Leveringen - 442201-2018

Beknopt weergeven

10/10/2018    S195    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thessaloniki: Telemetrie-uitrusting

2018/S 195-442201

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Perifereia Kentrikis Makedonias - Mitropolitiki Enotita Thessalonikis - Geniki Dieythynsi Esoterikis Organosis kai Leitoyrgias - Dieythynsi Oikonomikoy P.K.M. - Tmima Promitheion P.K.M.
26is Oktobrioy 64
Contactpunt(en): Perifereia Kentrikis Makedonias - Mitropolitiki Enotita Thessalonikis - Geniki Dieythynsi Esoterikis Organosis kai Leitoyrgias - Dieythynsi Oikonomikoy P.K.M. - Tmima Promitheion P.K.M.
Ter attentie van: AIM. PARALIKAS
546 27 Thessaloniki
Griekenland
Telefoon: +30 2313319143
E-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr
Fax: +30 2313319238

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.pkm.gov.gr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32441000, 48900000 - JA01, 38221000 - JA02

Beschrijving
Telemetrie-uitrusting.
Diverse software en computersystemen.
Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke).

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
9.11.2018 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Grieks.