Prekės - 442489-2019

20/09/2019    S182    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Rumunija-Bukareštas: Kompiuteriniai terminalai

2019/S 182-442489

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministerul Apărării — Unitatea Militară 02415 București
Nacionalinis registracijos Nr.: 4183318
Adresas: Str. Taberei nr. 7-9
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321
Pašto kodas: 061352
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Cosmin Corhaneanu
El. paštas: achizitii02415@mapn.ro
Telefonas: +40 213195959/185
Faksas: +40 213195708

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://cci.mapn.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acord-cadru de furnizare echipamente pentru audio și videoconferință – 4 loturi

Nuorodos numeris: 4183318/2019/AC-5
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30231100
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Se va incheia un acord-cadru pentru furnizare echipament pentru audio si videoconferinta – 4 loturi.

— lot 1 – Terminal VTC tip 1,

— lot 2 – Terminal VTC tip 2,

— lot 3 – Telefon VOIP tip 3,

— lot 4 – Terminal VOIP tip 4.

Valoare (RON fara TVA) acord-cadru estimata: minim – 1 104 439,20/maxim – 11 883 316,26.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: in principiu cate 2 sau 3 pe an bugetar.

Cantitatile estimate acord-cadru:

— lot 1 – Terminal VTC tip 1, minim – 38 cpl. si maxim 240 cpl.,

— lot 2 – Terminal VTC tip 2, minim – 42 cpl. si maxim 360 cpl.,

— lot 3 – Terminal VOIP tip 3, minim – 60 cpl. si maxim 1 760 cpl.,

— lot 4 – Terminal VOIP tip 4, minim – 60 cpl. si maxim 1270 cpl.

Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent/celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— lot 1 – Terminal VTC tip 1, minim – 11 cpl. si maxim 111 cpl.,

— lot 2 – Terminal VTC tip 2, mi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 11 883 316.26 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos pirkimo dalies
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 4
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 1 – Terminal VTC tip 1

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30231100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bucuresti.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitate estimata AC min.: 38 cpl./max. 240 cpl.

Cantitate estimata pentru cel mai mare contract subsecvent min.: 11 cpl./max. 111 cpl.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Garantia produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 077 077.16 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Raportul procedurii de atribuire va fi elaborat pentru fiecare lot in parte. Valoarea garantiei de participare: 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 3 – Telefon VoIP tip 3

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30231100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bucuresti.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitate estimata AC min.: 60 cpl./max. 1 760 cpl.

Cantitate estimata pentru cel mai mare contract subsecvent min.: 20 cpl./max. 1 060 cpl.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Garantia produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 723 605.46 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Raportul procedurii de atribuire va fi elaborat pentru fiecare lot in parte. Valoarea garantiei de participare: 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 4 – Telefon VoIP tip 4

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30231100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bucuresti.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitate estimata AC min.: 60 cpl./max. 1 270 cpl.

Cantitate estimata pentru cel mai mare contract subsecvent min.: 20 cpl./max. 719 cpl.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Garantia produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 668 519.12 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Raportul procedurii de atribuire va fi elaborat pentru fiecare lot in parte. Valoarea garantiei de participare: 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 2 – Terminal VTC tip 2

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30231100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Bucuresti.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantitate estimata AC min.: 42 cpl./max. 360 cpl.

Cantitate estimata pentru cel mai mare contract subsecvent min.: 12 cpl./max. 176 cpl.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Garantia produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 414 114.52 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Raportul procedurii de atribuire va fi elaborat pentru fiecare lot in parte. Valoarea garantiei de participare: 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate (buget local, buget de stat etc.) care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora (avand in vedere ca aceste documente se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, acestea se raporteaza la momentul prezentarii);

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice dupa caz;

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv: Valentin Becheru (conducatorul autoritatii contractante), Gica Gheban, Gheorghe Spoiala, Marius Panaite, Maria Taroiu, Marian Topa, Theodor Bursumac, Ovidiu Dobos, Alexandra Laudatu, Mariana Ciubotariu, Cosmin, Corhaneanu, Daniel Plesa;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractant, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

Cerinta nr. 2:

Operatorii economici ce depun oferta trebuia sa detina cod NATO de agent economic (certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de codificare sau codul SCAGE – atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va transmite ca si documente de calificare Certificatul de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau codul NCAGE – atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau, declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic conform formularului NCAGE. Până la semnarea contractului furnizorul trebuie sa obtina codul de agent economic NATO (NCAGE), acordat de catre Biroul National de Codificare. In temeiul art. 10 din H. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/10/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 28/02/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/10/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Comisia de evaluare a ofertelor.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct in SEAP. OE vor completa DUAE in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de fiecare participant.

A. În sit. în care se constata ca of. clasate pe primul loc au punctaje egale, AC va aplica mentiunile detaliate in sectiunea II „Instructiuni pentru ofertanti” pct. 3 lit. A) Modul de prezentare al propunerii tehnice;

B. Pentru descarcarea fisierului semnat cu semnatura electronica este necesara instalarea unui soft, respectiv shellSAFE Verify, de pe pag. de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download

C. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, of. are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In acest sens, in situatia in care ofertantul va subcontracta o parte sau parti din contract, acesta va completa corespunzator DUAE;

E. Corespondenta si toate doc depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana;

F. Solicitarile de clarificari ale potentialilor of se vor adresa exclusiv in SEAP cu 17 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea of.;

G. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea of în SEAP în secțiunea corespunzătoare a procedurii de achiziție;

H. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea aferentă din cadrul procedurii de atribuire. OE vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

I. Of situat pe locul i in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor, odata cu doc solicitate pentru probarea situatiei personale si pentru indeplinirea cerintelor de calificare, va posta si certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau codul NCAGE – atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau, declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic conform formularului NCAGE.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Conform prevederilor Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: U.M. 02415 București – Biroul Juridic
Adresas: Drumul Taberei nr. 7-9
Miestas: Bucureşti
Pašto kodas: 061352
Šalis: Rumunija
El. paštas: achizitii02415@mapn.ro
Telefonas: +40 213195959-156

Interneto adresas: http://cci.mapn.ro

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/09/2019