Servizi - 440205-2018

09/10/2018    S194    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Paesi Bassi-Utrecht: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2018/S 194-440205

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
ProRail B.V.
381962604
Moreelsepark 3
Utrecht
3511 EP
Paesi Bassi
Persona di contatto: Harry Swinkels
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Codice NUTS: NL

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Landelijk — Geodiensten deel 2 en 3 Terreinopname en Kartering

II.1.2)Codice CPV principale
71000000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Met het programma Spoordata wil ProRail de informatievoorziening over haar assets verbeteren. Daartoe moet van veel meer objecten de ligging worden vastgesteld. Op basis van de gebruikelijke luchtfoto’s lukt dat niet.

Met ingang van het najaar van 2017 vindt de data-inwinning plaats aan de hand van verticale fotografie, obliekfotografie en LiDAR-puntenwolken gemaakt vanuit een helikopter. Objecten onder perronkappen en in tunnels zijn vanuit de lucht niet zichtbaar. Aanvullend op de luchtopnamen wil ProRail daarom ook onder perronkappen en op ondergrondse stations fotobeelden en puntenwolken laten maken.

Op grond van (onder meer) de luchtopnamen en de terreinopnamen wordt de inhoud van de basisbeheerkaart (de registratie van grootschalige topografie binnen ProRail) uitgebreid en geactualiseerd.

Deze aanbesteding heeft betrekking op het vervaardigen van de terreinopnamen en de uitvoering van de kartering.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 137 671.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zie bijlagen.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Kwaliteit werkproces / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Kwaliteitborging / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Risicobeheersing / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Optie tot verlenging van de raamovereenkomst voor 6 x 1 jaar na de standaard contractperiode van 24 maanden.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 247-521052
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Landelijk — Geodiensten deel 2 en 3 Terreinopname en Kartering

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/10/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Fugro NL Land B.V.
Veurse Achterweg 10
Leidschendam
2264 SG
Paesi Bassi
Codice NUTS: NL
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Arcadis Nederland B.V.
Piet Mondriaanlaan 26
Amersfoort
3812 GV
Paesi Bassi
Codice NUTS: NL
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 137 671.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016
Utrecht
Paesi Bassi
E-mail: procurement@prorail.nl

Indirizzo Internet: https://www.prorail.nl/leveranciers

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/10/2018