Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 439393-2021

Submission deadline has been amended by:  509477-2021
31/08/2021    S168

Lithuania-Vilnius: Software package and information systems

2021/S 168-439393

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
National registration number: 288739270
Postal address: Blindžių g. 17, Vilnius
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 08111
Country: Lithuania
Contact person: Liana Romanovskienė
E-mail: liana.romanovskiene@nma.lt
Telephone: +370 52476510
Internet address(es):
Main address: http://www.nma.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4837
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=594002
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=594002&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PASLAUGŲ KŪRIMO IR EKSPLOATAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUOMOS PIRKIMAS

II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

NMA ketina išsinuomoti paslaugų kūrimo ir eksploatavimo programinės įrangos licencijas (Bonita Server ar lygiavertė) su 36 mėnesių techniniu palaikymu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

NMA ketina išsinuomoti paslaugų kūrimo ir eksploatavimo programinės įrangos licencijas (Bonita Server ar lygiavertė) su 36 mėnesių techniniu palaikymu.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą EBVPD turi pateikti:

pasiūlymą pateikęs dalyvis;

kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Jei Tiekėjas praleidžia Sutarties 6 ir 8 punktuose nurodytus terminus, NMA pareikalavus, jis privalo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti NMA 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nepateiktos Prekių kainos ir atlygina NMA visus dėl to patirtus nuostolius.

Tiekėjui nevykdant sutartinių įsipareigojimų arba vienašališkai, ne dėl NMA kaltės, nutraukus Sutartį, NMA pareikalavus, Tiekėjas turi papildomai sumokėti 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur baudą.

Kitos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/10/2021
Local time: 10:45
Place:

Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas 2 000 Eur sumai (dviejų tūkstančių eurų). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas

negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų

įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/08/2021