Palvelut - 441693-2019

19/09/2019    S181    Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 181-441693

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 86
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 90101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295038000

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (puite)

Viitenumero: POPELY/1154/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puitehankinta koskee Pohjois-Pohjanmaalla työvoimakoulutuksena toteutettavia kone- ja tuotantotekniikan alan yrityslähtöisiä koulutuksia. Puitetoimittajiksi on valittu OSAO Edu Oy (noin 55 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä) sekä Jokiedu Oy (noin 45 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä). Puitesopimukset eivät sisällä määräostovelvoitetta. Puitteilta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 654 500.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on puitehankinta. Puitetoimittajiksi on valittu OSAO Edu Oy ja Jokiedu Oy. Kummallekin puitetoimittajaksi valitulle on laadittu oma puitesopimus. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä puitesopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Puitteelta tilattavista hankinnoista sovitaan erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankinta on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen palveluhankinta. Hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-270080
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: P11/2019 ja P12/2019
Nimi:

Kone- ja tuotantotekniikan yrityslähtöiset koulutukset (puite)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
05/08/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Jokiedu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2663909-9
Postiosoite: PL 72
Postitoimipaikka: Nivala
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 85501
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: OSAO Edu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2796943-6
Postiosoite: Kotkantie 2 C
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 90250
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 654 500.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 654 500.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on varannut mahdollisuuden neuvotella optiohankinnasta 3 vuoden kuluessa alkuperäisten puitesopimusten solmimisesta. Kohdassa V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä) sekä kohdassa 11.1.7.) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) ilmoitettuun kokonaisarvoon sisältyy optiomahdollisuus; 1 uusi hankinta 3 vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Optio voidaan toteuttaa myös tätä pienempänä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/09/2019