L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 442066-2019

20/09/2019    S182    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Appoġġ fix-Xogħol Preparatorju għall-Miżuri tal-Immarkar tal-Ekodisinn u l-Enerġija, Inkluż l-Immarkar tat-Tajers

2019/S 182-442066

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Energy
Indirizz postali: Rue Demot 24
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-effiċjenza fl-enerġija

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Appoġġ fix-Xogħol Preparatorju għall-Miżuri tal-Immarkar tal-Ekodisinn u l-Enerġija, Inkluż l-Immarkar tat-Tajers

Numru ta' referenza: ENER/C3/2019-467/04
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Artikolu 18 tad-Direttiva jistipula li "l-Kummissjoni se tassigura li fit-tmexxija tal-attivitajiet tagħha hi tosserva, fir-rigward ta' kull miżura ta' implimentazzjoni, sehem ibbilanċjat tar-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-partijiet kollha interessati kkonċernati bil-prodott/il-grupp ta' prodotti li inkwistjoni, bħall-industrija, inklużi l-IŻM u l-industrija tal-artiġjanat, it-trade unions, in-negozjanti, dawk li jbigħu bl-imnut, l-importaturi, gruppi ta' ħarsien ambjentali u organizzazzjonijiet tal-konsumaturi".

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

NGOs tal-Konsumaturi: ir-rappreżentazzjoni tal-partijiet interessati

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-iskop tal-kuntratt hu li jassigura, għal perijodu ta' tliet snin mid-dħul fis-seħħ tal-kuntratt, illi l-viżjonijiet tal-organizazzjonijiet tal-konsumaturi Ewropej u tal-NGOs ambjentali jkunu rrappreżentati tajjeb fil-proċess ta' tħejjija li jwassal għall-miżuri ta' implimentazzjoni u r-reviżjonijiet tagħhom taħt l-ekodisinn u d-direttiva tat-tikketti tal-enerġija, inkluż il-valutazzjoni tal-ftehimiet volontarji, kemm fil-fażi ta' studju, fil-Forum ta' Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn u l-Immarkar tal-Enerġija u, jekk ikun xieraq, wara.

Dan għandu jkopri wkoll il-proċessi ta' tħejjija u ta' reviżjoni ta' għodod tal-politika relatati, notevolment ir-Regolament dwar it-Tikketti tat-Tajers.

Finalment, l-għan tal-kuntratt hu wkoll li jassigura li d-diversi NGOs tal-konsumaturi u ambjentali, li huma l-iżjed viċin tal-konsumaturi u ċ-ċittadini, jipprovdu tagħrif adegwat u mfassal apposta għal dawn il-gruppi fil-mira dwar miżuri speċifiċi tal-politika tal-UE għal prodotti effiċjenti fl-enerġija u l-impatti u l-benefiċċji tagħhom.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 36
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-programm ta' ħidma tal-ORIZZONT 2020 għall-2018-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

NGOs ambjentali: ir-rappreżentazzjoni tal-partijiet interessati

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-iskop tal-kuntratt hu li jassigura, għal perijodu ta' tliet snin mid-dħul fis-seħħ tal-kuntratt, illi l-viżjonijiet tal-organizazzjonijiet tal-konsumaturi Ewropej u tal-NGOs ambjentali jkunu rrappreżentati tajjeb fil-proċess ta' tħejjija li jwassal għall-miżuri ta' implimentazzjoni u r-reviżjonijiet tagħhom taħt l-ekodisinn u d-direttiva tat-tikketti tal-enerġija, inkluż il-valutazzjoni tal-ftehimiet volontarji, kemm fil-fażi ta' studju, fil-Forum ta' Konsultazzjoni dwar l-Ekodisinn u l-Immarkar tal-Enerġija u, jekk ikun xieraq, wara.

Dan għandu jkopri wkoll il-proċessi ta' tħejjija u ta' reviżjoni ta' għodod tal-politika relatati, notevolment ir-Regolament dwar it-Tikketti tat-Tajers.

Finalment, l-għan tal-kuntratt hu wkoll li jassigura li d-diversi NGOs tal-konsumaturi u ambjentali, li huma l-iżjed viċin tal-konsumaturi u ċ-ċittadini, jipprovdu tagħrif adegwat u mfassal apposta għal dawn il-gruppi fil-mira dwar miżuri speċifiċi tal-politika tal-UE għal prodotti effiċjenti fl-enerġija u l-impatti u l-benefiċċji tagħhom.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 36
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-programm ta' ħidma tal-ORIZZONT 2020 għall-2018-2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 24/10/2019
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 25/10/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

L-offerti se jinfetħu fil-11:00 a.m. f'24 Rue De Mot, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jattendu l-laqgħa iżda jistgħu jkunu rrappreżentati minn mhux iktar minn persuna waħda. Fi tmiem is-seduta tal-ftuħ, il-President tal-kumitat tal-ftuħ se jindika l-isem ta' dawk li jitfgħu l-offerti u d-deċiżjoni li tikkonċerna l-ammissibbiltà ta' kull offerta li waslet. Il-prezzijiet imsemmija fl-offerti mhux se jiġu kkomunikati.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
09/09/2019