Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 438915-2016

14/12/2016    S241

Magyarország-Fertőd: Épületátalakítási munka

2016/S 241-438915

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Nemzeti azonosító szám: AK20700
Postai cím: Joseph Haydn út 2.
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Brunecker Éva
E-mail: brunecker.eva@eszterhaza.hu
Telefon: +36 204009316
Fax: +36 99537642
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.eszterhaza.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restaurálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező művezetési feladatok.

II.1.2)Fő CPV-kód
45262700 Épületátalakítási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restaurálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező művezetési feladatok

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111100 Bontási munka
45000000 Építési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
92522200 Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Esterházy-kincstár és képgyűjtemény az Esterházy-kastély nyugati szárnyába kerül, kibővítve egy nagyívű időszakos kiállítást befogadó térsorral. Ezáltal az Esterházy-kastély olyan új rendeltetéssel gazdagszik, mely korábban sohasem volt itt. Az együttes a hercegi lakosztályt bemutató középrizalit mellett a kor kultúrájának hasonlóan fontos lenyomatát fogja közvetíteni. A kivitelezendő terület a kastély nyugati szárnyának képtár és patkószárny része, kiegészítve a többszintes kastélyszárny északi, fogadótérhez kapcsolódó tereivel.

A feladat építész és szükséges szakági kivitelezési tervek elkészítése, kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint illetve kivitelezés.

Tervezői művezetés.

Tervezési és kivitelezési feladat:

A) Patkószárny;

B) Képtár;

C) Többszintes kastélyszárny.

Tervezési feladat:

C) Többszintes kastélyszárny:

Földszint – Időszaki kiállítás.

1. emelet – Kincstár.

2. emelet – Raktárak, személyzeti területek.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 7
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 088-154608

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
27/04/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 014 918 959.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama: 7 hónap = 210 naptári nap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/12/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45262700 Épületátalakítási munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111100 Bontási munka
45000000 Építési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45310000 Villamos szerelési munka
92522200 Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Esterházy-kincstár és képgyűjtemény az Esterházy-kastély nyugati szárnyába kerül, kibővítve egy nagyívű időszakos kiállítást befogadó térsorral. Ezáltal az Esterházy-kastély olyan új rendeltetéssel gazdagszik, mely korábban sohasem volt itt. Az együttes a hercegi lakosztályt bemutató középrizalit mellett a kor kultúrájának hasonlóan fontos lenyomatát fogja közvetíteni. A kivitelezendő terület a kastély nyugati szárnyának képtár és patkószárny része, kiegészítve a többszintes kastélyszárny északi, fogadótérhez kapcsolódó tereivel.

A feladat építész és szükséges szakági kivitelezési tervek elkészítése, kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint illetve kivitelezés.

Tervezői művezetés.

Tervezési és kivitelezési feladat:

A) Patkószárny;

B) Képtár;

C) Többszintes kastélyszárny.

Tervezési feladat:

C) Többszintes kastélyszárny:

Földszint – Időszaki kiállítás.

1. emelet – Kincstár.

2. emelet – Raktárak, személyzeti területek.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 7
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 014 918 959.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a Szerződés VI. fejezet 13. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti feltétel:

„A szerződés teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 210 nap.”.

Módosított feltétel:

„A szerződés teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 210 + 160 nap.”.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

V. kezdeményezte a teljesítési határidő hosszabbítását, mivel a Sz. teljesítése során az alábbi, előre nem látható, műszakilag feltétlenül szükséges és a Sz. teljesítésétől el nem választható feladatokat el kell látnia:

1. Külső villamos energia ellátás biztosítása;

2. Porcelán kamra küszöbmagasság módosítás;

3. Akadálymentes lift tervezése, engedélyeztetése, építése;

4. Húzott lépcső műkő felület bontása;

5. Régészeti feltárások miatti többletfeladatok:

— Kút megtalálása miatt a 144-es helyiségben a kiviteli munka leállítása,

— Gépészeti akna elhelyezése az Angolkertben,

— Porcelán kamra és a 138-139-es helyiség esetén eredeti alaptestek megtalálása miatt a kiviteli tervektől eltérően az eredeti alapokra kell a porcelán kamra téglafalát felépíteni, tervezési szinten módosítani kell a földszinti alaprajzot, valamint az újonnan építendő vasbeton födém statikai rajzait;

— Két új tégla válaszfal díszítő festésének rekonstruálása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 014 918 959.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 014 918 959.00 HUF