Storitve - 440966-2020

21/09/2020    S183

Litva-Vilnius: Pregled spolno občutljive rabe jezika v vseh uradnih jezikih EU, razen v angleščini

2020/S 183-440966

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski inštitut za enakost spolov
Nacionalna identifikacijska številka: 2900764882
Poštni naslov: Gedimino av.16
Kraj: Vilnius
Šifra NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Poštna številka: LT-01103
Država: Litva
E-naslov: procurement@eige.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.eige.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7189
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: enakost spolov

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pregled spolno občutljive rabe jezika v vseh uradnih jezikih EU, razen v angleščini

Referenčna številka dokumenta: FWC EIGE/2020/OPER/11
II.1.2)Glavna koda CPV
79821100 Storitve opravljanja korekture
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet okvirne pogodbe je zagotavljanje širokega nabora storitev, povezanih s strokovnim jezikovnim pregledom publikacij in spletnih besedil inštituta EIGE, napisanih v angleščini in prevedenih v druge uradne jezike EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 177 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pregled spolno občutljive rabe jezika v srednjeevropskih in severnoevropskih jezikih

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LT LIETUVA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet okvirne pogodbe je zagotavljanje širokega nabora storitev, povezanih s strokovnim jezikovnim pregledom publikacij in spletnih besedil inštituta EIGE, napisanih v angleščini in prevedenih v druge uradne jezike EU.

Natančneje:

Sklop 1: srednjeevropski in severnoevropski jeziki:

(1) germanski jeziki: danščina, nemščina, nizozemščina in švedščina;

(2) uralski jeziki: estonščina, finščina in madžarščina;

(3) keltski jezik: irščina.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in virov / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Zagotavljanje kakovosti in obvladovanje tveganj / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Scenariji / Ponder: 30
Cena - Ponder: 30
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 62 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se samodejno podaljša trikrat, vsakič za 12 mesecev, razen če ena od strani vsaj tri mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pregled spolno občutljive rabe jezika v vzhodnoevropskih jezikih

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LT LIETUVA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilj je zagotoviti, da se v publikacijah in/ali spletnih besedilih inštituta EIGE upoštevajo vidiki spola ter da so te publikacije in/ali spletna besedila jasna, lahko berljiva in zanimiva za oblikovalce politik in laične bralce v vseh uradnih jezikih EU, razen v angleščini.

Natančneje:

Sklop 2: pregled spolno občutljive rabe jezika v vzhodnoevropskih jezikih:

(1) slovanski jeziki: bolgarščina, češčina, hrvaščina, poljščina, slovaščina in slovenščina;

(2) baltska jezika: latvijščina in litovščina.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in virov / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Zagotavljanje kakovosti in obvladovanje tveganj / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Scenariji / Ponder: 30
Cena - Ponder: 30
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 62 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se samodejno podaljša trikrat, vsakič za 12 mesecev, razen če ena od strani vsaj tri mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zahodnoevropski in južnoevropski jeziki

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LT LIETUVA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet okvirne pogodbe je zagotavljanje širokega nabora storitev, povezanih s strokovnim jezikovnim pregledom publikacij in spletnih besedil inštituta EIGE, napisanih v angleščini in prevedenih v druge uradne jezike EU.

Natančneje:

Sklop 3: zahodnoevropski in južnoevropski jeziki:

(1) romanski jeziki: francoščina, italijanščina, portugalščina, romunščina in španščina;

(2) helenski jezik: grščina;

(3) afroazijski jezik: malteščina.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in virov / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Zagotavljanje kakovosti in obvladovanje tveganj / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Scenariji / Ponder: 30
Cena - Ponder: 30
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 53 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se samodejno podaljša trikrat, vsakič za 12 mesecev, razen če ena od strani vsaj tri mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Merila za izbor, navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/10/2020
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/10/2020
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori EIGE. Naslov: Gedimino pr. 16, LT – 01103, Vilnius, LITVA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ dva zastopnika na ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj dva delovna dneva prej posredovati polno ime, datum rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov procurement@eige.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V dveh mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/09/2020