Supplies - 441322-2020

21/09/2020    S183

Romania-Cluj-Napoca: Laboratory reagents

2020/S 183-441322

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
National registration number: 4288047
Postal address: Str. Victor Babeș nr. 8
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400023
Country: Romania
Contact person: Olimpia Butnar
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
Telephone: +40 264597256/2124
Fax: +40 264597257
Internet address(es):
Main address: www.umfcluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103443
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru: lot 1: consumabile de laborator: micropipete; lot 2: consumabile de laborator, vârfuri de pipetă cu filtru, lot 3: consumabile de laborator, tuburi, lot 4: măști FFP3, lot 5: măști chirurgicale de unică folosință cu trei straturi

Reference number: 41-2020
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Lot 1: Consumabile de laborator: Micropipete;

Lot 2: Consumabile de laborator- varfuri de pipeta cu filtru

Lot 3: Consumabile de laborator- tuburi

Lot 4: Masti FFP3

Lot 5: Masti chirurgicale de unica folosinta cu 3 straturi

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

Autoritea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in a 10 a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 963 542.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masti chirurgicale de unica folosinta cu 3 pliuri

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Depozit Reactivi, str. Pasteur, nr. 4, cam. 11, PARTER

II.2.4)Description of the procurement:

Masti chirurgicale de unica folosinta cu 3 pliuri

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 95 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Consumabile de laborator- varfuri de pipeta cu filtru

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38437110 Pipette tips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Depozit Reactivi, str. Pasteur, nr. 4, cam. 11, PARTER

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul contine un numar de 6 tipuri de varfuri de pipete

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 715 450.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Consumabile de laborator: tuburi

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Depozit Reactivi, str. Pasteur, nr. 4, cam. 11, PARTER

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul contine un numar de 5 tipuri de tuburi pentru microcentrifuge

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 950.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1: Consumabile de laborator: micropipete

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38437100 Pipettes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Depozit Reactivi, str. Pasteur, nr. 4, cam. 11, PARTER

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul contine un numar de 7 tipuri de micropipete

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 71 042.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masti FFP 3

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Depozit Reactivi, str. Pasteur, nr. 4, cam. 11, PARTER

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul contine masti FFP3 cu supapa de respiratie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 100.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Candidatii/Ofertantii/ Terti sustinatori/ Subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art 164 /Lege 98/2016, Art. 165/Legea 98/2016, Art. 167/Legea 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE cf. art. 193/alin. 1/ legea 98/2016;

Candidatii/Ofertantii/ Terti sustinatori/ Subcontractantii vor depune odata cu DUAE o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016;

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1.Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat, la momentul prezentarii

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv.

3.Dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin(2), ART 171 din legea 98/2016;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Prof. Univ. dr. Anca -Dana Buzoianu - Rector

Prof. Univ. dr. Carmen-Mihaela Mihu - Prorector

Prof. dr. Mihaela –Felicia Băciuţ - Prorector

Prof. dr. Daniel Mureşan - Prorector

Prof. dr. Radu –Nicolaie Oprean - Prorector

Conf. dr. George Calin Dindelegan - Prorector

Prof. dr. Nadim Al Hajjar - Director interimar CSUD

Prof. dr. Şoimiţa Mihaela Suciu - Decan Facultatea de Medicină

Conf. dr. Cristian – Mihail Dinu - Decan Facultatea de Medicină Dentară

Prof. dr. Gianina Cristina Crişan - Decan Facultatea de Farmacie

Director General administrativ –Ec. Valentin-Mihai Mudura

Director General Administrativ Interimar - Administrativa: Ec. Liviu Lazea

CFP: Ec. Aurica Florentina Andreca

Director economic interimar: Ramona -Persida Gherasim

Sef Serviciu Achizitii Publice -Ing. Nicoleta Albu

Sef Birou Contabilitate Ec. Roxana Mihaela Bujor

Sef Birou Financiar-Ec. Ana Florina Opris

Consilier juridic- Iulia Loredana Szakacs

Sef birou Aprovizionare Produse Gestionari - Ec. Olimpia Maria Butnar

Birou produse/aprovizionare/gestionari - Ec. Marioara Miclaus

Birou produse/aprovizionare/gestionari – Chimist Ancuta Margareta Rus

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5 Proportia de subcontractare Cerinta nr.1 Declaratie privind Lista cu subcontractantii si specializarea acestora

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea de indeplinire: Completarea DUAE, cf. Art 193/alin 1/Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101 din 2016.

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorităţii Contractante, care încalcă legile privind achiziţiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul Autorităţii Contractante considerat nelegal:

i. fie pe cale administrativ-jurisdicţională la Consiliul Naţional de

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” – Oficiul juridic
Postal address: Str. Victor Babeș nr. 8
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400012
Country: Romania
E-mail: Loredana.Szakacs@umfcluj.ro
Telephone: +40 264597256
Fax: +40 264597257
Internet address: www.umfcluj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/09/2020