Ehitustööde hanke... - 440760-2016

15/12/2016    S242    Euroopa Liidu Kohus - Ehitustööde hankelepingud - Hankelepingu sõlmimise teade - Väljakuulutamiseta lepingu sõlmimine 

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Kohtu hoonetekompleksis turva-pöörduste ümberehitamine

2016/S 242-440760

Hankelepingu sõlmimise teade

Ehitustööd

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: directeur des bâtiments
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-post: immeubles@curia.europa.eu
Faks: +352 43033637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/jcms

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Euroopa Kohtu hoonetekompleksis turva-pöörduste ümberehitamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Ehitustööd
Ehitustööde teostamine

NUTS kood LU00

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Kohtu hoonetekompleksis turva-pöörduste ümberehitamine – klaaside asendamine, programmeerimine ning korpuste vahetamine.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35100000

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 534 410,10 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Hankelepingu sõlmimine ilma hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas (D1 lisa osas 2 osutatud juhtudel)
Põhjendus selle kohta, miks hankeleping otsustati sõlmida ilma hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas (ELT):
Direktiiv 2004/18/EÜ

1) Hanketeate ELTs eelneva avaldamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus, mis on kooskõlas direktiivi 2004/18/EÜ artikliga 31

Ehitustöid/asju/teenuseid saab pakkuda ainult konkreetne pakkuja:
tehnilistel põhjustel

2) Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati hankeleping sõlmida ilma hanketeadet eelnevalt ELTs avaldamata

Hankelepingu objektiks on direktiivi II B lisas loetletud teenused.
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
COJ-PROC-16/055.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
2.12.2016
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 1
Elektrooniliselt esitatud pakkumuste arv: 0
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Brink's Security Luxembourg SA
8, rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4251511

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 534 410,10 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
Puudub.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 43031

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
5.12.2016