Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 442053-2019

20/09/2019    S182

Franţa-Valenciennes: Servicii de curățenie, de întreținere a spațiilor verzi și servicii de prevenire

2019/S 182-442053

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FRE1 Nord-Pas de Calais
Cod poștal: 59300
Țară: Franţa
Persoană de contact: M. Thomas Borriello
E-mail: procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.era.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5198
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Căi ferate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curățenie, de întreținere a spațiilor verzi și servicii de prevenire

Număr de referinţă: ERA 2019 05 OP
II.1.2)Cod CPV principal
90919200 Servicii de curăţare a birourilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei licitații este încheierea unui contract-cadru pentru servicii multiple de curățenie, de întreținere a spațiilor verzi şi de prevenire, detectare şi distrugere a organismelor dăunătoare pentru o durată de 12 luni, reînnoibilă de 3 ori. Prezenta licitație va fi acordată sub forma unui contract-cadru de servicii în cascadă, cu un număr maxim de 3 operatori economici, sub rezerva unui număr suficient de oferte compatibile. Acest contract nu este împărțit în loturi. Prin urmare, ofertantul trebuie să poată presta toate serviciile enumerate mai sus.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRE11 Nord
Locul principal de executare:

Valenciennes şi Lille (Franța).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este încheierea unui contract-cadru pentru servicii multiple de curățenie, de întreținere a spațiilor verzi şi de prevenire, detectare şi distrugere a organismelor dăunătoare pentru o durată de 12 luni, reînnoibilă de 3 ori. Prezenta licitație va fi acordată sub forma unui contract-cadru de servicii în cascadă, cu un număr maxim de 3 operatori economici, sub rezerva unui număr suficient de oferte compatibile. Acest contract nu este împărțit în loturi. Prin urmare, ofertantul trebuie să poată presta toate serviciile enumerate mai sus.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 550 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Maximum 3 reînnoiri tacite.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în termenii de referință.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție enunțate în documentele achiziției.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție enunțate în documentele achiziției.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/11/2019
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/11/2019
Ora locală: 14:30
Locul:

Valenciennes (sediile Agenției).

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta dosarul licitației.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 43031
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/09/2019