Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 439156-2015

Kompaktansicht anzeigen

15/12/2015    S242    Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Šempeter pri Gorici: Proizvodi za medicinsko uporabo

2015/S 242-439156

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: SB Nova Gorica
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Poštna številka: SI-5290
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: sjn@bolnisnica-go.si
E-pošta: sjn@bolnisnica-go.si
Telefon: +386 53301000
Telefaks: +386 53301057

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.bolnisnica-go.si/

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Drugo: javni zavod
I.3)Glavna področja dejavnosti
Zdravje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Nabava medicinskih pripomočkov.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup

Šifra NUTS SI02

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Okvirni sporazum za dobavo medicinskih pripomočkov iz sklopov, kot so opredeljeni v specifikacijah.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

33140000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Nega rane
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za nego ran.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141100

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Šivalni material
1)Kratek opis
Material za šivanje v medicini.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141120

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Material za oskrbo črevesnih in urostom ter fistul
1)Kratek opis
Medicinski material za oskrbo črevesnih in urostom ter fistul.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141620

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Sanitetni material
1)Kratek opis
Sanitetni material za bolnišnično uporabo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Lekarniške kemikalije in embalaža za famacevtske pripravke
1)Kratek opis
Lekarniške kemikalije in embalaža za famacevtske pripravke.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33600000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 6 Naziv: Radioizotopne kemikalije
1)Kratek opis
Radioizotopne kemikalije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33151400

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 7 Naziv: Medicinski pripomočki za odvzem krvi in aplikacijo i.v. terapije ter pripadajoči potrošni material
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za odvzem krvi in aplikacijo i.v. terapije ter pripadajoči potrošni material.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141300

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 8 Naziv: Razkužila, dezinficienti in material za higieno ter pripadajoči potrošni material
1)Kratek opis
Razkužila, dezinficienti in material za higieno ter pripadajoči potrošni material.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33191000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 9 Naziv: Medicinski pripomočki za oskrbo inkontinence
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za oskrbo inkontinence.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33196100

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 10 Naziv: Medicinski pripomočki za anesteziologijo in intenzivno terapijo
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za anesteziologijo in intenzivno terapijo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33162100

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 11 Naziv: Medicinski pripomočki za artroskopije
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za artroskopije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33123000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 12 Naziv: Medicinski pripomočki za endoskopije
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za endoskopije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33120000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 13 Naziv: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
1)Kratek opis
Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141200

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 14 Naziv: Medicinski pripomočki za invazivno kardiologijo
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za invazivno kardiologijo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141200

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 15 Naziv: Medicinski pripomočki za Straightshot
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za Straightshot.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141500

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 16 Naziv: Rokavice
1)Kratek opis
Rokavice za medicinsko uporabo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141420

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 17 Naziv: Dializne raztopine za hemodializo in CAPD
1)Kratek opis
Dializne raztopine za hemodializo in CAPD.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33692800

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 18 Naziv: Medicinski pripomočki za hemodializo in CAPD
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za hemodializo in CAPD.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33181000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 19 Naziv: Osteosintetski material
1)Kratek opis
Osteosintetski material.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33183000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 20 Naziv: Leče in medicinski pripomočki za okulistiko
1)Kratek opis
Leče in medicinski pripomočki za okulistiko.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33730000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 21 Naziv: Medicinski pripomočki za operacije malih kosti roke
1)Kratek opis
Medicinski pripomočki za operacije malih kosti roke.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33162200

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 22 Naziv: Ušesne proteze in medicinski pripomočki za otorinolaringologijo
1)Kratek opis
Ušesne proteze in medicinski pripomočki za otorinolaringologijo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33185100

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 23 Naziv: Endoproteze kolkov in kolen ter cement
1)Kratek opis
Endoproteze kolkov in kolen ter cement.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33183200

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 24 Naziv: Medicinski papir
1)Kratek opis
Medicinski papir.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33198000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 25 Naziv: Laboratorijski material za centralni laboratorij
1)Kratek opis
2)Enotni besednjak javnih naročil

33696500

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 26 Naziv: Potrošni material za potrebe operativnih strok
1)Kratek opis
Potrošni material za potrebe operativnih strok.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141125

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 27 Naziv: Igle za medicinsko uporabo
1)Kratek opis
Igle za medicinsko uporabo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141320

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 28 Naziv: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
1)Kratek opis
Brizge in sonde za medicinsko uporabo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141310

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 29 Naziv: Mikrobiološki material
1)Kratek opis
Mikrobiološki material.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33694000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 30 Naziv: Imunohistokemija in material za patološko morfologijo
1)Kratek opis
Imunohistokemija in material za patološko morfologijo.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33900000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 31 Naziv: Filmi, kemikalije, medicinski pripomočki za potrebe radiologije
1)Kratek opis
Filmi, kemikalije, medicinski pripomočki za potrebe radiologije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

32354100

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 32 Naziv: Ostali medicinski pripomočki
1)Kratek opis
Ostali medicinski pripomočki.
2)Enotni besednjak javnih naročil

33141000

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje ne
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: da
Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi: Razvidno iz okvirnega sporazuma.
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.1.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 20.1.2016 - 13:00

Kraj:

Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, SI-5290 Šempeter pri Gorici.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Komisija.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.bolnisnica-go.si/jn

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 12.1.2016, 12:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: SB Nova Gorica
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Poštna številka: SI-5290
Država: Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Ministrstvo za finance
Poštni naslov: Župančičeva ulica 3
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11.12.2015