Služby - 438691-2016

14/12/2016    S241

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

2016/S 241-438691

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

Spisové číslo: ENV.C.2/FRA/2016/0017.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Celkovým cílem této rámcové smlouvy je poskytnout služby pro oddělení pro moře na GŘ pro životní prostředí v souvislosti se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17.6.2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí (MSFD)) za účelem dosažení nebo udržení „Dobrého stavu prostředí“ (GES). Dále bude podporovat soudržnost provádění MSFD v rámci mořských oblastí a mezi nimi a zajišťovat soulad s právními povinnostmi v rámci právních předpisů EU a mezinárodních dohod. Tento proces by měl být prováděn interaktivně, prostřednictvím technických jednání a workshopů, konzultací s členskými státy, zohledňování regionálních úmluv pro mořské prostředí a zapojení zainteresovaných činitelů a vědeckého společenství.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Rámcová smlouva. Souhrnná maximální dvouletá částka, za kterou lze zadat konkrétní zakázky, nebude přesahovat částku 10 000 000 EUR (tj. 5 000 000 EUR za rok a 20 000 000 EUR pro maximální celkovou dobu trvání rámcové smlouvy). Orientační cena dílčích zakázek se očekává v rozmezí od 50 000 EUR do 250 000 EUR, nicméně není vyloučeno, že dílčí zakázky mohou být vypsány mimo tento rozsah a typická doba trvání průměrného projektu se může pohybovat v rozmezí 10 až 18 měsíců.

Předměty plnění se budou svou povahou lišit v případě každé žádosti. Například mohou být výstupy metodické pokyny, technické zprávy o otázkách souvisejících s prováděním MSFD a dalších specifických oblastech, nebo podpora pro pořádání konference.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Názorné úkoly – organizace práce / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 36
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 24
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 10
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 093-165665
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Arcadis Belgium S.A/N.V
Poštovní adresa: rue Royale 80
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1000
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ecorys Nederland B.V.
Poštovní adresa: Watermanweg 44
Obec: Rotterdam
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 3067 GG
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ACTeon SARL
Poštovní adresa: Le Chalimmont, BP Ferme du Pré du Bois
Obec: Orbey
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 68370
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: CNR
Poštovní adresa: piazzale Aldo Moro 7
Obec: Rome RM
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 00185
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: IEEP
Poštovní adresa: 11 Belgrave Road, 3. podlaží
Obec: London
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SW1V 1RB
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: National Oceanography Centre — Natural Environment Research Council
Poštovní adresa: Polar House, North Star Avenue
Obec: Swindon
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SN1 1EU
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Seascape Consultants
Poštovní adresa: Belbins Valley, Belbins
Obec: Romsey
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SO5 10PE
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ICF International (ICF Mostra)
Poštovní adresa: chaussée d'Alsemberg 1001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1180
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Milieu Ltd
Poštovní adresa: chaussée de Charleroi 112
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1060
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

Toto nabídkové řízení je kombinací 2 rámcových smluv, které byly zveřejněny v oznámení předběžných informací 2016/S 043-070158 ze dne 2.3.2016.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/12/2016