti vai, ja publicēšana un revidēšana nav obligāta, kuru precizitāti un patiesumu apstiprinājis pretendenta pārstāvis, vismaz par pēdējiem 2 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti,
— pierādījums par derīgu profesionālās darbības riska apdrošināšanu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Parlaments no pretendentiem pieprasa minimālās finansiālās un saimnieciskās spējas, kas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
— minimālais apgrozījums, kas gūts attiecīgās daļas jomā, ir:
• 200 000 EUR gadā pēdējos 2 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, ja piedāvājums tiek iesniegts par 1. daļu;
• 100 000 EUR gadā pēdējos 2 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, ja piedāvājums tiek iesniegts par 2. daļu;
• 300 000 EUR gadā pēdējos 2 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, ja piedāvājums tiek iesniegts par abām daļām,
— civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (tostarp profesionālās darbības risku apdrošināšanas) saņemšana.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
uzņēmēju tehniskās un profesionālās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz to galveno pakalpojumu sarakstu, kas sniegti pēdējos 3 gados pirms šā paziņojuma par līgumu publicēšanas. Uzņēmējiem jāiesniedz šis pakalpojumu saraksts, kurā jānorāda informācija par pakalpojumu vērtībām, datumiem un publiskajiem vai privātajiem saņēmējiem. Ja šie pakalpojumi tika sniegti Eiropas iestādei, uzņēmējiem jāiesniedz pierādījums kompetentās iestādes izsniegtu vai ar parakstu apstiprinātu sertifikātu veidā.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
pretendentam jābūt pietiekamām tehniskajām un profesionālajām spējām, lai izpildītu līgumu atbilstoši līguma noteikumiem, ņemot vērā līguma vērtību un darbības jomu.
Eiropas Parlaments jo īpaši pieprasa, lai pretendentiem ir šādas tehniskās un profesionālās spējas:
— vismaz 3 gadu pieredze tādu pakalpojumu sniegšanā, kas ir līdzīgi šajā līgumā norādītajiem.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06B50/2015/M058.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
9.2.2016
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
Cita: uzaicinājuma uz konkursu procedūrā un līgumā tiek izmantota franču valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23.2.2016 - 10:00

Vieta:

Eiropas Parlaments, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbūra Cedex, FRANCIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: ir iespējams piedalīties piedāvājumu atvēršanā Vinstona Čērčila ēkā plkst. 10:00. Piedalīties var ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis. Lai varētu sagatavot ieejas caurlaidi, lūdzam 2 darbdienas pirms atvēršanas nosūtīt e-pastu uz šā paziņojuma I.1. iedaļā minēto kontaktpunktu, norādot uzņēmuma nosaukumu un pārstāvja vārdu un uzvārdu, amatu, personas apliecības numuru un dzimšanas datumu. Pārstāvim līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai: 2020. gada 1. ceturksnis.
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Eiropas Parlaments organizēs neobligātu vietas apmeklējumu, kas notiks
— 13.1.2016 Eiropas Parlamenta telpās Briselē,
— 20.1.2016 Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā.
Piedalīties var ne vairāk kā 2 katra uzņēmuma pārstāvji.

Lai varētu sagatavot ieejas caurlaidi, lūdzam 2 darbdienas pirms apmeklējuma nosūtīt pa e-pastu (inlo.ao-str@europarl.europa.eu) uzņēmuma nosaukumu un dalībnieku vārdu un uzvārdu, amatu, personas apliecības numuru un dzimšanas datumu. Dalībniekiem līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.

Pēc pārstāvju akreditēšanas Eiropas Parlaments sniegs informāciju par piekļuves procedūrām un satikšanās vietu.
Vietas apmeklējuma beigās Eiropas Parlaments sagatavos ziņojumu, kas tiks pievienots dokumentam, kurā būs ietverta turpmāk minētā papildu informācija. Ar vietas apmeklējumu saistītie transporta izdevumi jāsedz uzņēmējiem, un Eiropas Parlaments tos neatmaksās.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman, p/k 403
Pilsēta: Strasbūra Cedex
Pasta indekss: 67001
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no līgumslēdzējas iestādes lēmuma paziņošanas.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
3.12.2015