Supplies - 44136-2021

29/01/2021    S20

Sverige-Östersund: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2021/S 020-044136

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Jämtland Härjedalen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0214
Postadress: Box 654
Ort: Östersund
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 831 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Thord Jonsson
E-post: thord.jonsson@regionjh.se
Telefon: +46 63-147809
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rjh.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=57364
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=57364
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Autoklaver till Sterilteknisk enhet

Referensnummer: HSN/1536/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Jämtland Härjedalen byter ut Steriltekniska enhetens 3 nuvarande autoklaver med tillhörande in/utlastare och beskickningsvagnar.

Upphandlingen omfattar 2 st 12-korgarsautoklaver av genomgångsmodell och 1 st 6-8 korgarsautoklav av genomgångsmodell.

I upphandlingen ska automatiska in- och utlastare eller motsvarande system ingå för samtliga autoklaver samt 12st beskickningsvagnar och lastbärare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE3 NORRA SVERIGE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Östersunds sjukhus

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Region Jämtland Härjedalen byter ut Steriltekniska enhetens 3 nuvarande autoklaver med tillhörande in/utlastare och beskickningsvagnar.

Upphandlingen omfattar 2 st 12-korgarsautoklaver av genomgångsmodell och 1 st 6-8 korgarsautoklav av genomgångsmodell.

I upphandlingen ska automatiska in- och utlastare eller motsvarande system ingå för samtliga autoklaver samt 12st beskickningsvagnar och lastbärare.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 26/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/03/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/06/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/03/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/01/2021