Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Árubeszerzések - 441720-2017

07/11/2017    S213    Ügynökségek - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Spanyolország-Alicante: Jelzések és vinyl fóliák beszerzése és elhelyezése az EUIPO számára (Alicante)

2017/S 213-441720

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
Nemzeti azonosító szám: V-03965324
Postai cím: Avenida de Europa, 4
Város: Alicante (Alicante)
NUTS-kód: ES521
Postai irányítószám: 03008
Ország: Spanyolország
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3014
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jelzések és vinyl fóliák beszerzése és elhelyezése az EUIPO számára (Alicante).

Hivatkozási szám: AO/015/17.
II.1.2)Fő CPV-kód
30195300
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EUIPO jelzések és vinyl fóliák beszerzésére és elhelyezésére irányuló keretszerződés odaítélését tervezi.

A szerződés az EUIPO által igényelt, beltéri és kültéri használatra szolgáló jelzéseknek és vinyl fóliáknak az EUIPO által Alicante-ban jelenleg vagy a jövőben használt épületek számára történő beszerzésére és elhelyezésére terjed ki.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES521
A teljesítés fő helyszíne:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés a nyertes ajánlattevő katalógusában szereplő jelzések, mint például az alábbiak beszerzésére terjed ki:

— irodákban használt jelzések,

— raktárakban használt jelzések,

— evakuálási és tűzbiztonsági piktogramok.

Amennyiben az EUIPO úgy dönt, a szerződés kiterjedhet az alábbiakra is:

(a) a fent említett cikkek elhelyezése, és a hordozófelületen elhelyezendő papírcímkék beszerzése;

(b) egyéb jelzések beszerzése és elhelyezése, és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése;

(c) beltéri és kültéri használatra szolgáló vinyl fóliák beszerzése, illetve elhelyezése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/12/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/12/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

minden pályázó maximum 2-2 képviselőt küldhet. A képviselők nevét és személyazonosító okmányuk számát meg kell küldeni az EUIPO-nak a 12.12.2017 keltezésű napig e-mailben (procurement@euipo.europa.eu).

A pályázatbontás célja kizárólag a pályázatbenyújtásra vonatkozó formai követelményeknek való megfelelés ellenőrzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Helyszíni szemlét/tájékoztatót terveznek, melynek időpontja: 17.11.2017 (11:00), helye: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANYOLORSZÁG.

Minden pályázó maximum 2-2 képviselőt küldhet. A képviselők nevét és személyazonosító okmányuk számát meg kell küldeni az EUIPO-nak a 15.11.2017 keltezésű napig e-mailben (procurement@euipo.europa.eu).

A pályázati dokumentáció letölthető az I.3. pontban megadott címről. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket, módosításokat vagy a kérdésekre adott válaszokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburgo
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

az érintett fél értesítésének, illetve ennek hiányában az eredmény ismertté válásának napjától számítva 2 hónapon belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/10/2017