Építési beruházás - 442385-2019

20/09/2019    S182

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 182-442385

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Erzsébet
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 14801169
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építésikivitelezési feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építésikivitelezési feladatok ellátása.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45261400 Szigetelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45231400 Erősáramú vezeték építése
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, XIV. kerület Olof Palme sétány 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Olof Palme ház rekonstrukciója melynek során az erősen leromlott, avult műszaki állapotról a korszerű követelményeknek megfelelő műszaki állapotra történő, teljes külső és belső rekonstrukciót kell kivitelezni, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával.

A felújítandó épület pince plusz földszint, plusz emelet szint számú, bruttó szintterülete (a munkákkal érintett épület/épületrész falakkal együtt számítva): kb. 3 406 m2.

A kivitelezés során az alábbi főbb munkanemek elvégzése szükséges:

— pinceszint teljes szárazsági követelményt kielégítő utólagos szigetelése, kb. 200 m2 falkeresztmetszet mennyiségben,

— az összes teherhordó homlokzati téglafal restaurátori felügyelet melletti felújítása és helyenkénti újraépítése/pótlása szükséges korhű újraépítéssel, kb. bruttó 1907 m2 (nyílászárókkal együtt mért vetületi felület értendő)felületen,

— a restaurálási munkák kiterjednek az alábbiakra:

— fa-,

— fém-,

— festés-,

— kő-,

— kerámia-, és

— gipsz/vakolatdísz restaurálása,

— teljes épületgépészeti rendszer újraépítendő: fűtés-, hűtés-, vízellátás-, csatornázás-, szellőzés-szerelés ésközmű-építés kompletten megvalósítandó,

— erősáramú erőátviteli-világítási rendszer teljes egészében újraépítendő,

— gyengeáramú rendszerek kivitelezendők: behatolásjelző- és kamera-rendszer,

— a teljes épület épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszere kiépítendő.

Kivitelezést befolyásoló körülmények:

— az épület világörökségi területen (világörökségi terület: 30479, 30480) helyezkedik el, továbbá régészetilelőhelyen (régészeti lelőhely: 15198) helyezkedik el,

— munkálatait használatba vételi engedély megszerzésével együtt kell megvalósítani.

Opcionális tételek:

Audiovizuális rendszer (aktív eszközök a kábelezésen felül).

Riasztórendszer (kábelezésen felül).

Beltéri mobiliák.

Konyhatechnológia.

Étterem és rendezvényterem beépített bútorai.

Étterem és rendezvényterem falfestése.

Terasz: napvitorlák + mobiliák.

A részletes feladatismertetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 280
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 236-489238

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Városliget területén található Olof Palme Ház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges építésikivitelezési feladatok ellátása.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 063 404 955.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A "VII.2.2) A módosítás okai" pont folytatása:

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás I.2.2. és I.5. pontjára alapított, II.1-2. pont szerinti módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelel, mivel

— a jelen Szerződésmódosítás eredményeként az Opciós munkák értékének növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Kbt. 142. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott határértéket, tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés szerinti Opcionális munka értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapítottan nettó 201 667 620 Ft, azaz kettőszázegymillió-hatszázhatvanhétezer-hatszázhúsz forint összeggel emelkedik, ami a Szerződés értékének [6,6]%-a valamint

— a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (vállalkozási szerződés) jellegét, mivel a módosítás alapján szükségessé váló pótmunkák elvégzése továbbra is kivitelezési tevékenység.

A szerződésmódosítás időpontja: 28.6.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/09/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45261400 Szigetelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45231400 Erősáramú vezeték építése
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, XIV. kerület Olof Palme sétány 1.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Olof Palme ház rekonstrukciója melynek során az erősen leromlott, avult műszaki állapotról a korszerű követelményeknek megfelelő műszaki állapotra történő, teljes külső és belső rekonstrukciót kell kivitelezni, arendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával.

A felújítandó épület pince plusz földszint, plusz emelet szint számú, bruttó szintterülete (a munkákkal érintett épület/épületrész falakkal együtt számítva): kb. 3 406 m2.

A kivitelezés során az alábbi főbb munkanemek elvégzése szükséges:

— pinceszint teljes szárazsági követelményt kielégítő utólagos szigetelése, kb. 200 m2 falkeresztmetszet mennyiségben,

— az összes teherhordó homlokzati téglafal restaurátori felügyelet melletti felújítása és helyenkénti újraépítése/pótlása szükséges korhű újraépítéssel, kb. bruttó 1907 m2 (nyílászárókkal együtt mért vetületi felület értendő)felületen,

— a restaurálási munkák kiterjednek az alábbiakra:

— fa-,

— fém-,

— festés-,

— kő-,

— kerámia-, és

— gipsz/vakolatdísz restaurálása,

— teljes épületgépészeti rendszer újraépítendő: fűtés-, hűtés-, vízellátás-, csatornázás-, szellőzés-szerelés ésközmű-építés kompletten megvalósítandó,

— erősáramú erőátviteli-világítási rendszer teljes egészében újraépítendő,

— gyengeáramú rendszerek kivitelezendők: behatolásjelző- és kamera-rendszer,

— a teljes épület épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszere kiépítendő.

Kivitelezést befolyásoló körülmények:

— az épület világörökségi területen (világörökségi terület: 30479, 30480) helyezkedik el, továbbá régészetilelőhelyen (régészeti lelőhely: 15198) helyezkedik el,

— munkálatait használatba vételi engedély megszerzésével együtt kell megvalósítani.

Opcionális tételek:

Audiovizuális rendszer (aktív eszközök a kábelezésen felül).

Riasztórendszer (kábelezésen felül).

Beltéri mobiliák.

Konyhatechnológia.

Étterem és rendezvényterem beépített bútorai.

Étterem és rendezvényterem falfestése.

Terasz: napvitorlák + mobiliák.

A részletes feladatismertetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/11/2017
Befejezés: 15/08/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 593 299 333.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés 4.2.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj nettó 2 664 573 292 Ft, azaz kettőmilliárd-hatszázhatvannégymillió-ötszázhetvenháromezer-kettőszázkilencvenkettő forint.”

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[Az Opcionális munka díja] A Vállalkozó által elvégzett Opcionális munka ellenértékeként Megrendelő a Vállalkozó ajánlatának megfelelően mindösszesen nettó 928 726 041 Ft, azaz kilencszázhuszonnyolcmillió-hétszázhuszonhatezer-negyvenegy forintnak megfelelő összegű rögzített, fix átalánydíjat fizet Vállalkozónak. Megrendelő az adott Opcionális munka díját egy összegben, utólag, a 7.4. pontban írtak szerint, egyebekben a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó, jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően teljesíti.”

3. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás II.1. pontja szerint módosított vállalkozói díjra a Szerződés Vállalkozói Díjra vonatkozó rendelkezései továbbra is alkalmazandók.

4. A Szerződés 4.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot 15.8.2019 napjáig köteles teljes körűen teljesíteni.”

5. A Vállalkozó a jelen Szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képező Árazott költségvetésben a Szerződés szerinti, Opcionális munkák nélküli Vállalkozói Feladathoz kapcsolódó pótmunkaként meghatározott munkákból a jelen Szerződésmódosítás aláírásáig elvégzett munkák teljesítésének igazolására vonatkozó Teljesítésigazolás kiadását a Szerződés teljesítése tekintetében soron következő teljesítésigazolás kiadásával együttesen jogosult kezdeményezni a Megrendelőnél.

6. Felek a Szerződés 5.19.1. és 5.19.2 pontjai tekintetében megállapodnak, hogy a Teljesítési Biztosíték értéke az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.1. pont szerint módosított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg. Az így megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a jelen Szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles átadni Megrendelőnek.

7. Felek a Szerződés 5.19.3. pontja tekintetében megállapodnak, hogy a Jótállási Biztosíték értéke a Kbt. 134. § (3) bekezdéssel összhangban az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.1. pont szerint módosított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg.

8. Felek megállapodnak, hogy

a. a Szerződés 1. számú melléklete (Kivitelezési tervdokumentáció) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Kivitelezési tervdokumentáció, 1.2. számú melléklet kiegészítésére a módosított építési engedélyekről szóló Hatósági engedélyek és

b. a Szerződés 3. számú melléklete (Műszaki Ütemterv) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Műszaki Ütemterv,

c. a Szerződés 4. számú melléklete (Árazott költségvetés) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képező Árazott költségvetés, és

d. a Szerződés 7. számú melléklete (Organizációs Terv) helyébe a jelen Szerződésmódosítás 4. számú mellékletét képező Organizációs Terv,

e. a Szerződés 15.2 számú melléklete (Teljesítési biztosíték okirata) helyébe a jelen Szerződésmódosítás II.3. pontja szerint nyújtandó, megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékról kiállított okirat lép

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás I.2.1. és I.5. pontjára alapított, II.1-2. pontok szerinti módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel, mivel

— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

— a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (vállalkozási szerződés) jellegét, mivel a módosítás alapján szükségessé váló pótmunkák elvégzése továbbra is kivitelezési tevékenység, és

— a jelen Szerződésmódosítás eredményeként a Vállalkozói Díj és az Opcionális munka értékének növekedése nettó 328 226 758,- Ft, azaz háromszázhuszonnyolcmillió-kétszázhuszonhatezer-hétszázötvennyolc forint, ami nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át.

...folytatás a "VI.3) További információk" pontban.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 063 404 955.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 593 299 333.00 HUF