В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 441629-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението441629-2020
PDДата на публикуване21/09/2020
OJНомер на броя на ОВ S183
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаКомисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (129010997)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен16/09/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30192000 - Принадлежности за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.caciaf.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС