Építési beruházás - 440531-2014

Normál nézet megjelenítése

27/12/2014    S249

Magyarország-Szilvásvárad: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

2014/S 249-440531

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Nemzeti azonosító szám: AK15405
Postai cím: Egri út 16.
Város: Szilvásvárad
Postai irányítószám: 3348
Ország: Magyarország
Címzett: Kormos Zsuzsanna
E-mail: menesgazd.penzugy@t-online.hu
Telefon: +36 36564400
Fax: +36 36564401

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.menesgazdasag.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület, III. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Schmalz Péter
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület, III. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Schmalz Péter
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület, III. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Schmalz Péter
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: állattenyésztés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztése keretében kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Szilvásvárad.

NUTS-kód HU312 Heves

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztése keretében kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése, 45212224 Stadion építése, 45112722 Tereprendezési munkák lovaglópályákon, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztése keretében kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése három ütemben.
I. ÜTEM: Fedeles lovarda építése (Régi és Új rendezvénycsarnok készítése), épületek bontása:
Fedeles lovarda épület átalakítása (Régi rendezvénycsarnok átalakítása): 5 970,45 m²
Földszint I. 1 575,06 m²
- 1 540 m²-es négyévszakos lovaspálya,sportvilágítással, hangosítással,
- pódium
Földszint II. 3 530,70 m²
- 2 100 m²-es négyévszakos lovaspálya, sportvilágítással, hangosítással;
- Előcsarnok
- VIP büfé
- Információ
- Zsűri helyiség
- Elsősegély helyiség
- Állatorvosi elsősegélyhely
- Istálló
- Nyerges+melegedő
- Trágyatároló
- Szalmatároló
- Takarmánytároló
- Boxok
- Jegypénztár
- Öltöző
- Mellékhelyiségek
Emelet.: 864,69 m²
- 737 fős lelátó
- 73 fős VIP lelátó
- Zsűri helyiség
2 100 m²-es 27 m fesztávú, ragasztott fa főtartójú, vasbeton szerkezetű csarnok 50%-os bontása, lelátó és válaszfalak bontása, keretállások áthelyezése, új homlokzat-és tetőburkolat kialakítása
5 850 m² területrendezés, murvás gazdasági út építése, parkosítás
Új rendezvénycsarnok építése 3 500 m² alapterületen
35,10 fesztávú, ívelt/tört rétegelt ragasztott fa tartóval látszóbeton felületminőségű vasbeton szerkezeteken, 737 fős lelátóval (VIP lelátó 73 fő), kiszolgálóterekkel
Gazdasági épületrész építése 770 m² alapterületen, 15 db 3,5x3,5m-es boxot magába foglaló kiszolgáló épületrész, csarnokokhoz kapcsolódóan, földszintes kialakításban
Kiszolgálóhelyiségek: széna-, szalma-, trágyatároló, mosó, szárító, nyerges, melegedő, akadályraktár
Az építési területen meglévő épületek bontása
Meglévő fedeles lovarda belső falai, lelátója, külső menekülőlépcsői, homlokzata, fedése, északi végén 7 db keretállás, alapozásával, az átalakítás útjában lévő növények irtása.
A fenti feladatokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítése, és szükség esetén a tervezés során felmerülő engedélyezési, vagy egyéb hatósági eljárások lefolytatása.
A II ütem feladataira vonatkozó kiviteli tervek elkészítése és Megrendelő részére történő átadása.
I. ütem Becsült értéke áfa nélkül 1 231 147 625- Pénznem: HUF
Teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 6 hónap
II. ÜTEM: Parkoló-, közmű- és útépítés, környezetrendezés
Parkoló-, közmű- és útépítés
Öntött aszfalt 4 422,90 m²
Színezett aszfalt 165,60 m²
Munkaárok földkiemelés közműfektetéshez 360 m³
Földvisszatöltés közműfektetés után 360 m³
Felesleges föld hasznosítása rendezv. ter. 120 m³
Környezetrendezés
Térkő 7 256,70 m²
Öntött beton 69,90 m²
Coulé kavics 216,04 m²
Terméskő 85,40 m²
Gyepesítés 17 352,40 m²
Durva tereprendezés 2 161,20 m³
Felesleges föld elszállítása I. 2 161,20 m³
Humuszos termőföld terítése 10 cm vtg-ban 876,70 m³
Extenzív zöldtető 155 m²
Munkaárok kialakítása pályalocsoláshoz 2390 m³
Munkagödör kialakítása pályalocsoláshoz 259,80 m³
Földvisszatöltés 796 m³
Felesleges föld elszállítása II. 916 m³
A kivitelezés kapcsán felmerülő engedélyezési, vagy egyéb hatósági eljárások lefolytatása
II. ütem Becsült értéke áfa nélkül 830 000 000 Pénznem: HUF
Teljesítési határidő: a II. ütem szerinti munka megrendelésétől számított 6 hónap
III. ÜTEM: Stadion építés, Lovas verseny és gyakorlópályák építése, Versenyiroda átalakítása, Zsűri torony épületének felújítása, Öltöző épületének felújítása
Stadion építés: 5 452,75 m²
I.: - épület 212,36 m²
- lelátó 1 516,40 m²
II. - épület 261,23 m²
- lelátó 1 390,78 m²
III. - földszint 531,96 m²
- első emelet 150,40 m²
- második emelet 150,40 m²
- lelátó 1 239,22 m2 - 8000 férőhelyes befogadóképességgel, látszóbeton szerkezeti felületekkel
Lovas verseny és gyakorlópályák építése
Melegítőpálya I. 4 000 m²
Melegítőpálya II. 6 000 m²
Versenyiroda átalakítása 318,87 m²
Földszint 192,79 m²
Tartozkodó
WC-k nemenként
Öltözők
Fogadószoba
Emelet 126,08 m²
Tárgyaló
Teakonyha
Sajtóiroda
Zsűri torony épületének felújítása 114,33 m²
Földszint 10,52 m²
Emelet 55,42 m²
Kilátó szint 48,39 m²
Öltöző épületének felújítása 221,12 m²
Földszint 113,27 m²
Öltöző nemenként
WC-k nemenként
Tetőtér: 107,85 m²
Állatorvosi iroda
Rendészeti iroda
Iroda
Stadionon belül versenypálya építés
Stadion lóversenypálya 10 118,05 m²
Karám építése:
Fa karám, 1,40 m magas: 1646,00 fm (akácos területtel együtt!)
Az építési területen meglévő épületek bontása: 3 757,46 m²
Étterem 366,95 m²
Lelátó 3 065,80 m²
Kis zsűri torony 33,98 m²
VIP lelátó 141,74 m²
Büfé épület 15,98 m²
Bejárati torony 16,72 m²
Büfé 10,55 m2
Langalló büfé 11,17 m²
lovarda WC 28,96 m²
faház a lovarda telkén: 16,10 m²
tároló épület 49,51 m²
A fenti feladatokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítése, és szükség esetén a tervezés során felmerülő engedélyezési, vagy egyéb hatósági eljárások lefolytatása.
III. ütem Becsült értéke áfa nélkül 2 590 315 781 Pénznem: HUF
Teljesítési határidő: a III. ütem szerinti munka megrendelésétől számított 6 hónap.
Becsült érték áfa nélkül: 4 651 463 406 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett vállalkozási díj nettó értékének 0,5 %-a/nap, maximum 40 napi tétel.
Ajánlatkérő által a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési mérföldkövek, továbbá a végteljesítési határidő kötbérterhes.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett vállalkozási díj nettó értékének 0,5 %-a/nap, maximum 40 napi tétel.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett vállalkozási díj nettó értékének az ajánlattevő által megajánlott %-os mértéke (Ajánlatkérő az 5% alatti megajánlásokat érvénytelennek nyilvánítja a 30% feletti megajánlásokat többletpontszámmal nem értékeli)
Teljesítési biztosíték: az egyes ütemekre vonatkozó vállalkozási díj nettó összegének 5 %-a.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A teljesítési biztosítékot az I. ütem értéke tekintetében a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozási szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek, a II. ütemre és III. ütemre vonatkozó teljesítési biztosítéknak a szerződésnek az adott ütemre vonatkozó hatálybalépésének időpontjában (az egyes ütemek megvalósításának Megrendelő általi lehívásakor) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: az adott ütem vállalkozási díja nettó összegének 5 %-a.
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az előleg teljes összegével megegyezik. A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes visszafizetéséig, illetőleg elszámolásáig rendelkezésre kell állnia. Az előleg-visszafizetési biztosíték értéke a visszafizetett, elszámolt előleg mértékével folyamatosan csökkenthető.
Jótállás: Az ajánlattevő megajánlása szerint (24 hónap alatti megajánlást Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja a 120 hónap feletti megajánlásokat többlet pontszámmal nem értékeli).
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget ütemenként a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint biztosít.
Az előleg a részszámlákban egyenlő arányban (összegben) kerül elszámolásra, az első részszámlától kezdve folyamatosan.
Ajánlatkérő számla benyújtásra ütemenként elkülönítetten biztosít lehetőséget a 306/2011 Korm. rendelet előírásainak megfelelően legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítva. Az első részszámlát legkésőbb a nettó vállalkozási díj 25 %-át elérő teljesítés esetén nyújthatja be ajánlattevő. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál valamint a végszámla összege nem lehet alacsonyabb a szerződés áfa nélkül számított értékének 10 százalékánál A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel igazolása. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Az ellenszolgáltatás a teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 130. § (3)-(4) és (6) bekezdés és 131. § szakasza, a 306/2011 Kormányrendelet 12- 14. § szakaszait.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet illetve projekttársaság létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8 és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a kizáró okok igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 157. szám; 16.5.2014.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató megfelelően alkalmazandó. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők vonatkozásában a kizáró okok igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett útmutató megfelelően alkalmazandó.
Részvételre jelentkezőnek, a jelentkezésében nevesített alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell a jelentkezéshez a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 7. §-nak megfelelően, a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
A részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-nak megfelelően a részvételre jelentkező választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott részvételre jelentkezői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását Részvételre jelentkezők,(illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A 306/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ -a alapján ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában előírja a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét, feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja. Erre tekintettel részvételre jelentkező csatoljon jelentkezésében egy nyilatkozatot arról, hogy a jelentkezésében megjelölt mely gazdasági szereplők fognak építőipari kivitelezési tevékenységet végezni, és adja meg ezen szervezetek regisztrációs/nyilvántartási számát.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről szóló útmutatóra (KÉ 2014/57, 16.5.2014).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező) csatoljon valamennyi élő pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó - a felhívás feladásának napjánál nem régebbi - nyilatkozatot (attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számla száma;
- számlanyitás időpontja;
- a pénzforgalmi számlán az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás.
Részvételre jelentkező csatoljon nyilatkozatot, amelyben megadja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A sorbaállítás alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§25. pont szerinti sorbaállítás fogalmát érti.
P.2) Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező esetén bármelyik részvételre jelentkező) a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas építmény megvalósításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, évenkénti bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. Korm. Rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint, ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezetkapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
Ajánlatkérő a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében elfogadja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) és (5) bekezdéseinek megfelelő igazolásokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban (elegendő, ha jelen követelménynek a közös részvételre jelentkezők közül egy megfelel).
P.2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen legalább nettó 4 000 millió HUF közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas építmény megvalósításából) származó árbevétellel.
Amennyiben a részvételre jelentkező árbevétellel azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a részvételere jelentkező alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas építmény megvalósításából) származó nettó árbevétele nem éri el a 3 000 millió HUF-ot.
A P.1)-P.2) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés), a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P.1), elegendő, ha közülük egy felel meg.
Részvételre jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, és átadás-átvétellel lezárult építési beruházásait, illetőleg az alkalmassági feltételeknek megfelelő szerződéseit a szerződést kötő másik fél által adott - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésben megadott tartalom szerinti- igazolással.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129.§ (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Amennyiben részvételre jelentkező a jelen felhívás III.2.3) pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely közös részvételre jelentkezői teljesítésre vonatkozik, amennyiben lehetséges (figyelemmel a Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésére) meg kell jelölnie a referencia nyilatkozatban/igazolásban, hogy az részvételre jelentkező a referencia mely részeit teljesítette és milyen értékű az ő teljesítési hányada, illetőleg mi a teljesítésének pontos műszaki tartalma.
A Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése a) pontja alapján a csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják. Cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy részvételre jelentkező az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimum-követelmény tekintetében kívánja felhasználni! Egy teljesítés több alkalmassági feltételnek is megfelelhet.
A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10 §(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja figyelmet, hogy az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az részvételre jelentkező felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az részvételre jelentkező teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az részvételre jelentkező alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol
M.2) Részvételre jelentkező mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azokat a szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöket - megnevezésük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, erre tekintettel a szakmai gyakorlatokat legalább év, hónap bontásban szerepeltessék az önéletrajzban;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.
Részvételre jelentkező az M/2. alkalmassági feltételben előírt feltételek igazolása tekintetében elfogadja a jogosultság meglétét, melyet Ajánlatkérő a magyarországi letelepedésű szakemberek esetében a Magyar Mérnöki Kamar honlapján (mmk.hu) található névjegyzékből ellenőrzi, e körben elégséges, ha az önéletrajzban a névjegyzéki/kamarai számot adja meg részvételre jelentkező. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel (M/3. alkalmassági feltételben előírt) egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását kell csatolni.
Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik a szakemberek magyarországi kamarai regisztrációjáról, nyilvántartásba vételéről, és annak folyamatos fenntartásáról a szerződés teljesítésének ideje alatt.
A 310/2011, (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
M.3) Részvételre jelentkező csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvány vagy az egyenértékű dokumentumok - beleértve a környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvány mellett az azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések leírását is - (Kr. 15. § (2) bek. f) pont) egyszerű másolatával igazolható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik
M.1.1) nemzetközi sportesemények lebonyolítására alkalmas építmény legalább nettó 2 000 000 000 HUF értékű építésére vonatkozó teljesítéssel, mely szerződések tartalmaztak minimum 13 m hosszú látszóbeton épület-tartószerkezetet (pillér, gerenda), illetve min. 3000 férőhelyes lelátó építését
A referencia maximum 3 szerződésből teljesíthető, melyek közül 1 db. minimum nettó 1 500 000 000 HUF értékű kell, hogy legyen.
(A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének lovas verseny és gyakorlópályák építésén, lovaspálya és versenypálya építésén kívüli feladataira vonatkozó alkalmasságot igazol)
M.1.2) legalább egy darab építmény építésére vonatkozó teljesítéssel, mely tartalmazott minimum 30 m hosszú, többször tört/ívelt RR (rétegelt ragasztott) fa tartószerkezet beépítését.
(A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének lovas verseny és gyakorlópályák építésén, lovaspálya és versenypálya építésén kívüli feladataira vonatkozó alkalmasságot igazol)
M.1.3) legalább egy darab referenciával, mely tartalmazott minimum 10 000 m2 területű, négyévszakos nemzetközi lovas versenyek bonyolítására alkalmas pályaszerkezet készítését.
(A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a referencia lovas verseny és gyakorlópályák építésére, lovaspálya és versenypálya építésére vonatkozó alkalmasságot igazol.)
(Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) történő teljesítés alatt azt kell érteni, hogy a teljesítés befejezése (készre jelentése) a hirdetmény megjelenését megelőző 5 éven (60 hónapon) belül történt).
M.2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a teljesítésbe nem von be
M.2.1) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építmények ellenőrzésére szakosodott MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert (részvételre jelentkező ezen alkalmassági feltételt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A jogosultsággal is igazolhatja annak érvényességi ideje alatt), mely szakember részt vett legalább egy olyan beruházásban, ahol nemzetközi sportesemények lebonyolítására alkalmas építmény megvalósítására került sor.
M.2.2) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11. ) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel rendelkező szakembert (részvételre jelentkező ezen alkalmassági feltételt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/ÉG jogosultsággal is igazolhatja annak érvényességi ideje alatt).
M.2.3) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11. ) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV-R, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel rendelkező szakembert (részvételre jelentkező ezen alkalmassági feltételt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/ÉV jogosultsággal is igazolhatja annak érvényességi ideje alatt.)
M.2.4) legalább 1 fő a minőség ellenőrzésért felelős szakembert, akinek legalább 3 év (36 hónap) gyakorlata van építési beruházások minőségellenőrzése terén;
M.3) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal vagy a Kr. 17. § (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
Közös részvételre jelentkezés esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kb. 55. § (4) bekezdése).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. 1. ÁFA nélkül számított vállalkozási díj HUF-ban. Súlyszám 70

2. 1.1. az I ütem tekintetében. Súlyszám 23

3. 1.2. a II ütem tekintetében. Súlyszám 23

4. 1.3. a III ütem tekintetében. Súlyszám 24

5. 2. Meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett vállalkozási díj nettó értékének %-ában (min. 5%, max 30%). Súlyszám 10

6. 3. Jótállás időtartama (hónapban) (min. 24, max. 120 hónap). Súlyszám 10

7. 4. Építés-folyamat biztosítási terv. Súlyszám 30

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 22.1.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 63 500 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció a felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető. A dokumentáció ellenértékét (nettó 50 000 HUF+ÁFÁ-t) a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Banknál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú számlájára kell átutalni. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles megfizetni.
Magyarországon kívüli egyéb EU tagállamban adóalany ajánlattevő esetén a nettó összeg utalandó.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
22.1.2015 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
9.2.2015
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Jelentkezőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a jelentkezésben meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
3. A jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e jelentkező.
4. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
5. Részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet(ek)nek a jelentkezésbe be kell csatolnia az jelentkezésben tett nyilatkozatok aláírója aláírási címpéldányának egyszerű másolatát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
6. A jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Részvételre jelentkező nevét és székhelyét/lakóhelyét.
7. Amennyiben jelentkező a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja jelentkezéséhez az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
8. A jelentkezéseket magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Valamennyi nem magyar nyelvű dokumentum esetében közvetlenül a dokumentum mögé csatolandó annak magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített fordítást, továbbá a jelentkező által készített felelős fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást. A helytelen fordítás következményeit jelentkezőnek kell viselnie.
9. A külföldi letelepedésű (székhelyű) jelentkezőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani.
10. A jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által a beszámoló, és az abból származtatható adatok esetében a mérleg fordulónapján, az árbevétel tekintetében az adott üzleti év utolsó napján, míg a referenciák esetében a teljesítés napján közzétett devizaárfolyamok képezik, minden más esetben az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok az irányadók. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által a fentiek szerinti időpontban érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
11. A jelentkezéseket tartalomjegyzékkel ellátva, a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani, 1 eredeti (papír alapú) példány és 4 másolati (elektronikus CD-n vagy DVD-n) példányban, a papír alapú és az elektronikus adathordozón beadott jelentkezés egyezőségéről nyilatkozni kell. Amennyiben az egyes példányok között mégis eltérés van, az eredetiként megjelölt papír alapú példány az irányadó. Az eredeti és másolati példányokat egy közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: „Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztése keretében kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése” - JELENTKEZÉS, továbbá „Nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt!” A jelentkezést zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételi jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
12. Ajánlatkérő tájékoztatja a Jelentkezőket, hogy a részvételi felhívás III.2.2. P.1, P.2 pontokban és III.2.3. M.1, M.2, M.3 pontokban előírt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdésének b) pontját is alkalmazni fogja és a becsült érték az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából erre figyelemmel került meghatározásra.
14. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. A közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg. Az egy közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
15. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
16. A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: A kiegészítő iratokat (részvételi dokumentáció) bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen jogosult személyesen átvenni az irányadó mellékletben megjelölt címen (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet) munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján pedig 9:00-tól 11:00 óráig. Ha a jelentkező a kiegészítő irat megküldését kéri, ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet a Kbt. 50. § (3) bekezdésének megfelelően jelentkező nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, a kapcsolattartó nevét és e-mail címét tartalmazó kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a kiegészítő iratot a kérelmezőnek. A kiegészítő irat átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a kiegészítő iratot jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek vagy a jelentkezésben nevesített alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A kiegészítő irat másra át nem ruházható.).
17. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(8) bekezdéseiben valamint a kiegészítő iratban foglaltak az irányadók.
18. Jelentkezések benyújtása: a jelentkezéseket írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
19. Dokumentumok formai feltételei: A jelentkezésben benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni, úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az eredeti jelentkezésben.
20. Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
21. Irányadó Jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a jelen felhívás feladásának napján hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
22. Irányadó idő: Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
23. Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
24. A szerződés teljesítéséhez az alábbi létszámú és jogosultságú szakemberek szükségesek:
a) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező szakember; mely szakember részt vett legalább egy olyan beruházásban, ahol nemzetközi sportesemények lebonyolítására alkalmas építmény megvalósítására került sor
b) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV-R jogosultsággal rendelkező szakember;
c) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkező szakember;
Részvételre jelentkezőnek - adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek -nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely - fent megnevezett - pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben szerepelni fog.
A névjegyzékbe vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
25. Ajánlatkérő részvételi jelentkezés érvényességi feltételeként az MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR), és az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) minőségirányítási rendszer (MIR) tanúsítványok meglétét is előírja. Részvételre jelentkezőnek (közös Részvételre jelentkezőknek) vagy az eljárásban megnevezett alvállalkozónak kell ezekkel rendelkezni, és meglétük igazolását csatolni kell.
26. A részvételi jelentkezések (és ajánlatok) összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség a részvételre jelentkezőket (ajánlattevőket) terheli.
27. Közös jelentkezés esetén a jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely kijelöli azon részvételre jelentkezőt, aki a közös részvételre jelentkezőket az eljárás során képviseli, illetve a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételre jelentkezők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
28. Ajánlatkérő a kivitelezési munkákat három ütemre osztotta, amelyből a második és harmadik ütem megvalósítását csak akkor kell megkezdeni (ezen ütemek tekintetében a szerződés csak akkor lép hatályba), amikor azokat a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal külön megrendeli. A második és harmadik ütem megrendelésére legkésőbb 30.6.2016-ig sor kerül vagy külön-külön vagy pedig egyszerre. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek is erre tekintettel kerültek meghatározásra. A teljesítési határidőként megjelölt 24 hónap úgy értelmezendő, hogy az I. ütemet a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül kell teljesíteni, a második ütemet az ütem megvalósítására vonatkozó megrendelő vállalkozó általi kézhezvételétől számított 6 hónapon belül, a harmadik ütemet pedig az ütem megvalósítására vonatkozó megrendelő vállalkozó általi kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. Ezen részhatáridők kötbérterhes részhatáridőnek minősülnek. A szerződéskötéstől számított 24 hónapot ajánlatkérő a fenti időtartamok összeadása alapján határozta meg, mely azonban értelem szerűen a kettes és hármas ütem lehívásának időpontjára tekintettel változhat.
Ajánlattétellel kapcsolatos előírások:
1. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlati dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. A Kbt. 54.§-a rendelkezéseinek megfelelően.
2. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni és az ajánlatban becsatolni az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően. A szakmai ajánlatnak teljes mértékben összhangban kell lennie, mind részeiben, mind egészében a részvételi jelentkezéssel, valamint az ajánlattal, továbbá a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a kiegészítő iratokban illetőleg az ajánlati dokumentációban, kiemelten a műszaki leírásban (megrendelői követelményekben) foglaltakkal.
3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban helyszíni bejárást tart.
4. Az ajánlatok értékelése
1. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont
2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont és alszempontjai, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság 2/2004 módosított) ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással történik.
A 2 résszempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított) ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.bb. pontja szerinti egyenes arányosítással történik.
Az ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében 30%-ban határozta meg azt a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, továbbá 5%-ban határozta meg azt a minimum elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, figyelemmel a Kbt. 71. § (7) bekezdésérre.
A 3 résszempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított) ajánlása (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.bb. pontja szerinti egyenes arányosítással történik.
Az ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében 120 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, továbbá 24 hónapban határozta meg azt a minimum elvárást, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, figyelemmel a Kbt. 71. § (7) bekezdésérre.
A 4. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám) III. B fejezet 1. pontja szerinti pontozással történik a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
5. A jelen eljárás szerinti feladatok befejezési határideje megegyezik az ellenőrzött építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételének napjával.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (1)-(4) bekezdésnek megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
7. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték az ajánlat benyújtásával egyidőben teljesíthető az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-01740307-00000000 számú számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, a befizetési, illetőleg készpénz-átutalási igazoláson a következő megjelöléssel: „ÁMGSZ kiemelt fejlesztés tervezése, kivitelezése - AB”. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A garanciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) -(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosítékot nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25.§ (5) bekezdése az irányadó a biztosíték kapcsán.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 100 000 000 HUF/káresemény és legalább 300 000 000 HUF/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.
9. Ajánlattevők kötelesek az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmú szakmai ajánlatot valamint ajánlatuk részeként az ajánlattételi dokumentációban kiadott költségvetést - szerkeszthető formában is - beárazva csatolni.
10. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.12.2014