Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 440239-2020

18/09/2020    S182

România-Brașov: Cablu

2020/S 182-440239

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14493260
Adresă: Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 25
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Persoană de contact: Cecilia Palade
E-mail: cornel.munteanu@distributie-energie.ro
Telefon: +40 268305598
Fax: +40 268305004
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sdeets.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103428
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Cabluri și conductori

Număr de referinţă: RO14493260/2020/cap.B2 poz.25- SDEE TR.SUD S.A
II.1.2)Cod CPV principal
44321000 Cablu
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie de cabluri si conductori necesari lucrarilor de intretinere, mentenanta si investitii din instalatiile electrice gestionate de SDEE Tr. Sud S.A.

— Lotul 1 – cabluri de înaltă tensiune (64/110 kV) cu conductoare din aluminiu, izolație din polietilenă reticulată, manta din polietilenă termoplastică, protecție longitudinală și transversală la pătrunderea apei (pentru LES 110 kV);

— Lotul 2 – conductoare neizolate de înaltă tensiune (pentru LEA 110 kV(;

— Lotul 3 – cabluri de medie tensiune (12/24 kV) cu conductoare din aluminiu, izolație din polietilenă reticulată, manta din polietilenă termoplastică, protecție longitudinală și transversală la pătrunderea apei (pentru LES 20 kV);

— Lotul 4 – cabluri torsadate de medie tensiune (12/24 kV) cu fir purtător de oțel, cu conductoare din aluminiu, izolație din polietilenă reticulată, manta din polietilenă termoplastică, protecție longitudinală și transversală la pătrunderea apei (pentru LEA 20 kV);

— Lotul 5 – conductoare neizolate din oțel-aluminiu (pentru LEA 20 kV);

— Lotul 6 – conductoare 12/20 kV din oțel-aluminiu, cu izolație din polietilenă reticulată (pentru LEA 20 kV cu coronament compact);

— Lotul 7 – cabluri de energie de joasă tensiune (0,6/1 kV), armate, izolație din polietilenă reticulată și manta din PVC (pentru LES 0,4 kV de distribuție, branșament și diverse racorduri);

— Lotul 8 – cabluri de energie de joasă tensiune (0,6/1 kV), nearmate, cu conductoare din aluminiu, izolație din polietilenă reticulată și și manta din PVC, cabluri de energie de joasă tensiune (0,6/1 kV), nearmate, cu conductoare din aluminiu, izolație din polietilenă reticulată cu întârziere mărită la propagarea flăcării (pentru LES 0,4 kV de branșament și diverse racorduri);

— Lotul 9 – cabluri de energie de joasă tensiune (0,6/1 kV), armate, cu conductoare din cupru, izolație din polietilenă reticulată și manta din PVC, cu întârziere mărită la propagarea flăcării (pentru LES 0,4 kV de branșament și diverse racorduri);

— Lotul 10 – cabluri de energie de joasă tensiune (0,6/1 kV), nearmate, cu conductoare din cupru, izolație din polietilenă reticulată și manta din PVC, cu întârziere mărită la propagarea flăcării (pentru LES 0,4 kV de branșament și diverse racorduri);

— Lotul 11 – conductoare neizolate din aluminiu (pentru LEA 0,4 kV de distribuție și iluminat public);

— Lotul 12 – conductoare izolate torsadate din aluminiu, cu izolație din polietilenă reticulată (pentru LEA 0,4 kV de distribuție, iluminat public și branșament);

— Lotul 13 – cabluri izolate cu conductoare din aluminiu, cu neutru concentric, izolație din polietilenă reticulată și manta din PVC (pentru LEA 0,23 kV de branșament);

— Lotul 14 – cabluri izolate cu conductoare din cupru, cu neutru concentric, izolație din polietilenă reticulată și manta din PVC (pentru LEA 0,23 kV de branșament);

— Lotul 15 – conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, rezistente la intemperii (pentru LEA 0,4/0,23 kV de branșament);

— Lotul 16 – cabluri flexibile (cordoane), cu conductoare din cupru, izolație și manta din PVC, execuție medie (pentru alimentare diverse receptoare);

— Lotul 17 – cabluri flexibile (cordoane), cu conductoare din cupru, izolație și manta din cauciuc, execuție grea (pentru alimentare diverse receptoare);

— Lotul 18 – cabluri de semnalizare, comandă-control (măsură auxiliare/secundare).

Data la care entitatea contractantă va răspunde, în mod clar și pe deplin, la toate cererile de clarificare/informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: in a 10 -a zi înainte de termenul-limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția ca cererile de clarificare sa fie transmise cu cel puțin 15 zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 14 139 850.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 18
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 18
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 5 CONDUCTOARE NEIZOLATE DIN OȚEL-ALUMINIU(PENTRU LEA 20 KV)

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44318000 Conductori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONDUCTOARE NEIZOLATE DIN OȚEL-ALUMINIU(PENTRU LEA 20 KV) - OL-Al/ACSR - min 10.250 ml, max 35.000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 172 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 6 CONDUCTOARE 12/20 KV DIN OȚEL-ALUMINIU, CU IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ(PENTRU LEA 20 KV CU CORONAMENT COMPACT)

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44318000 Conductori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONDUCTOARE 12/20 KV DIN OȚEL-ALUMINIU, CU IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ(PENTRU LEA 20 KV CU CORONAMENT COMPACT) - CAOL2X - min 4.660 ml, max 19.550 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 8 CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), NEARMATE, CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI ȘI MANTA DIN PVC, CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), NEARMATE, CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ...

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), NEARMATE, CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI ȘI MANTA DIN PVC, CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), NEARMATE, CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FLĂCĂRII(PENTRU LES 0,4 KV DE BRANȘAMENT ȘI DIVERSE RACORDURI) - AC2XY-F - min 4.850 ml, max 39.440 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 346 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 16 CABLURI FLEXIBILE (CORDOANE), CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE ȘI MANTA DIN PVC, EXECUȚIE MEDIE (PENTRU ALIMENTARE DIVERSE RECEPTOARE)

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI FLEXIBILE (CORDOANE), CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE ȘI MANTA DIN PVC, EXECUȚIE MEDIE (PENTRU ALIMENTARE DIVERSE RECEPTOARE)- MYYM / H05VV-F - min 7.850 ml, max 16.450 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 73 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 2 CONDUCTOARE NEIZOLATE DE ÎNALTĂ TENSIUNE (PENTRU LEA 110 KV)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44318000 Conductori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONDUCTOARE NEIZOLATE DE ÎNALTĂ TENSIUNE (PENTRU LEA 110 KV) - OL-Al / ACSR; OL-Al aliaj / AACSR; OL-Zn /SSC - min 13.350 ml, max 35.150 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 722 150.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 11 CONDUCTOARE NEIZOLATE DIN ALUMINIU DIN ALUMINIU (PENTRU LEA 0,4 KV DE DISTRIBUȚIE ȘI ILUMINAT PUBLIC)

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44318000 Conductori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONDUCTOARE NEIZOLATE DIN ALUMINIU DIN ALUMINIU (PENTRU LEA 0,4 KV DE DISTRIBUȚIE ȘI ILUMINAT PUBLIC)- Al / AAC - min 4.700 ml, max 10.800 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 35 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 4 CABLURI TORSADATE DE MEDIE TENSIUNE (12/24 KV) CU FIR PURTĂTOR DE OȚEL, CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ, MANTA DIN POLIETILENĂ TERMOPLASTICĂ, PROTECȚIE LONGITUDINALĂ ȘI TRANSVERSALĂ LA PĂTRUNDEREA APEI(PENTRU LEA 20 KV)

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI TORSADATE DE MEDIE TENSIUNE (12/24 KV) CU FIR PURTĂTOR DE OȚEL, CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ, MANTA DIN POLIETILENĂ TERMOPLASTICĂ, PROTECȚIE LONGITUDINALĂ ȘI TRANSVERSALĂ LA PĂTRUNDEREA APEI(PENTRU LEA 20 KV) - TA2X(FL)2Y-OL - min 6.400 ml, max 28.400 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 142 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 1 CABLURI DE ÎNALTĂ TENSIUNE (64/110 KV)CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU,IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ,MANTA DIN POLIETILENĂ TERMOPLASTICĂ,PROTECȚIE LONGITUDINALĂ ȘITRANSVERSALĂ LA PĂTRUNDEREA APEI(PENTRU LES 110 KV)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI DE ÎNALTĂ TENSIUNE (64/110 KV)CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU,IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ, MANTA DIN POLIETILENĂ TERMOPLASTICĂ, PROTECȚIE LONGITUDINALĂ ȘI TRANSVERSALĂ LA PĂTRUNDEREA APEI(PENTRU LES 110 KV) A2XS(FL)2Y/NA2XS(FL)2Y - min 1.000 ml, max 2.000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 231 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 14 CABLURI IZOLATE CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, CU NEUTRU CONCENTRIC, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC (PENTRU LEA 0,23 KV DE BRANȘAMENT)

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI IZOLATE CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, CU NEUTRU CONCENTRIC, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC (PENTRU LEA 0,23 KV DE BRANȘAMENT) - CCB2XCY - min 13.200 ml, max 34.000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 341 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 12 CONDUCTOARE IZOLATE TORSADATE DIN ALUMINIU, CU IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ (PENTRU LEA 0,4 KV DE DISTRIBUȚIE, ILUMINAT PUBLIC ȘI BRANȘAMENT)

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44318000 Conductori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONDUCTOARE IZOLATE TORSADATE DIN ALUMINIU, CU IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ (PENTRU LEA 0,4 KV DE DISTRIBUȚIE, ILUMINAT PUBLIC ȘI BRANȘAMENT) - T2X sauT2XIR/NFA2X - min 20.100 ml, max 73.000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 920 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 9 CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), ARMATE, CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC, CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FLĂCĂRII (PENTRU LES 0,4 KV DE BRANȘAMENT ȘI DIVERSE RACORDURI)

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), ARMATE, CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC, CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FLĂCĂRII (PENTRU LES 0,4 KV DE BRANȘAMENT ȘI DIVERSE RACORDURI) - C2XAbY-F / N2XBY - min 16.050 ml, max 54.200 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 992 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 10 CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), NEARMATE,CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC, CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FLĂCĂRII (PENTRU LES 0,4 KV DE BRANȘAMENT ȘI DIVERSE RACORDURI)

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), NEARMATE,CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC, CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FLĂCĂRII (PENTRU LES 0,4 KV DE BRANȘAMENT ȘI DIVERSE RACORDURI) - C2XY-F / N2XY - min 11.850 ml, max 46.660 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 769 960.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 7 CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), ARMATE, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC(PENTRU LES 0,4 KV DE DISTRIBUȚIE, BRANȘAMENT ȘIDIVERSE RACORDURI)

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI DE ENERGIE DE JOASĂ TENSIUNE (0,6/1 KV), ARMATE, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC(PENTRU LES 0,4 KV DE DISTRIBUȚIE, BRANȘAMENT ȘIDIVERSE RACORDURI) - AC2XAbY - min 46.590 ml, max 180.490 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 343 530.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 13 CABLURI IZOLATE CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, CU NEUTRU CONCENTRIC, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC (PENTRU LEA 0,23 KV DE BRANȘAMENT)

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI IZOLATE CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, CU NEUTRU CONCENTRIC, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ ȘI MANTA DIN PVC (PENTRU LEA 0,23 KV DE BRANȘAMENT) - ACB2XCY - min 9.200 ml, max 44.000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 17 CABLURI FLEXIBILE CORDOANE), CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE ȘI MANTA DIN CAUCIUC, EXECUȚIE GREA (PENTRU ALIMENTARE DIVERSE RECEPTOARE)

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI FLEXIBILE CORDOANE), CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, IZOLAȚIE ȘI MANTA DIN CAUCIUC, EXECUȚIE GREA (PENTRU ALIMENTARE DIVERSE RECEPTOARE) - MCCG / H07RN-F - min 5.500 ml, max 12.400 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 023 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 3 CABLURI DE MEDIE TENSIUNE (12/24 KV)CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ, MANTA DIN POLIETILENĂ TERMOPLASTICĂ, PROTECȚIE LONGITUDINALĂ ȘI TRANSVERSALĂ LA PĂTRUNDEREA APEI(PENTRU LES 20 KV)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI DE MEDIE TENSIUNE (12/24 KV)CU CONDUCTOARE DIN ALUMINIU, IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ, MANTA DIN POLIETILENĂ TERMOPLASTICĂ, PROTECȚIE LONGITUDINALĂ ȘI TRANSVERSALĂ LA PĂTRUNDEREA APEI(PENTRU LES 20 KV) - 2XS(FL)2Y/NA2XS(FL)2Y - min 17.800 ml, max 94.000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 353 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 18 CABLURI DE SEMNALIZARE, COMANDĂ-CONTROL, MĂSURĂ AUXILIARE/SECUNDARE)

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44321000 Cablu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CABLURI DE SEMNALIZARE, COMANDĂ-CONTROL, MĂSURĂ AUXILIARE/SECUNDARE) - CSYEY-F; CSYEAbY-F - min 14.440 ml, max 29.030 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 371 670.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 15 CONDUCTOARE DIN ALUMINIU,CU IZOLAȚIE DIN PVC, REZISTENTE LA INTEMPERII (PENTRU LEA 0,4 / 0,23 KV DE BRANȘAMENT)

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44318000 Conductori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CONDUCTOARE DIN ALUMINIU,CU IZOLAȚIE DIN PVC, REZISTENTE LA INTEMPERII (PENTRU LEA 0,4 / 0,23 KV DE BRANȘAMENT) - AFYi - min 20.000 ml, max 45.000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 53 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul si asociatul/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) nu se incadreaza in situatiile prevazute la:

a. Art. 177 din Legea 99/2016, b. Art 178 din Legea 99/2016, c. Art 180 din Legea 99/2016, prin prezentare DUAE. (vezi art 202 din Lg 99/2016)

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 73 din Legea 99/2016, privind conflictul de interese, persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii pentru aceasta procedura sunt; Dir Gen Sinan Mustafa, Dir Monica Radulescu, Dir Gen Adj Dragos Eduard Staicu, Dir. Alexandru Nine; Dir Dep. Lelia-Bianca Grasin, Sef Birou Zoltan Sandor)).

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura(ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator)

Initial la depunerea ofertelor se va prezenta DUAE, iar ofertantii clasati pe primele 3 locuri la fiecare lot in parte, dupa finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante, vor trebui sa prezinte:

a. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte LIPSA datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si taxelor locale LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul".

b.Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte LIPSA datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA, in original, copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul".

c. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutivsi dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;, pentru a face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Persoanele juridice/fizice straine, initial la depunerea ofertelor vor depune DUAE, iar ulterior dupa finalizarea evaluarii ofertelor,la solicitarea entitatii contractante ofertantii clasati pe primele trei locuri, pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.177, 178, 180 si 181 din Legea nr 99/2016;cf. art. 181 din legea 99/2016, se vor prezenta documente edificatoare,eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti,cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Alte documente edificatoare dupa caz.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri la fiecare lot in parte in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii documentelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au livrat cabluri si conductori in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare publicata in SEAP, chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a livrat produse de natura si complexitatea similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului/livrari de tipul celor precizate in obiectul contractului pentru valori cumulate de cel putin 115.000,00 RON – lot 1, 265.000,00 RON –lot 2, 445.000,00 RON – lot 3, 265.000,00 RON –lot 4, 48.000,00 RON- lot 5, 23.000,00 – lot 6, 995.000,00 RON – lot 7, 52.000,00 RON – lot 8, 285.000,00 RON – lot 9, 200.000,00 RON – lot 10, 16.000,00 RON – lot 11, 265.000,00 RON –lot 12, 30.000,00 RON – lot 13, 130.000,00 RON –lot 14, 23.000,00 RON- lot 15, 32.000,00 – lot 16, 380.000,00 RON – lot 17, 185.000,00 RON – lot 18, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze, insotita de acordul subcontratantului si datele acestuia de identificare, procentul de subcontractare

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea bunurilor livrate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri la fiecare lot in parte la finalizarea evaluarii.

Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de subcontractare Conform DUAE La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele trei locuri la fiecare lot in parte in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele suport pentru indeplinirea cerintei

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Angajamentul privind tertul sustinator (daca este cazul). Odata cu completare DUAE se va prezenta atat angajamentul de tert sustinator cat si documentele anexe la angajament,transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri la fiecare lot in parte in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE.Certificatele/documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea livrarii produselor, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri la fiecare lot in parte la finalizarea evaluarii ofertelor.

Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de asociere. Documentele justificative in ceea ce priveste acordurile de asociere si de subcontractantare si angajamentul ferm vor fi prezentate doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri la fiecare lot in parte in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante,conf. art. 205 alin.2 din Legea nr.99/2016 si art.109 alin.3 coroborat cu art.72 din HG nr.394/2016.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Valoarea garantiei de participare este de:

1.100,00 RON - LOT 1

2.600,00 RON - LOT 2

4.400,00 RON - LOT 3

2.600,00 RON - LOT 4

480,00 RON - LOT 5

230,00 RON - LOT 6

9.900,00 RON - LOT 7

520,00 RON - LOT 8

2.800,00 RON - LOT 9

2.000,00 RON - LOT 10

160,00 RON - LOT 11

2.600,00 RON - LOT 12

300,00 RON - LOT 13

1.300,00 RON - LOT 14

230,00 RON - LOT 15

320,00 RON - LOT 16

3.800,00 RON - LOT 17

1.800,00 RON - LOT 18

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie conform art. 42 din HG 394/2016. Pentru cei care doresc sa depuna garantia prin virament bancar/ordin de plata contul este: Cont RO68RNCB0053016896031571 BCR Brasov.

In cazul constituirii garantiei de participare prin Polita de asigurare se va prezenta si copie dupa documentul prin care s-a facut plata contravalorii primei Politei de asigurare.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor, odata cu depunerea documentelor in SEAP, (document semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii) si in original la sediul societatii (in cazul constituirii garantiei prin scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare).

Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conf.art. 71 din HG 394/2016.

Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 43 din HG 394/2016. Garantia pentru participare se restituie conf art. 44 din HG 94/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 100 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia buna executie in cuantum de 10 % din val. contract fara TVA.Modalitatea de constituire este conform art 46 din HG 394/2016

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Conf art 22 alin (6) din HG 394/2016, operatorii economici vor completa DUAE .Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. - Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr.101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”),integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor,entitatea contractanta va solicita acestora reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al entitatii contractante considerat nelegal,conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul juridic și control general SDEE Transilvania Sud
Adresă: Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 25, bl. 33
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Telefon: +40 268305999
Fax: +40 268305004
Adresă internet: www.sdeets.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/09/2020