A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 439912-2017

04/11/2017    S212

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 212-439912

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai uniós projektek felügyelete, 339/2014. (XII.19.) 7.§ szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalk szerz a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 a.sz. projekt keretében,Hegyfalu község és környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatai ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosítószámú projekt keretében, Hegyfalu község és környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 122 846 646.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Hegyfalu, Ölbő, Szeleste, Pósfa, Zsédeny települések közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbesz elj 2. rész tárgya: „Vállalk szerz a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 a.sz. projekt keretében, Hegyfalu község és környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivit főbb tájék. jellegű mennyiségei:

Szennyvízcsat hálózat építése:

Házi bekötések száma: 1 054db, melyből 1 db házibeemelővel létesítendő.

Gravitációs gerincvezeték hossza: 18 699 fm.

Nyomás alatti vezetékek összesen: 16 410,9 fm.

A tervezett szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is):

A telep 25/2002.(II.27.) Kr-ben megh tervezett biológiai terhelési értéke 3100 LE. Tervezett hidraulikai kapacitása 290 m3/d.

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tart indikátor táblázat,ill. a tervezési és kivitelezési feladatokra von leírás: az ajtételi dok III. kötetéb, Megrendelői követelmények c. melléklete

Nyertes ajánlattevő (AT) feladata:

1. Az ajtételi dok részét képező műsz tarthoz a kiviteli szintű tervek elk. a 191/2009. (IX. 15.) (KR) K.r.-nek megfelelően.

Az indikatív jelleggel rendelk bocsátott tervekben fogl figy vételével a kivithez és az üzemeltetéshez szüks minden további terv (építéstechnológiai, gyártmány, részletterv), tervrajz, dokumentáció, indikatív tervtől eltérő enged-i tervek, kiviteli tervek, próbaüzemi tervek, megvalósulási tervek, üzemeltetési és-karbantartási utasítások teljes körű elk., a kivit megvalósítása a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési elj lefoly-al együtt. Nyertes AT teljes körű fel-el tart az általa készített dok-ban, tervekben fogl helyességéért, von szabványokban, jogsz.-ban,egyéb előírásokban fogl betartásáért.

2. Az ajtételi dok részét képző műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, rendelt.szerű haszn-nak megfelelő, telj körű, műszakilag, minőségileg kifogástalan, szerz.szerű kivit. a KR-nek, a hatályos jogsz-nak, a műszaki szabv.nak,mindenkori engedélyeknek, technika mai állásának megfelelően. A szerz telj során a FIDIC Sárga könyv rendelkezései alkal.

3. A szerz telj érdekében szüks engedély, h.járulás megszerz, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági elj-k teljes körű lebony. (kivéve üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhat-i,közműkezelői engedélyek mód., ill. érvény.-nek meghosszabbít.

4. A tervezett beavatkozások, létesítm. kivitel során érintett közművezetékek átépít/áthelyez, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, h.járulások megszer, engedélyeztetése

5. Szüks szerinti építés elők. munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakít, folyamatos karbantart, földmunkák, burkolatok épít, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépész. berend-k kivitel, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitel.

6. Megvalósulási tervek készít.

7. Tervezői művezetés biztosítása.

8. Lőszermentesítési feladatok.

9. Régészeti előzetes hatásvizsg, előzetes körny.védelmi vizsg és környvédelmi enged beszerz.

10. Régészeti szakfelügyelet, leendő üzemeltetői szakf.ü. biztosítása az ill szervek bevonásával.

11. Üzemeltetési, kezelési és karbantart-i kézik-k elk, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hat-kal, szervekkel.

12. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési elj-hoz szüks dok-k elkész. (esetleges hiánypótlás során szükséges dok-k elk. is), azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerz az engedélyes feladata.

13. Földrészletek tul-i/vkezelői hozzájár beszerz, ill az ajtételi felh. megküldésének időpontjában érvényes vkezelői megá-k, tulajdonosi h.járulások aktualizálása.

14. A felmerülő zöldkár értékének szakértői felmér, a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, a kapcs. ügyintézés teljes körű lebony.

Beszerz tárgyát, AT által elvégzendő tervezési, kivitelezési munkákat, kapcsolódó feladatokat a jelen Felh mellékletét képző Dok (III.-V. kötet) tart.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00035.
II.2.14)További információk

A II.2.4) pontban szereplő információk fentiek szerinti rögzítésére technikai okból került sor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

LVáll szerz a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 a.sz projekt keretében,Hegyfalu község és környéke településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
Telefon: +36 93541925
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 121 356 451.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 122 846 646.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás feltételes;

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

minőségügyi szakmérnöki (minőségbiztosítási) feladatok ellátása,

kitűzési, geodzéiai bemérés, szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok, tervezői művezetés, kiegészítő tervek elkészítése, anyagok stb. beszállítása, szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása, minőségvizsgálatok (laboraóriumi és egyéb), gépek, eszközök bérlése, telephelybérlés, őrzés,hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes, nem veszélyes), mobil illemhelyek bérlése, szállítása, pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele, biztosítások kötése

információs anyagok beszerzése, kommunikációs csatrnák igénybe vétele,

víztelenítés, kamerázás, mosatás, tömörségvizsgálatok, talajmechanikai vizsgálatok, útépítés, úthelyreállítás, szennyvízvezeték építése, házi szennyvízbekötések építése, kivitelezői iroda működtetése, próbaüzem lefolytatása, szennyvíztisztító irányítástechnikája

vasbeton műtárgy építés

szennyvíztisztító telep gépészeti egységeinek szállítása

tartalék berendezések, tartalék és pótalkatrészek leszállítása

földmunkák

szerkezetépítési munkák

építőmesteri munkák

területrendezés

csőszerelési munák

vezetékfektetési munkák

daruzás

elektromos kábelezés, szerelés

gépek, berendezések előgyártása, beszerelése

lakatos szerkezetek előgyártása, beszerelése

irányítástechniai munkák

próbaüzem szakmai irányítása

próbaüzemi üzemeltetési dokumentáció készítése

lőszermentesítés

minőségügyi szakmérnöki (minőségbiztosítási) feladatok ellátása

Nyertes ajánlattevő adószáma: 11358857-2-20

Ajánlattevők neve,címe,adószáma:E-B 2020 Konzorcium (2225 Üllő, belterület hrsz 3753.) [EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz 3753., adószám:13125811-2-44) Betonútépítő Zrt., (1131 Budapest, Jász u. 156-158. adószám: 23041565-2-42)

A-G HÍD Konzorcium (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) [A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. adószám:24857538-2-44)] HÍD Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. adószám:14517286-2-44) G-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. adószám:14541029-2-41)

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. adószám:11358857-2-20)

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § d) pontjának megfelelően a környezetvédelmi szempontok ismertetése karakterkorlátozás miatt nem lehetséges, az értékelési résszempontok vonatkozásában e tekintetben az Európai Unió Hivatalos lapjában 2016. március 12 napján 2016/S-051-083944 azonosítószámon megjelent hirdetmény II.2.5 Értékelési szempontok pontja irányadó.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/11/2017