Építési beruházás - 440550-2015

Normál nézet megjelenítése

16/12/2015    S243

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2015/S 243-440550

NIF Zrt., AK15388, Váci út 45., Címzett: Közbeszerzési osztály, Budapest 1134, Magyarország. Telefon: +36 14368572. Fax: +36 14368560. E-mail: kozbeszerzes@nif.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 30.10.2015, 2015/S 211-382071)

Tárgy:
CPV:45234100 Vasútépítés, 45234116 Pályaépítés, 45234160 Felsővezeték építése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 45231400 Erősáramú vezeték építése, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

Vasútépítés

Pályaépítés

Felsővezeték építése

Építészeti tervezési szolgáltatások

Erősáramú vezeték építése

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Az időtartam hónapban: 51 (a szerződés megkötésétől számítva)

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)–(4), (6) bekezdés a) pont szerint. A teljesítési biztosítéknak a befejezési határidőt követő 90. napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a szerződés teljesítése jótállási Időszakba lépett, és vállalkozó a jótállási és szavatossági biztosítékot megrendelő rendelkezésére bocsátotta, megrendelő a teljesítési biztosítékot felszabadítja. A Jótállási és szavatossági biztosíték a jótállási időszak lejártát követő 30. naptól kizárólag szavatossági jogok biztosítására szolgál.

Jótállási idő: 36 hónap.

A jótállástól függetlenül a vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (a továbbiakban: kötelező alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.

Szavatossági idő: 36 hónap.

A jótállási időszak kezdő időpontja, a szerződésben foglaltakkal összhangban, az ott meghatározott projektelem vagy valamely építési szakasza, illetve része tényleges befejezési időpontja, amelyet a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített. A jótállási időszakba nem számít be, és azt meg kell növelni azzal az időtartammal, ameddig a projektelem nem használható olyan hiba, vagy kár miatt, amiért a vállalkozó a felelős.

Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, előleg igénylése esetén az előleg igénylésének időpontjában az előleg-visszafizetési biztosítékot, illetve a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Az időtartam hónapban: 49 (a szerződés megkötésétől számítva).

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a), jótállási biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)–(4), (6) bekezdés a) pont szerint.

A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének napjára köteles teljesítési biztosítékot nyújtani a vállalkozó szerződésszerű teljesítésének, illetve a megrendelőt illető pénzkövetelések, kártérítési követelések, és kötbérkövetelések érvényesítésének biztosítására. A teljesítési biztosítéknak a befejezési határidőt követő 90. napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a szerződés teljesítése jótállási Időszakba lépett, és vállalkozó a jótállási biztosítékot megrendelő rendelkezésére bocsátotta, megrendelő a teljesítési biztosítékot felszabadítja.

A nyertes vállalkozó a szerződés alapján a jótállás körébe tartozó kötelezettségei teljesítésének biztosítására köteles az egyes építmények vagy szerkezetek átvételi időpontjától függően legkésőbb a részteljesítési igazolás, illetve a befejezési teljesítésigazolás kiadásának időpontjában a szerződésben rögzített mértékű jótállási biztosítékot megrendelőnek átadni. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie.

Jótállási idő: 36 hónap.

A jótállási időszak kezdő időpontja a projektelem vagy valamely építési szakasza, illetve része tényleges befejezési időpontja, amelyet a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített.

A szavatossági idő a jogszabályokban meghatározott minimum alkalmassági idő, de minimum 36 hónap.

A jótállástól függetlenül a vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban kötelező alkalmassági idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.

Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási biztosítékot ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

1. Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a következők szerint módosítja, a módosítás tényét ezúton teszi közzé. A Kbt. 42. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérési dokumentáció módosított pontjainak felsorolása:

A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentáció I. kötet, Útmutató az ajánlattevők részére alábbi pontjai módosulnak:

— 10. Minőség, jótállás,

— Ajánlott igazolás és nyilatkozatminták.

A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentáció II. kötet, Szerződéses megállapodás alábbi pontjai módosulnak:

— 3. pontja,

— 7.3. pontja,

— 7.5. pontja,

— 8.12. pontja.

A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentáció II. kötet Szerződéses feltételek alábbi cikkelyei, alcikkelyei módosulnak a szerződéses megállapodás keretében:

— 1.1 Értelmező rendelkezések,

— 7.1 A biztosítékok szolgáltatásának módja,

— 7.2 A teljesítési biztosíték, mértéke, érvényessége,

— 7.8 Jótállási és szavatossági biztosíték,

— 7.9 Előleg-visszafizetési, teljesítési, jótállási és szavatossági biztosíték fenntartási kötelezettsége,

— 18. Változtatások,

— 19.6.1 Műszaki átadás-átvételi eljárás,

— 23.5 Szavatossági időszak,

— 23.8 Vállalkozó mulasztása az utasítások végrehajtásában.

A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentáció V. kötete kiegészítésre kerül.

2. A módosított ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye: az ajánlatkérési dokumentáció I., II. és V. kötet módosuló, kiegészítésre kerülő részeit képező dokumentumok személyesen átvehetők munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejáratának napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2015/S 207-382071. hivatkozási szám alatt megjelent ajánlati felhívás A/II. mellékletében meghatározott címen.