Palvelut - 441067-2019

Submission deadline has been amended by:  487042-2019
19/09/2019    S181    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Av-laitteiden ja optisten laitteiden korjaus ja huolto

2019/S 181-441067

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101263-6
Postiosoite: PL 640, Espoon kaupunki
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02070
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi/hankinnat

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoo Catering Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2716134-9
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@espoocatering.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.espoocatering.fi/fi-FI

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoo Marketing Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1627645-8
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: visit@espoo.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.visitespoo.fi/fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=243059&tpk=3a6f2d71-c370-4ad3-a0d3-8d46ec09e0e0
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

AV-laitteiden huollot, ylläpito ja varaosien hankinta sekä AV-asennustoimituksien hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50340000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta AV-laitteiden huolloista, ylläpidosta ja varaosien hankinnasta sekä AV-asennustoimituksista.

Hankinta on jaettu 2 itsenäiseen osa-alueeseen (hankintaerään):

A. AV-laitteiden huolto- ja varaosapalvelut

B. AV-laitteiden asennuspalvelut.

Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

Espoon kaupunki tulee valitsemaan toimittajat osa-alueittain. Tarkemmat osa-alueelle valittavien toimittajien määrät on ilmoitettu tarjouspyynnössä osa-aluekohtaisissa kuvauksissa.

Espoon kaupungin konserniyhteisöt Espoo Catering Oy ja Espoo Marketing Oy liittyvät tämän tarjouskilpailun perusteella laadittavaan hankintasopimukseen tarjouspyynnön liitteessä 2. Keskeiset sopimusehdot olevien ehtojen mukaisesti.

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

AV-laitteiden huolto- ja varaosapalvelut

Osa nro: A.
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50340000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Espoon kaupungin tiloissa sijaitsevien audiovisuaalisten laitteiden (myöhemmin AV-) huolto- ja ylläpitopalveluiden sekä varaosien hankinta. Hankintaan ei olennaisessa mittakaavassa kuulu kulunvalvontalaitteiden tai turvallisuus- ja hälytyslaitteiden tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelua tai asennuksia, joten asentajilta ei edellytetä esim. turvasuojaajakorttia. Vastaavasti laajemmat tieto- tai teleliikenneasennukset eivät kuulu tähän hankintaan, joten telurakointipätevyyttä ei edellytetä. Hankinnan tavoitteena on löytää palveluntuottaja, joka huolehtii Espoon kaupungin puolesta AV-laitteiden huolloista, ylläpidosta ja varaosista mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

Osa-alueelle tullaan valitsemaan yksi (1) toimittaja ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 60.00
Hinta - Painotus: 40,00
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/11/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

AV-laitteiden asennuspalvelut

Osa nro: B.
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
51310000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue B sisältää ns. projektoitavien laitetta laajempia AV-laitteiden asennuspalveluja. Asennuspalveluja tilataan aina asennuskohteittain. Tähän osa-alueeseen B ei sisälly jatkuvia palveluja. Tyypillisiä asennuskohteita ovat uudet tai remontoidut koulut, päiväkodit, toimistotilat tai muut tilat (esim. kirjastot, palvelupisteet), joissa tarvitaan AV-laitteita. Tyypillisesti hankittuja asennuspalveluja tuotetaan yhdessä asennusprojektissa useampaan tilaan – koko kerrokseen tai koko kiinteistöön. Hankintaan ei olennaisessa mittakaavassa kuulu kulunvalvontalaitteiden tai turvallisuus- ja hälytyslaitteiden tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelua tai asennuksia, joten asentajilta ei edellytetä esim. turvasuojaajakorttia. Vastaavasti laajemmat tieto- tai teleliikenneasennukset eivät kuulu tähän hankintaan, joten telurakointipätevyyttä ei edellytetä. Espoo hankkii itse varsinaiset laitteet omien olemassa olevien sopimustensa kautta, eivätkä laitteet kuulu tähän hankintaan. Asennusprojekteihin voidaan kuitenkin sisällyttää tarvittavia asennustarvikkeita, kuten asennus- ja liitäntärasioita, liittimiä sekä kaapeleita. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

Osa-alueelle tullaan valitsemaan kolme (3) toimittajaa puitejärjestelyyn.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 60.00
Hinta - Painotus: 40,00
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/11/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/10/2019
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Espoon kaupunki, Hankintakeskus

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/09/2019