Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 438691-2016

14/12/2016    S241

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

2016/S 241-438691

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí.

Spisové číslo: ENV.C.2/FRA/2016/0017.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Celkovým cílem této rámcové smlouvy je poskytnout služby pro oddělení pro moře na GŘ pro životní prostředí v souvislosti se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17.6.2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí (MSFD)) za účelem dosažení nebo udržení „Dobrého stavu prostředí“ (GES). Dále bude podporovat soudržnost provádění MSFD v rámci mořských oblastí a mezi nimi a zajišťovat soulad s právními povinnostmi v rámci právních předpisů EU a mezinárodních dohod. Tento proces by měl být prováděn interaktivně, prostřednictvím technických jednání a workshopů, konzultací s členskými státy, zohledňování regionálních úmluv pro mořské prostředí a zapojení zainteresovaných činitelů a vědeckého společenství.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Rámcová smlouva. Souhrnná maximální dvouletá částka, za kterou lze zadat konkrétní zakázky, nebude přesahovat částku 10 000 000 EUR (tj. 5 000 000 EUR za rok a 20 000 000 EUR pro maximální celkovou dobu trvání rámcové smlouvy). Orientační cena dílčích zakázek se očekává v rozmezí od 50 000 EUR do 250 000 EUR, nicméně není vyloučeno, že dílčí zakázky mohou být vypsány mimo tento rozsah a typická doba trvání průměrného projektu se může pohybovat v rozmezí 10 až 18 měsíců.

Předměty plnění se budou svou povahou lišit v případě každé žádosti. Například mohou být výstupy metodické pokyny, technické zprávy o otázkách souvisejících s prováděním MSFD a dalších specifických oblastech, nebo podpora pro pořádání konference.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Názorné úkoly – organizace práce / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 10
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 36
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 24
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 10
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 093-165665
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Arcadis Belgium S.A/N.V
Poštovní adresa: rue Royale 80
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1000
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ecorys Nederland B.V.
Poštovní adresa: Watermanweg 44
Obec: Rotterdam
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 3067 GG
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ACTeon SARL
Poštovní adresa: Le Chalimmont, BP Ferme du Pré du Bois
Obec: Orbey
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 68370
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: CNR
Poštovní adresa: piazzale Aldo Moro 7
Obec: Rome RM
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 00185
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: IEEP
Poštovní adresa: 11 Belgrave Road, 3. podlaží
Obec: London
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SW1V 1RB
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: National Oceanography Centre — Natural Environment Research Council
Poštovní adresa: Polar House, North Star Avenue
Obec: Swindon
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SN1 1EU
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Seascape Consultants
Poštovní adresa: Belbins Valley, Belbins
Obec: Romsey
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: SO5 10PE
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ICF International (ICF Mostra)
Poštovní adresa: chaussée d'Alsemberg 1001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1180
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Název:

Rámcová smlouva na služby pro posun směrem k dobrému stavu prostředí evropských mořských vod prostřednictvím provedení Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Milieu Ltd
Poštovní adresa: chaussée de Charleroi 112
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1060
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 20 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

Toto nabídkové řízení je kombinací 2 rámcových smluv, které byly zveřejněny v oznámení předběžných informací 2016/S 043-070158 ze dne 2.3.2016.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/12/2016