TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 440401-2014

Kuva koondatud vaade

27/12/2014    S249

Belgia-Brüssel: Keskkonnatoodete lepingu raames säästvale arengule kaubanduse avaldatava mõju hindamine (Trade SIA)

2014/S 249-440401

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, kaubanduse peadirektoraat, direktoraat D
Postiaadress: rue de la Loi 200
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Urszula Stepkowska
Kontaktisik: Marc Vanheukelen
E-post: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefon: +32 22964117
Faks: +32 22966036

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: kaubanduspoliitika.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Keskkonnatoodete lepingu raames säästvale arengule kaubanduse avaldatava mõju hindamine (Trade SIA)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid või muu teoreetiliseks tööks sobiv koht, kuna analüüside tegemiseks uuritakse kogutavate andmete põhjal kirjandust jne.
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
SIA eesmärk on hinnata läbiräägitavaid kaubandussätteid, mis võivad mõjutada majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonna- ja inimõiguste küsimusi ELis ning keskkonnatoodete lepingu läbirääkimisi pidavates riikides.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79419000 Hindamise nõustamisteenused

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 249 900 EUR

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Pakutud meeskonna sidusus. Osakaal 40
2. Tööplaani/metoodika kvaliteet. Osakaal 45
3. Pakutud kohalike kontaktide usaldusväärsus ja sobivus. Osakaal 10
4. Projekti juhtimine ja meeskonna koordineerimine. Osakaal 5
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 188-330937 , 1.10.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
11.12.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 2
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Development Solutions Europe Ltd
Riik: Ühendkuningriik
Internetiaadress: http://www.development-solutions.eu/

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 250 000 EUR
Käibemaksuta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 249 000 EUR
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:

Pakkujad saavad pakkumisdokumente ja lisadokumente ja -teavet (mida võidakse avaldada) alla laadida kaubanduse peadirektoraadi riigihangete Interneti-saidilt aadressil http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Veebilehte uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

Dokumendid on avaldatud ka "e-tendering"-platvormil aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

Lepitusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
17.12.2014