Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 441096-2021

01/09/2021    S169

Netherlands-Utrecht: Construction work for water projects

2021/S 169-441096

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Tim Klamer
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +31 15518531
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/28fc416dab018806289a4c565e3f9582
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Aanbestedingsteam-GWW
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/28fc416dab018806289a4c565e3f9582
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31149480: Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden

Reference number: 31149480
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een groot deel van het uiterwaardengebied langs de grote rivieren. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar een drietal opdrachtpartners om tenminste de komende 4 jaar en in potentie de komende 10 jaar het beheer en onderhoud uit te voeren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1
II.2)Description
II.2.1)Title:

WOCU Maas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45240000 Construction work for water projects
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45220000 Engineering works and construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Zie de vooraankondiging en eind augustus de aankondiging met informatie t.a.v de omvang.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er zijn meerdere mogelijke uitbreiding op het contract. Zie hiervoor Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Er zijn meerdere mogelijke uitbreiding op het contract. Zie hiervoor Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

WOCU Rijntakken

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45240000 Construction work for water projects
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45220000 Engineering works and construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Zie de vooraankondiging en eind augustus de aankondiging met informatie t.a.v de omvang.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er zijn meerdere mogelijke uitbreiding op het contract. Zie hiervoor Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Er zijn meerdere mogelijke uitbreiding op het contract. Zie hiervoor Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

WOCU IJssel

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45240000 Construction work for water projects
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45220000 Engineering works and construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Zie de vooraankondiging en eind augustus de aankondiging met informatie t.a.v de omvang.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er zijn meerdere mogelijke uitbreiding op het contract. Zie hiervoor Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Er zijn meerdere mogelijke uitbreiding op het contract. Zie hiervoor Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 139-368690
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 21/10/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document zal bij de aankondiging gevoegd worden van 30 augustus, en is dan wel gratis te downloaden op www.TenderNed.nl;

Bij strijdigheid tussen deze (voor)aankondiging en de aanbestedingsleidraad, prevaleert de aanbestedingsleidraad.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de aanbestedingsleidraad.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2021