Services - 439-2018

03/01/2018    S1    - - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Eesti-Tallinn: Tarkvarapakettide programmeerimisteenused

2018/S 001-000439

Hanketeade

Teenused

Legal Basis:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
E-riigi Akadeemia Sihtasutus
90007000
Rotermanni tn 8
Tallinn
10111
Eesti
Kontaktisik: Tom Annikve
Telefon: +372 5057689
E-post: oigusburoo@gmail.com
NUTS kood: EE

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.ega.ee

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Muu liik: Eraõiguslik
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: Uurimused, arendus- ja analüüsiteenused, koolitus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tarkavara arendus- ja juurutusteenuste hankimine: Ukraina omavalitsuste administratiivteenuste keskuste automatiseerimise tarkvararakendus

Viitenumber: 193680
II.1.2)CPV põhikood
72210000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Tarkavara arendus- ja juurutusteenuste hankimine: Ukraina omavalitsuste administratiivteenuste keskuste automatiseerimise tarkvararakendus. Täpsem kirjeldus on toodud riigihanke alusdokumentides.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
72210000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
Põhiline teostamise koht:

Ukraina.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Tarkavara arendus- ja juurutusteenuste hankimine: Ukraina omavalitsuste administratiivteenuste keskuste automatiseerimise tarkvararakendus. Täpsem kirjeldus on toodud riigihanke alusdokumentides.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Täiendavate teenuste määr (lisa 2 punktid 15.1.-19.1.) / Osakaal: 10.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Tehnilise valmisoleku määr (lisa 2 punktid 4.1.1.-4.1.8.) / Osakaal: 30.0
Kulukriteerium - Nimi: Tarkvara 3 aasta hoolduse ja kasutajatoe teenuse kogumaksumus / Osakaal: 10.0
Kulukriteerium - Nimi: Pakkumuse kogumaksumus / Osakaal: 50.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/03/2018
Lõpp: 20/09/2018
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: U-LEAD programm EGOV4UKRAINE
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Kvalifitseerimistingimused on täpsemalt (e-Registri piiratud andmemaht) sätestatud riigihanke alusdokumendis (Tender Documents).

Pakkuja teenuste käive aastatel 2015-2016 kokku peab olema mitte vähem kui 400 000 EUR. Pakkuja esitab vastava kinnituse ja vajadusel ka andmed.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Kvalifitseerimistingimused on täpsemalt (e-Registri piiratud andmemaht) sätestatud riigihanke alusdokumendis (Tender Documents).

Pakkuja esitab kinnituse ja lühikirjelduse viimase 2 aasta jooksul teostatud teenuste: software development and introduction for automation of administrative service centres, kohta.

Pakkuja esitab oma lühiülevaate oma ettevõtte tegevusalade ning põhikohtadel töötavate töötajate kohta.

Pakkuja esitab informatsiooni hanke teostamisel kasutatavate töötajate saadavuse, kogemuse ja kvalifikatsiooni kohta, sh:

1) töötajate nimekiri (võtmespetsialistid, sh projektijuht, süsteemiarhitekt, programmeerija, testija jt.);

2) kaasatavate tarkvara testijate osas tuua välja muuhulgas nende kogemus töötamise kohta eelnevates sarnastes projektides (projekti nimi, ulatus, täidetud ülesanded, tellija kontaktandmed), CV, haridus, keelteoskus, sertifikaadid jm;

Miinimumnõuded:

Pakkuja kahe viimase majandusaasta netokäive peab olema kokku vähemalt 400 000 EUR.

Pakkuja peab olema võimeline demonstreerima oma eelnevat kogemust eelpoolnimetatud teenuste keskusi puudutava tarkvara osas.

Pakkuja töötajad (projektijuht ja tarkvaraarendus) peavad omama IT alast kõrgemat haridust ja nõutavat kogemust eelpoolkirjeldatud valdkonnas. Projekti Team Leader, süsteemi administraator ja dokumentatsiooni eest vastutavad isikud peavad oskama heal tasemel ukraina ja inglise keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Pakkujalt nõutavate kvalifitseeritud isikute tabel on toodud riigihanke alusdokumentides (HD). Kõik töötajad peavad töötama pakkuja juures alaliselt või lepingu alusel. Võtmeisikutest ekspertide peavad olema töötanud eelpoolnimetatud teenuse arenduse valdkonnas 2 viimase majandusaasta (2015-2016) jooksul vähemalt 500 tunni ulatuses.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 06/02/2018
Kohalik aeg: 11:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 06/02/2018
Kohalik aeg: 11:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Eesti
Telefon: +372 6113713
E-post: vako@fin.ee
Faks: +372 6113760

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Eesti
Telefon: +372 6113713
E-post: vako@fin.ee
Faks: +372 6113760

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
29/12/2017