Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 440606-2021

31/08/2021    S168

Slovakia-Bratislava: Hire of buses and coaches with driver

2021/S 168-440606

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 107-281302)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská inovačná a energetická agentúra
National registration number: 00002801
Postal address: Bajkalská
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82799
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telephone: +421 258248207
Internet address(es):
Main address: www.siea.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Reference number: NL032021
II.1.2)Main CPV code
60172000 Hire of buses and coaches with driver - CB44
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v

opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE),

implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie

bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej

doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie

vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v

meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo

autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 107-281302

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk
Instead of:
Date: 27/08/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 16/09/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky otvárania ponúk
Instead of:
Date: 27/08/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 16/09/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: