Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 438691-2016

14/12/2016    S241

Belgien-Bruxelles: Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske farvande ved gennemførelse af havstrategirammedirektivet

2016/S 241-438691

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske farvande ved gennemførelse af havstrategirammedirektivet.

Sagsnr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede mål med denne rammekontrakt er at udføre tjenesteydelser for Marineafdelingen i GD for Miljø i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EC af 17.6.2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) med henblik på at opnå eller opretholde »god miljøtilstand«. Desuden skal rammekontrakten støtte en sammenhængende gennemførelse af havstrategirammedirektivet inden for og mellem havregioner og sikre overensstemmelse med de juridiske forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og internationale aftaler. Denne proces skal gennemføres på en interaktiv måde, gennem tekniske møder og workshopper, samråd med medlemsstaterne, under hensyntagen til de regionale havkonventioner og ved at inddrage interessenter og videnskabsfolk.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammekontrakt. Det samlede maksimale toårige beløb, hvortil specifikke kontrakter kan tildeles, overstiger ikke 10 000 000 EUR (dvs. 5 000 000 EUR pr. år og 20 000 000 EUR for den samlede varighed af rammekontrakten). Den anslåede værdi af de specifikke kontrakter forventes at ligge mellem 50 000 EUR og 250 000 EUR, men det kan ikke udelukkes, at specifikke kontrakter kan udstedes uden for dette interval og typisk varighed for den gennemsnitlige projekt kan variere mellem 10 og 18 måneder.

Projektleverancerne vil være forskellige fra anmodning til anmodning. Som eksempler, leverancer kunne være vejledningsdokumenter, tekniske rapporter om spørgsmål i forbindelse med implementeringen af havstrategirammedirektivet og andre specifikke områder eller støtte i forbindelse med tilrettelæggelsen af en konference.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vejledende opgaver — tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 36
Kvalitetskriterium - Navn: Vejledende opgaver — tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 24
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 093-165665
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Betegnelse:

Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske farvande ved gennemførelse af havstrategirammedirektivet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arcadis Belgium S.A/N.V
Postadresse: rue Royale 80
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Betegnelse:

Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske farvande ved gennemførelse af havstrategirammedirektivet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ecorys Nederland B.V.
Postadresse: Watermanweg 44
By: Rotterdam
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 3067 GG
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ACTeon SARL
Postadresse: Le Chalimmont, BP Ferme du Pré du Bois
By: Orbey
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 68370
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CNR
Postadresse: piazzale Aldo Moro 7
By: Rome RM
NUTS-kode: IT ITALIA
Postnummer: 00185
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: IEEP
Postadresse: 11 Belgrave Road, Floor 3
By: London
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SW1V 1RB
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: National Oceanography Centre — Natural Environment Research Council
Postadresse: Polar House, North Star Avenue
By: Swindon
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SN1 1EU
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Seascape Consultants
Postadresse: Belbins Valley, Belbins
By: Romsey
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SO5 10PE
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Betegnelse:

Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske farvande ved gennemførelse af havstrategirammedirektivet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ICF International (ICF Mostra)
Postadresse: chaussée d'Alsemberg 1001
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1180
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.C.2/FRA/2016/0017
Betegnelse:

Rammekontrakt om tjenesteydelser til fremme af god miljøtilstand i de europæiske farvande ved gennemførelse af havstrategirammedirektivet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Milieu Ltd
Postadresse: chaussée de Charleroi 112
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1060
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Dette udbud kombinerer 2 rammekontrakter, der blev offentliggjort i forhåndsmeddelelse 2016/S 043-070158 af 2.3.2016.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2016