Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 441747-2017

07/11/2017    S213

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

2017/S 213-441747

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Država: Luksemburg
E-pošta: CHAFEA-LEGAL-MATTERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Mjesto: Parma PR
NUTS kod: ITH52 Not specified
Država: Italija
E-pošta: procurement@efsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Referentni broj: SANTE/2016/A1/039.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja - QB46 - QB47 - QB48 - DA01
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

GU za zdravlje i sigurnost hrane pokreće ovaj poziv na nadmetanje s ciljem sklapanja višestrukog okvirnog ugovora (framework contract – FWC) s ponovnim otvaranjem nadmetanja u svrhu pomoći javnom naručitelju u provedbi smjernica za bolju regulaciju u skladu s metodama i alatima navedenima u smjernicama za bolju regulaciju i njihovim setom alata.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Zdravlje

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79311300 Usluge analize anketa
79311410 Ocjena ekonomskih učinaka
79314000 Studija izvodljivosti
79313000 Usluge revizije poslovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
NUTS kod: ITH52 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. obavijesti o nadmetanju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete 1: Opći pristup postizanju ciljeva okvirnog ugovora i ukupno upravljanje okvirnim ugovorom / Ponder: 40
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete 2: Kvaliteta simuliranog zahtjeva za uslugu 1 / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete 3: Kvaliteta simuliranog zahtjeva za uslugu 2 / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 60/40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Zdravstveni program.
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Hrana

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79311300 Usluge analize anketa
79311410 Ocjena ekonomskih učinaka
79313000 Usluge revizije poslovanja
79314000 Studija izvodljivosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
NUTS kod: ITH52 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. obavijesti o nadmetanju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete 1: Opći pristup postizanju ciljeva okvirnog ugovora i ukupno upravljanje okvirnim ugovorom / Ponder: 40
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete 2: Kvaliteta simuliranog zahtjeva za uslugu 1 / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete 3: Kvaliteta simuliranog zahtjeva za uslugu 2 / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 60/40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Program za hranu i hranu za životinje.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 095-185934
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 1 — Zdravlje
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Economisti Associati SRL
Mjesto: Bologna BO
NUTS kod: ITH55 Not specified
Država: Italija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: CEMKA S.A.S.
Mjesto: Bourg-la-Reine
NUTS kod: FR101 Paris
Poštanski broj: 92340
Država: Francuska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Coffey International Development Sp. z o.o.
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL POLSKA
Poštanski broj: 00-526
Država: Poljska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Market and Opinion Research International Ltd (posluje pod nazivom IPSOS MORI)
Mjesto: London
NUTS kod: UKI LONDON
Poštanski broj: E1W 1YW
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Matrix Insight Limited (posluje pod nazivom Optimity Advisors)
Mjesto: London
NUTS kod: UKI LONDON
Poštanski broj: EC1V 2NP
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Oxford Research AB
Mjesto: Stockholm
NUTS kod: SE11 Stockholm
Poštanski broj: 103 93
Država: Švedska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 2
Grupa br.: 1 — Zdravlje
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ernst & Young Special Business Services
Mjesto: Diegem
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1831
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Open Evidence S.L.U
Mjesto: Barcelona (Barcelona)
NUTS kod: ES511 Barcelona
Poštanski broj: 08035
Država: Španjolska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya — AQuAS
Mjesto: Barcelona (Barcelona)
NUTS kod: ES511 Barcelona
Poštanski broj: 08005
Država: Španjolska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 1 — Zdravlje
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ICF SA
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 1 — Zdravlje
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PPMI Group UAB
Mjesto: Vilnius
NUTS kod: LT011 Not specified
Poštanski broj: 01110
Država: Litva
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES)
Mjesto: Kent
NUTS kod: UKJ4 Kent
Poštanski broj: TN14 5RJ
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Maastricht University
Mjesto: Maastricht
NUTS kod: NL NEDERLAND
Poštanski broj: 6211
Država: Nizozemska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 1 — Zdravlje
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Technopolis Consulting Group Belgium SPRL
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1150
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ecorys Nederland B.V.
Mjesto: Rotterdam
NUTS kod: NL NEDERLAND
Poštanski broj: 3067
Država: Nizozemska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 2 — Hrana
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Civic Consulting GmbH
Mjesto: Berlin
NUTS kod: DE300 Berlin
Poštanski broj: 10783
Država: Njemačka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Agra CEAS Consulting
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Arcadia International E.E.I.G.
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1200
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 2 — Hrana
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Economisti Associatin SRL
Mjesto: Bologna BO
NUTS kod: ITH55 Not specified
Poštanski broj: 40122
Država: Italija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ADE S.A.
Mjesto: Louvain-la-Neuve
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1348
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AND International
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR101 Paris
Poštanski broj: 75010
Država: Francuska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Coffey International Development SP
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL POLSKA
Poštanski broj: 00-526
Država: Poljska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Market and Opinion Research International Ltd (posluje pod nazivom IPSOS MORI)
Mjesto: London
NUTS kod: UKI LONDON
Poštanski broj: E1W 1YW
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Matrix Insight Limited (posluje pod nazivom Optimity Advisors)
Mjesto: London
NUTS kod: UKI LONDON
Poštanski broj: EC1V 2NP
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Oxford Research AB
Mjesto: Stockholm
NUTS kod: SE11 Stockholm
Poštanski broj: 10393
Država: Švedska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: University of Lincoln
Mjesto: Lincoln
NUTS kod: UK UNITED KINGDOM
Poštanski broj: LN6 7TS
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 2 — Hrana
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ecorys Brussels N.V.
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Stichting Wageningen Research
Mjesto: Wageningen
NUTS kod: NL NEDERLAND
Poštanski broj: 6708 PB
Država: Nizozemska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: VetEffect Consultancy & Recruiting BV
Mjesto: Bilthoven
NUTS kod: NL NEDERLAND
Poštanski broj: 3723 BG
Država: Nizozemska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 2 — Hrana
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ICF SA
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: SANTE/2016/A1/039
Grupa br.: 2 — Hrana
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga u područjima ocjene, procjene učinka, praćenja i provedbe te drugih povezanih usluga, u vezi s politikama u području zdravlja i hrane

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
18/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Planet S.A. Société Anonyme for the Provision of Consultancy Services
Mjesto: Athens
NUTS kod: EL30 Not specified
Poštanski broj: 115 23
Država: Grčka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Technical University of Denmark
Mjesto: Lyngby
NUTS kod: DK DANMARK
Poštanski broj: 2800 KGS
Država: Danska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Europe KFT
Mjesto: Budapest
NUTS kod: HU110 Not specified
Poštanski broj: 1022
Država: Mađarska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Institute of Communication and Computer Systems
Mjesto: Athens
NUTS kod: EL30 Not specified
Poštanski broj: 106 82
Država: Grčka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Food Control Consultants Ltd
Mjesto: Edinburgh
NUTS kod: UKM75 Not specified
Poštanski broj: EH12 7AN
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Particip GmbH
Mjesto: Freiburg
NUTS kod: DE13 Freiburg
Poštanski broj: 79100
Država: Njemačka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Wavestone Advisors
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR101 Paris
Poštanski broj: 92042
Država: Francuska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Fratinivergano — European Lawyers SPRL
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3. obavijesti o nadmetanju.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2017