Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 439303-2021

 • 439303-2021: България-Плевен: Горива
  Дата на публикуване:31/08/2021
  Документ:Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
  Име на органа:УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД
  • 32982-2022: България-Плевен: Горива
   Дата на публикуване:21/01/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД