Доставки - 439822-2017

Компактен изглед

04/11/2017    S212    Европейска комисия - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Доставка и монтаж на структурно окабеляване, инсталиране на системи за гласови данни и фиброоптични мрежи

2017/S 212-439822

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 195-399651, 11.10.2017 г.)

Европейска комисия, Centro comune di ricerca, JRC.R — Risorse, JRC.R.I.4 — Manutenzione e servizi, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ. За контакти: Isabelle Borgotti. Електронна поща: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

13.11.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

16.11.2017 (14:30), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

24.11.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

30.11.2017 (14:30), местно време.

[...]