С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 438788-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Пощенски пликове
NDНомер на публикацията на обявлението438788-2018
PDДата на публикуване09/10/2018
OJНомер на броя на ОВ S194
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаКомисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (129010997)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен05/10/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30199230 - Пощенски пликове
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.caciaf.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС