Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 442385-2019

20/09/2019    S182

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 182-442385

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Erzsébet
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 14801169
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építésikivitelezési feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építésikivitelezési feladatok ellátása.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45261400 Szigetelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45231400 Erősáramú vezeték építése
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, XIV. kerület Olof Palme sétány 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Olof Palme ház rekonstrukciója melynek során az erősen leromlott, avult műszaki állapotról a korszerű követelményeknek megfelelő műszaki állapotra történő, teljes külső és belső rekonstrukciót kell kivitelezni, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával.

A felújítandó épület pince plusz földszint, plusz emelet szint számú, bruttó szintterülete (a munkákkal érintett épület/épületrész falakkal együtt számítva): kb. 3 406 m2.

A kivitelezés során az alábbi főbb munkanemek elvégzése szükséges:

— pinceszint teljes szárazsági követelményt kielégítő utólagos szigetelése, kb. 200 m2 falkeresztmetszet mennyiségben,

— az összes teherhordó homlokzati téglafal restaurátori felügyelet melletti felújítása és helyenkénti újraépítése/pótlása szükséges korhű újraépítéssel, kb. bruttó 1907 m2 (nyílászárókkal együtt mért vetületi felület értendő)felületen,

— a restaurálási munkák kiterjednek az alábbiakra:

— fa-,

— fém-,

— festés-,

— kő-,

— kerámia-, és

— gipsz/vakolatdísz restaurálása,

— teljes épületgépészeti rendszer újraépítendő: fűtés-, hűtés-, vízellátás-, csatornázás-, szellőzés-szerelés ésközmű-építés kompletten megvalósítandó,

— erősáramú erőátviteli-világítási rendszer teljes egészében újraépítendő,

— gyengeáramú rendszerek kivitelezendők: behatolásjelző- és kamera-rendszer,

— a teljes épület épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszere kiépítendő.

Kivitelezést befolyásoló körülmények:

— az épület világörökségi területen (világörökségi terület: 30479, 30480) helyezkedik el, továbbá régészetilelőhelyen (régészeti lelőhely: 15198) helyezkedik el,

— munkálatait használatba vételi engedély megszerzésével együtt kell megvalósítani.

Opcionális tételek:

Audiovizuális rendszer (aktív eszközök a kábelezésen felül).

Riasztórendszer (kábelezésen felül).

Beltéri mobiliák.

Konyhatechnológia.

Étterem és rendezvényterem beépített bútorai.

Étterem és rendezvényterem falfestése.

Terasz: napvitorlák + mobiliák.

A részletes feladatismertetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 280
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 236-489238

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építésikivitelezési feladatok ellátása.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 063 404 955.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A "VII.2.2) A módosítás okai" pont folytatása:

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás I.2.2. és I.5. pontjára alapított, II.1-2. pont szerinti módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelel, mivel

— a jelen Szerződésmódosítás eredményeként az Opciós munkák értékének növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Kbt. 142. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határértéket, tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés szerinti Opcionális munka értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapítottan nettó 201 667 620 Ft, azaz kettőszázegymillió-hatszázhatvanhétezer-hatszázhúsz forint összeggel emelkedik, ami a Szerződés értékének [6,6]%-a valamint

— a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (vállalkozási szerződés) jellegét, mivel a módosítás alapján szükségessé váló pótmunkák elvégzése továbbra is kivitelezési tevékenység.

A szerződésmódosítás időpontja: 28.6.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/09/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45261400 Szigetelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45231400 Erősáramú vezeték építése
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, XIV. kerület Olof Palme sétány 1.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Olof Palme ház rekonstrukciója melynek során az erősen leromlott, avult műszaki állapotról a korszerű követelményeknek megfelelő műszaki állapotra történő, teljes külső és belső rekonstrukciót kell kivitelezni, arendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával.

A felújítandó épület pince plusz földszint, plusz emelet szint számú, bruttó szintterülete (a munkákkal érintett épület/épületrész falakkal együtt számítva): kb. 3 406 m2.

A kivitelezés során az alábbi főbb munkanemek elvégzése szükséges:

— pinceszint teljes szárazsági követelményt kielégítő utólagos szigetelése, kb. 200 m2 falkeresztmetszet mennyiségben,

— az összes teherhordó homlokzati téglafal restaurátori felügyelet melletti felújítása és helyenkénti újraépítése/pótlása szükséges korhű újraépítéssel, kb. bruttó 1907 m2 (nyílászárókkal együtt mért vetületi felület értendő)felületen,

— a restaurálási munkák kiterjednek az alábbiakra:

— fa-,

— fém-,

— festés-,

— kő-,

— kerámia-, és

— gipsz/vakolatdísz restaurálása,

— teljes épületgépészeti rendszer újraépítendő: fűtés-, hűtés-, vízellátás-, csatornázás-, szellőzés-szerelés ésközmű-építés kompletten megvalósítandó,

— erősáramú erőátviteli-világítási rendszer teljes egészében újraépítendő,

— gyengeáramú rendszerek kivitelezendők: behatolásjelző- és kamera-rendszer,

— a teljes épület épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszere kiépítendő.

Kivitelezést befolyásoló körülmények:

— az épület világörökségi területen (világörökségi terület: 30479, 30480) helyezkedik el, továbbá régészetilelőhelyen (régészeti lelőhely: 15198) helyezkedik el,

— munkálatait használatba vételi engedély megszerzésével együtt kell megvalósítani.

Opcionális tételek:

Audiovizuális rendszer (aktív eszközök a kábelezésen felül).

Riasztórendszer (kábelezésen felül).

Beltéri mobiliák.

Konyhatechnológia.

Étterem és rendezvényterem beépített bútorai.

Étterem és rendezvényterem falfestése.

Terasz: napvitorlák + mobiliák.

A részletes feladatismertetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/11/2017
Befejezés: 15/08/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 593 299 333.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés 4.2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj nettó 2 664 573 292 Ft, azaz kettőmilliárd-hatszázhatvannégymillió-ötszázhetvenháromezer-kettőszázkilencvenkettő forint.”

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[Az Opcionális munka díja] A Vállalkozó által elvégzett Opcionális munka ellenértékeként Megrendelő a Vállalkozó ajánlatának megfelelően mindösszesen nettó 928 726 041 Ft, azaz kilencszázhuszonnyolcmillió-hétszázhuszonhatezer-negyvenegy forintnak megfelelő összegű rögzített, fix átalánydíjat fizet Vállalkozónak. Megrendelő az adott Opcionális munka díját egy összegben, utólag, a 7.4. pontban írtak szerint, egyebekben a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó, jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően teljesíti.”

3. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontja szerint módosított vállalkozói díjra a Szerződés Vállalkozói Díjra vonatkozó rendelkezései továbbra is alkalmazandók.

4. A Szerződés 4.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot 15.8.2019 napjáig köteles teljes körűen teljesíteni.”

5. A Vállalkozó a jelen Szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képező Árazott költségvetésben a Szerződés szerinti, Opcionális munkák nélküli Vállalkozói Feladathoz kapcsolódó pótmunkaként meghatározott munkákból a jelen Szerződésmódosítás aláírásáig elvégzett munkák teljesítésének igazolására vonatkozó Teljesítésigazolás kiadását a Szerződés teljesítése tekintetében soron következő teljesítésigazolás kiadásával együttesen jogosult kezdeményezni a Megrendelőnél.

6. Felek a Szerződés 5.19.1. és 5.19.2 pontjai tekintetében megállapodnak, hogy a Teljesítési Biztosíték értéke az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.1. pont szerint módosított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg. Az így megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a jelen Szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles átadni Megrendelőnek.

7. Felek a Szerződés 5.19.3. pontja tekintetében megállapodnak, hogy a Jótállási Biztosíték értéke a Kbt. 134. § (3) bekezdéssel összhangban az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.1. pont szerint módosított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg.

8. Felek megállapodnak, hogy

a. a Szerződés 1. számú melléklete (Kivitelezési tervdokumentáció) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Kivitelezési tervdokumentáció, 1.2. számú melléklet kiegészítésére a módosított építési engedélyekről szóló Hatósági engedélyek és

b. a Szerződés 3. számú melléklete (Műszaki Ütemterv) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Műszaki Ütemterv,

c. a Szerződés 4. számú melléklete (Árazott költségvetés) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képező Árazott költségvetés, és

d. a Szerződés 7. számú melléklete (Organizációs Terv) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 4. számú mellékletét képező Organizációs Terv,

e. a Szerződés 15.2 számú melléklete (Teljesítési biztosíték okirata) helyébe a jelen Szerződésmódosítás II.3. pontja szerint nyújtandó, megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékról kiállított okirat lép

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás I.2.1. és I.5. pontjára alapított, II.1-2. pontok szerinti módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel, mivel

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (vállalkozási szerződés) jellegét, mivel a módosítás alapján szükségessé váló pótmunkák elvégzése továbbra is kivitelezési tevékenység, és

— a jelen Szerződésmódosítás eredményeként a Vállalkozói Díj és az Opcionális munka értékének növekedése nettó 328 226 758,- Ft, azaz háromszázhuszonnyolcmillió-kétszázhuszonhatezer-hétszázötvennyolc forint, ami nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át.

...folytatás a "VI.3) További információk" pontban.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 063 404 955.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 593 299 333.00 HUF