Építési beruházás - 440911-2016

15/12/2016    S242    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2016/S 242-440911

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK07135
Városház tér 1.
Székesfehérvár
8000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bárdos Katalin, irodavezető
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
NUTS-kód: HU211

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.szekesfehervar.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 75-16-2611
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 12 619 710 038.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000
45212200
45212224
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.

Mennyiségi jellemzők:

Stadion alapadatai:

Beépített alapterület: 17 531,3 m².

Nettó szintterület: 10 199 m².

Építménymagasság: 17,28 m.

Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1 607,42 t.

Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4 068,3 m³.

Egyéb kiszolgáló létesítmények:

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés.

Kialakított zöldfelület: 23 012 m².

Telken biztosított parkolószám: 404 db.

Pályafűtés: 26 160 m.

Pálya öntözőrendszer: 35 fejes.

Fényvetők gyepnövekedés serkentésére: 16 db.

Kilátó torony:

A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállási időszak hossza a teljeskörű műszaki átadás-átvételtől számítva hónapokban. Minimum 36 hónap, maximum 60 hónap / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés naptári nap(ok)ban a szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest,maximum 45 naptári nap (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 45 naptári nap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 089-155854
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
STR Építő Kft.
Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.
Hegyalja út 7-13.
Budapest
1016
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Ed. Züblin AG
Stuttgart
70567
Németország
NUTS-kód: DE11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 176 129 519.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 619 710 038.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §.

b) A nyertes ajánlattevő(k) adószáma: közös ajánlattevők: 12927012-2-44, 12961555-4-43, 14703988-2-41, DE 147843723.

c) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— közös ajánlattevő neve: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft., székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület), adószáma: 12927012-2-44,

— közös ajánlattevő neve: STR Építő Kft., székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület), adószáma: 12961555-4-43,

— közös ajánlattevő neve: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft., székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7–13., adószáma: 14703988-2-41,

— közös ajánlattevő neve: Ed. Züblin AG, székhelye: 70567 Stuttgart, Albstadtweg 3., adószáma: DE 147843723.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósítani kívánt részei:

Építészeti és tartószerkezet építési munkák; pálya és sporttechnológiai kivitelezési munkák; telken belüli építési munkák (kertészeti-, útépítési-, és közműépítési munkák); épületgépészeti munkák; épületvillamossági munkák (erős- és gyengeáramú munkák, épületautomatika); belsőépítészeti munkák; mérnöki tevékenység.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/12/2016