Fornituri - 440514-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

16/12/2015    S243

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Għodod u servizzi ta' softwer operazzjonali dwar immaniġġjar ta' assi (SAM)

2015/S 243-440514

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, id-Direttorat-Ġenerali għall-Appoġġ fl-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (ITEC)
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Għall-attenzjoni ta’: DIRES-PAC is-Segretarjat
Posta elettronika: sam15@ep.europa.eu
Telefown: +352 4300-1
Feks: +352 4300-24631

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://www.europarl.europa.eu

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1200

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Għodod u servizzi ta' softwer operazzjonali dwar immaniġġjar ta' assi (SAM)
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Provvisti
Xiri
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Lussemburgu, Brussell, Strasburgu.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien fi snin: 8
Ġustifikazzjoni għal ftehim qafas, li t-tul ta' żmien tiegħu jaqbeż l-erba’ snin: Il-5 sena sat-8 sena: manutenzjoni ta' għodod ta' softwer biss u servizzi ta' appoġġ biex jiżguraw il-kontinwità tas-SAM.

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 900 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Il-Parlament Ewropew (PE) bħalissa qiegħed fil-proċess tat-twaqqif ta' programm ta' softwer dwar immaniġġjar ta' assi (SAM).
Hemm 3 għanijiet ewlenin tal-programm SAM li għalihom huma essenzjali servizzi adegwati ta' għodod u appoġġ:
— konformità — immaniġġjar tar-riskju rrelatat ma' espożizzjoni legali u regulatorja minħabba nuqqas ta' konformità ma' liċenzji, mitigazzjoni ta' interruzzjonijiet jew deterjorazzjoni potenzjali ta' servizzi tat-TI,
— kontroll tal-ispejjeż — tnaqqis tal-ispejjeż diretti ta' softwer, assi rrelatati. kif ukoll spejjeż ta' appoġġ kontinwi u kuntratti,
— governanza — b'dejta affidabbli dwar l-istat tal-proprjetà tas-softwer tal-intrapriża u l-ħila li jkunu mmudellati xenarji preċiżi tal-impatt tal-bidliet, deċiżjonijiet aħjar tan-negozju jistgħu jittieħdu u tista' tinkiseb pożizzjoni vantaġġuża f'kull negozjati mal-bejjiegħ.
L-għan ta' din il-proċedura miftuħa hu l-ksib ta' għodod adegwati tas-SAM bis-servizzi ta' appoġġ meħtieġa għall-operazzjoni tal-programm SAM.
Il-programm tas-SAM hu programm intern tal-PE u mhux se jingħata lil terzi; servizzi ta' konsulenza huma mistħajla biss fuq bażi skont il-ħtieġa.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

48218000 Pakkett ta' softwer għall-ġestjoni tal-liċenzji, 48000000 Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Valur stmat mingħajr VAT: 900 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 96 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Ara 'Kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta' u dokumenti tal-'Ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti'.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara 'Kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta' u dokumenti tal-'Ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti'.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Ara 'Kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta' u dokumenti tal-'Ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti'.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara 'Kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta' u dokumenti tal-'Ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti'.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara 'Kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta' u dokumenti tal-'Ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti'.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara 'Kundizzjonijiet għat-tfigħ ta' offerta' u dokumenti tal-'Ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti'.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
PE/ITEC-SAM15.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Limitu ta’ żmien għall-wasla tat-talbiet għad-dokumenti jew għall-aċċess għad-dokumenti: 3.2.2016
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
4.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16.2.2016 - 10:00

Post:

Il-Parlament Ewropew, 2929 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Jista' jattendi rappreżentant 1 biss għal kull min jitfa' offerta.
Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għall-ftuħ tal-offerti huma mitluba biex jinnotifikaw lid-dipartiment responsabbli għall-immaniġġjar ta' din il-proċedura ta' ksib, mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ tal-offerti, permezz ta' Email fl-indirizz indikat taħt it-Taqsima I.1. Dawk li jitfgħu l-offerti li jonqsu milli javżaw, awtomatikament m'humiex se jingħataw aċċess għall-ftuħ. L-ismijiet tal-persuni li se jattendu għall-ftuħ tal-offerti għandhom jingħataw fl-avviż.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, Kaxxa Postali 403
Belt: Strasburgu Cedex
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Feks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Jekk jogħġbok ara http://curia.europa.eu u http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 433766
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
4.12.2015