Usługi - 440399-2014

Wyświetl widok skrócony

27/12/2014    S249

Belgia-Bruksela: DIGIT/R2/PO/2014/043 Usługi przetwarzania danych w chmurze

2014/S 249-440399

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki, Dyrekcja ds. Zarządzania Zasobami i Optymalizacji, Dział Zarządzania Przetargami i Umowami ICT
Adres pocztowy: rue Belliard 28, biuro 07/142
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Martin Bilbao, kierownik działu
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960762
Faks: +32 22957702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=684

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: technologie informacyjne.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Adres pocztowy: budynek Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 1882
Państwo: Luksemburg

Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości (Curia)
Adres pocztowy: 2540
Miejscowość: Luksemburg
Państwo: Luksemburg

Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 1615
Państwo: Luksemburg

Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Adres pocztowy: rue Belliard 99
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Komitet Regionów
Adres pocztowy: budynek im. Jacques'a Delorsa, rue Belliard 99–101
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejski Inspektor Ochrony Danych
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Adres pocztowy: 103 rue de Grenelle
Miejscowość: Paryż
Kod pocztowy: 75007
Państwo: Francja

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Adres pocztowy: Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt nad Menem
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy

Oficjalna nazwa: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Adres pocztowy: Trg Republike 3
Miejscowość: Lublana
Kod pocztowy: SI-1000
Państwo: Słowenia

Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Adres pocztowy: skr. poczt. 22427
Miejscowość: Saloniki
Kod pocztowy: 551 02
Państwo: Grecja

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Adres pocztowy: skr. poczt. 10 12 53
Miejscowość: Kolonia
Kod pocztowy: 50452
Państwo: Niemcy

Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Adres pocztowy: Tomtebodavägen 11A
Miejscowość: Sztokholm
Kod pocztowy: SE-171 65
Państwo: Szwecja

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Kopenhaga K
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Adres pocztowy: via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma PR
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy

Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino pr. 16
Miejscowość: Wilno
Kod pocztowy: LV-01103
Państwo: Łotwa

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Miejscowość: Londyn
Kod pocztowy: E14 5EU
Państwo: Zjednoczone Królestwo

Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
Adres pocztowy: skr. poczt. 1309
Miejscowość: Heraklion, Kreta
Kod pocztowy: 710 01
Państwo: Grecja

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Kolejowa
Adres pocztowy: skr. poczt. 20392
Miejscowość: Valenciennes
Kod pocztowy: 59307
Państwo: Francja

Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja Kształcenia
Adres pocztowy: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Miejscowość: Turyn TO
Kod pocztowy: 10133
Państwo: Włochy

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Adres pocztowy: Gran Via, 33
Miejscowość: Bilbao (Vizcaya)
Kod pocztowy: 48009
Państwo: Hiszpania

Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Adres pocztowy: Wyattville Road, Loughlinstown
Miejscowość: Dublin
Państwo: Irlandia

Oficjalna nazwa: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Schwarzenbergplatz 11
Miejscowość: Wiedeń
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Austria

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rondo ONZ 1
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-124
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Agencja Europejskiego GNSS
Adres pocztowy: Janovského 438/2
Miejscowość: Praga
Kod pocztowy: 170 00
Państwo: Czechy

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Rävala pst 4
Miejscowość: Tallinn
Kod pocztowy: 10143
Państwo: Estonia

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Adres pocztowy: MTC Block A, Winemakers Wharf
Miejscowość: Valletta
Kod pocztowy: MT-1917
Państwo: Malta

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56/60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsięwzięcie ECSEL
Adres pocztowy: TO 56 5/3
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na Rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Adres pocztowy: Torres Diagonal Litoral, budynek B3
Miejscowość: Barcelona (Barcelona)
Kod pocztowy: 08019
Państwo: Hiszpania

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56/60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsięwzięcie SESAR
Adres pocztowy: avenue de Cortenbergh 100
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony
Adres pocztowy: rue des Drapiers 17–23
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejskie Kolegium Policyjne
Adres pocztowy: Ó utca 27.
Miejscowość: Budapeszt
Kod pocztowy: 1066
Państwo: Węgry

Oficjalna nazwa: Szkoły Europejskie
Adres pocztowy: rue Joseph II 30
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Adres pocztowy: główny budynek, rond point Schuman 9A
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1046
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Adres pocztowy: skr. poczt. 771
Miejscowość: Vigo (Pontevedra)
Kod pocztowy: 36200
Państwo: Hiszpania

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Adres pocztowy: One Canada Square, piętro 46, Canary Wharf
Miejscowość: Londyn
Kod pocztowy: E14 5AA
Państwo: Zjednoczone Królestwo

Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Policji
Adres pocztowy: skr. poczt. 90850
Miejscowość: Haga
Kod pocztowy: 2509 LW
Państwo: Niderlandy

Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Adres pocztowy: Cais do Sodré
Miejscowość: Lizbona
Kod pocztowy: 1249-289
Państwo: Portugalia

Oficjalna nazwa: Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin
Adres pocztowy: 3 boulevard Maréchal Foch
Miejscowość: Angers
Kod pocztowy: 49000
Państwo: Francja

Oficjalna nazwa: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante (Alicante)
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania

Oficjalna nazwa: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Adres pocztowy: Maanweg 174
Miejscowość: Haga
Kod pocztowy: 2516 AB
Państwo: Niderlandy

Oficjalna nazwa: Wspólne przedsiębiorstwo IMI
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56–60
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Adres pocztowy: avenue du Bourget 1
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: COV2 24/164
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: COV2
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: EASME
Adres pocztowy: place Rogier 16
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Chafea — Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności
Adres pocztowy: budynek Drosbach
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg

Oficjalna nazwa: INEA — Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
Adres pocztowy: Komisja Europejska — W910
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Adres pocztowy: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 2. piętro
Miejscowość: Ryga
Kod pocztowy: LV-1050
Państwo: Łotwa

Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: allée du Printemps
Miejscowość: Strasburg
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja

Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia

Oficjalna nazwa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy: SPA2 09/056
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
DIGIT/R2/PO/2014/043 Usługi przetwarzania danych w chmurze
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: głównymi miejscami dostawy (w których usługa ma być wykorzystywana) są europejskie siedziby instytucji uczestniczących.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 5

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach: 2
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Nabycie usług przetwarzania danych w chmurze.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 2
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Usługi w zakresie chmur prywatnych w oparciu o model „infrastruktura jako usługa” (IaaS)
1)Krótki opis
Dostarczanie usług w zakresie chmur prywatnych w oparciu o model „infrastruktura jako usługa” (IaaS).
Umowa ramowa z jednym wykonawcą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
zob. specyfikacja zamówienia.
Część nr: 2 Nazwa: Usługi w zakresie chmur publicznych w oparciu o model „infrastruktura jako usługa” (IaaS)
1)Krótki opis
Dostarczanie usług w zakresie chmur publicznych w oparciu o model „infrastruktura jako usługa” (IaaS).
Wielokrotna umowa ramowa z ponownym otwarciem na konkurencję.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
zob. specyfikacja zamówienia.
Część nr: 3 Nazwa: Usługi w zakresie chmur publicznych w oparciu o model „platforma jako usługa” (PaaS)
1)Krótki opis
Dostarczanie usług w zakresie chmur publicznych w oparciu o model „platforma jako usługa” (PaaS).
Wielokrotna umowa ramowa z ponownym otwarciem na konkurencję.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
zob. specyfikacja zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DIGIT/R2/PO/2014/043 Usługi przetwarzania danych w chmurze.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 64-108239 z dnia 1.4.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 203-358308 z dnia 22.10.2014

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.3.2015
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.3.2015

Miejscowość:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki, rue Belliard 28, 1049 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: podczas otwarcia ofert może być obecny maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta.

Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacyjnych zainteresowani oferenci powinni powiadomić Dyrekcję Generalną ds. Informatyki o nazwisku takiego przedstawiciela pocztą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) nie później niż 2 dni robocze przed otwarciem ofert. W przypadku niedopełnienia tej formalności Dyrekcja Generalna ds. Informatyki zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia przedstawiciela do sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Specyfikacje przetargowe i dokumenty dodatkowe (w tym pytania i odpowiedzi) będzie można pobrać z następującej witryny internetowej:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=684

Zainteresowane strony mają możliwość zarejestrowania się za pośrednictwem witryny internetowej. Dzięki temu będą one otrzymywały z systemu e-tendering informacje o aktualizacjach dotyczących niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Podmioty niezarejestrowane zachęca się do regularnego odwiedzania witryny internetowej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zaproszenia do składania ofert, umieszczonymi w witrynie internetowej.
Wersja papierowa nie zostanie przygotowana. Dyrekcja Generalna ds. Informatyki otrzymała w 2008 certyfikat EMAS, w związku z czym jej działania są przyjazne dla środowiska. EMAS to system ekozarządzania i audytu, stosowany dobrowolnie instrument UE w celu poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki, Dyrekcja ds. Zarządzania Zasobami i Optymalizacji, Dział Zarządzania Przetargami i Umowami ICT
Adres pocztowy: rue Belliard 28, biuro 07/142
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960762
Faks: +32 22957702
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2014