Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 43931-2014

Beknopt weergeven

08/02/2014    S28

Luxemburg-Luxemburg: Verhuur en onderhoud van sierplanten

2014/S 028-043931

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 21.1.2014, 2014/S 14-019849)

Europese Commissie, t.a.v. Bureau infrastructuur en logistiek — Luxemburg, eenheid OIL.06, sector 002 Contracten en aanbestedingen, Gebouw Jean Monnet, kantoor A1/029, 2920Luxemburg, LUXEMBURG. Tel. +352 4301-38312. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.2.1) Gunningscriteria:

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

25.2.2014 (16:00).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

3.3.2014 (15:00).

[...]

Te lezen 

IV.2.1) Gunningscriteria:

Laagste prijs.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

4.3.2014 (16:00).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

10.3.2014 (15:00).

[...]


Noot:

Inschrijvers worden op de hoogte gebracht dat er een rectificatie beschikbaar is met betrekking tot de „Instructies aan de inschrijvers”.