Works - 440155-2020

18/09/2020    S182

Lithuania-Klaipėda: Breakwater construction work

2020/S 182-440155

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
National registration number: 240329870
Postal address: J. Janonio g. 24
Town: Klaipėda
NUTS code: LT023 Klaipėdos apskritis
Postal code: LT-92251
Country: Lithuania
Contact person: Saulius Staponkus
E-mail: s.staponkus@port.lt
Telephone: +370 46499734
Internet address(es):
Main address: http://www.portofklaipeda.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5679
I.6)Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimo darbai

II.1.2)Main CPV code
45243200 Breakwater construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Rekonstruojamo pietinio bangolaužio rodikliai: ilgis m 1374,0 keteros plotis m 6,0 ÷ 7,2 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 480,0 povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) Rekonstruojamo šiaurinio bangolaužio rodikliai: ilgis m 733,0 keteros plotis m 7,2 ÷ 8,0 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščiųsistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 162,0 povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 40 496 689.84 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45241100 Quay construction work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT023 Klaipėdos apskritis
Main site or place of performance:

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas.

II.2.4)Description of the procurement:

Šiuo pirkimu yra perkama objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimo statybos darbai.

Rekonstruojamo pietinio bangolaužio rodikliai: ilgis m 1374,0 keteros plotis m 6,0 ÷ 7,2 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 480,0 povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) Rekonstruojamo šiaurinio bangolaužio rodikliai: ilgis m 733,0 keteros plotis m 7,2 ÷ 8,0 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 162,0 povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas „Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių įgyvendinimas“ bendrai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonę.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 037-088454
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimo darbai

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/09/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hecker Bau GmbH & Co. KG
National registration number: DE282605433
Postal address: Hatter Landstraße 27
Town: Hatten
NUTS code: DE DEUTSCHLAND
Postal code: 26209
Country: Germany
E-mail: k.hannemann@fz-bau.de
Telephone: +49 4022923218
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Herbosch-Kiere N.V.
National registration number: 0404.637.280
Postal address: Sint-Jansweg 7 - Haven 1158, 9130
Town: Kallo
NUTS code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postal code: 9130
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 496 689.84 EUR
Total value of the contract/lot: 40 496 689.84 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Projekto ir projekto dalies vadovo funkcijos.

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema „E.sąskaita“.

Kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus išduoda SPSC, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika, kaip nurodyta STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėse http://www.spsc.lt ir http://www.am.lt).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: H. Manto g. 26
Town: Klaipėda
Postal code: LT-92131
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2020