Supplies - 440504-2022

12/08/2022    S155

Netherlands-Vlaardingen: Street-lighting equipment

2022/S 155-440504

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Vlaardingen
National registration number: 6116978
Postal address: Westnieuwland 6
Town: Vlaardingen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3131 VX
Country: Netherlands
Contact person: F.E. Kloeg-Visser
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
Telephone: +31 102484000
Internet address(es):
Main address: http://www.vlaardingen.nl
Address of the buyer profile: http://www.vlaardingen.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b162ec1dfa6675aa96b91b214a8be534
Additional information can be obtained from another address:
Official name: TenderNed
Town: Vlaardingen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
Contact person: In het kader van volledig digitaal aanbesteden kunnen inlichtingen alleen worden ingewonnen via Tenderned - vraag en antwoord
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b162ec1dfa6675aa96b91b214a8be534
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: TenderNed
Town: Vlaardingen
Country: Netherlands
Contact person: In het kader van volledig digitaal aanbesteden kunnen inschrijvingen alleen worden ingediend via Tenderned
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Openbare Verlichtingsinstallatie Vervangingsplan 2022

Reference number: IV.100052
II.1.2)Main CPV code
34928500 Street-lighting equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het leveren en vervangen van armaturen;

- het rechtzetten van stalen lichtmasten;

- het aanleveren van revisiegegevens;

- het geheel bedrijfsklaar opleveren;

- het ontwerpen en toepassen van verkeersmaatregelen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Vlaardingen

II.2.4)Description of the procurement:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen en omvat onderstaande straten:

- Watersportweg;

- Broekpolderweg/Kooikersweg;

- Marathonweg;

- Vondelstraat;

- Aristide Briandring;

- Jean Monnetring;

- Albertine Agneslaan;

- Bonnweg;

- Holyweg woonwagenkamp;

- Molenzicht;

- Marnixlaan;

- Maassluissedijk;

- Van Beethovensingel;

- Burgemeester Pruissingel;

- Burgemeester Heusdenslaan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 21/10/2022
End: 01/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- Gedragsverklaring aanbesteden,

- Verklaring Belastingdienst,

- Inschrijving in het handelsregister,

- Wet Arbeid Vreemdelingen,

- Social Return

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Kerncompetenties,

- VCA*,

- CO2 prestatieladder,

- Kwaliteitsbewaking

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/09/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun vragen te stellen en/of onduidelijkheden en/of vermeende onjuistheden op te merken over het Aanbestedingsdocument, de Inschrijving- en beoordelingsprocedure. Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot de inhoud en aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde te geschieden via het Aanbestedingsplatform.

Vragen dienen uiterlijk op de gestelde datum in de tabel in paragraaf 2.2 bij de Aanbestedende dienst binnen te zijn. Vragen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet beantwoord. Alle vragen, inclusief de bijbehorende antwoorden, worden uiterlijk op de gestelde datum in de tabel in paragraaf 2.2. gepubliceerd op het Aanbestedingsplatform middels een Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen maakt hierna integraal onderdeel uit van dit Aanbestedingsdocument en hiermee de Raamovereenkomst.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De Aanbestedende dienst hanteert een vervaltermijn van 20 dagen aan het einde van de gunningfase van de Aanbestedingsprocedure. Indien niet tijdig voor ommekomst van deze vervaltermijn, te rekenen vanaf de dag na de datum van verzending van de mededeling

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2022