Bauleistung - 442586-2018

11/10/2018    S196    - - Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten für Autobahnen

2018/S 196-442586

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Ungarn
Telefon: +361 8025769
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +361 4368560
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nif.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nif.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Az M70 autóút Letenye – Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 sávra történő bővítése keretében kiviteli tervek készítése, valamint út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233110
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Az M70 autóút Letenye – Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 sávra történő bővítése keretében kiviteli tervek készítése, valamint út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése.

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221110
45223710
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU223
Hauptort der Ausführung:

Zala megye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

A tervezési és kivitelezési feladatokhoz tartozó főbb mennyiségek:

— 21,3 km hosszú jelenleg részben 2x2 és leálló sáv, részben 2x1 szélesített padka található a beavatkozási szakaszon,

— 2x1 sáv bővítése 2x2 sávra a jobb pályán 3+760 – 9+195, valamint a 11+850 – 16+510 km sz. között,

— Meglévő bal pálya burkolat megerősítése és szakaszonkénti szélesítéssel a 3+760 – 9+195 km sz. között, valamint a 11+850 – 16+510 sz. közötti szakaszon,

— Letenyei öblözet Töltésfejlesztés Mura bal parti töltés 25+650 – 26+910 tkm, valamint a Rátka-patak visszatöltésezése,

— Továbbá a meglévő bal és jobb pálya burkolat megerősítése 9+195 – 11+850 km sz. között (Muraszemenyei csomópont környezete),

— Mura-folyó I. rendű árvízvédelmi gátszakasz vízjogi engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint a létesítési engedély megszerzés után építése 25+650 – 25+850 tkm és 26+200 – 26+910 tkm szelvényei között (beleértve a Rátka patak „visszatöltésezését” is),

— 14+450 km sz. lévő Csörnyeföldi egyszerű pihenőhely jobb oldalának ki- és behajtó ág átépítése,

— 14+450 km sz. lévő Csörnyeföldi egyszerű pihenőben kopóréteg cseréje a burkolat autópályához való csatlakozási pontjai között,

— 18+100 km szelvényben lévő Tornyiszentmiklósi csomópont 7538 j. úttal való összekötés között található „C” ág (direkt) építése,

— 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklósi egyszerű pihenőhely üzembe helyezése (közmű, magasépítési létesítmények),

— 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklósi egyszerű pihenőben kopóréteg cseréje a burkolat autópályához való csatlakozási pontjai között (gyorsító- és lassító sáv csatlakozásáig),

— Új műtárgyak: 9 db (5 felüljáró, 4 db 3m-es átmérőjű csőhíd; legnagyobb támaszköz: 24,9 m),

— Meglévő 5 db aluljáró esetében a pillérvédő szegélyek, korlátok cseréje szükséges.

Tervezési sebesség 130 km/h.

A nyertes ajánlattevő (Kivitelező) feladatát továbbá az alábbi tervezési feladatok képezik:

— Háttéranyagok áttekintése, feldolgozása: különösen az Környezetvédelmi engedélyezési eljárás, építési engedélyezési eljárás és az engedélyezési tervre épülő munkarészekre,

— Kiviteli terv elkészítése teljes körűen az e-ÚT 03.01.11 (ÚT 2-1 201:2008) Útügyi Műszaki Előírás 1.14.7 pontja szerint, valamint az elkészített tervek benyújtása engedélyezésre és az engedélyezésben való részvétel,

— Az elkészített kiviteli tervek Mérnök, Megbízóval történő jóváhagyatása,

— vízépítési és közmű munkarészek elkészítése és benyújtása vízjogi / létesítési, valamint a befejezést követően vízjogi üzemeltetési engedélyezésre,

— Település rendezési terv vizsgálata a tovább tervezendő nyomvonallal kapcsolatban amennyiben szükséges humuszgazdálkodási terv a kisajátítási változási vázrajzok és művelésből való kivonási vázrajzok és hatósági kivonó határozatok megszerzése (végleges erdészeti és földhivatali kivonó határozatok megszerzése),

— A teljes vízelvezetési rendszer (meglévő és tervezendő) felülvizsgálata és egységesítése a kiviteli terv készítése során az Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaknak megfelelően,

— További a kivitelező feladatait képezi az építés kivitelezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése, a szakasz Kiviteli Terveinek elkészítése és jóváhagyatása.

A hidak, zajárnyékoló falak, közművek, és egyéb kapcsolódó létesítmények leírását a dokumentáció tartalmazza.

A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok III., IV., V. része tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Az egyenértékűséget adott esetben igazolni szükséges

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 25
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF - 2015-HU-TM-0107-W.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 151-312095

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Az M70 autóút Letenye – Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 sávra történő bővítése keretében kiviteli tervek készítése, valamint út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/07/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Colas Út Zrt.
Bocskai út 73.
Budapest
1113
Ungarn
Telefon: +36 18831667
E-Mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Fax: +36 18831877
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
belterület hrsz. 3753.
Üllő
2225
Ungarn
Telefon: +36 303500019
E-Mail: iszabados@euroaszfalt.hu
Fax: +36 14511751
NUTS-Code: HU120
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 16 717 199 050.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Alvállalkozó(k) igénybe vétele

Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)

Szerződésmódosítás időpontja: 17.9.2018.

— bontási- és építés előkészítési munkák részfeladatai,

— útépítési munkák részfeladatai,

— közműépítési munkák részfeladatai,

— magasépítési munkák részfeladatai,

— ideiglenes- és végleges forgalomtechnikai munkák,

— vízépítési munkák részfeladatai,

— vízelvezetés, csapadékvíz elvezető rendszerek építése, környezetvédelmi részfeladatok,

— növénytelepítési munkák részfeladatai,

— szakfelügyeletek,

— fémmentesítés,

— fuvarozási feladatok,

— gépbérlet,

— geodéziai feladatok,

— régészeti tevékenység,

— hulladékkezelés,

— őrzésvédelmi feladatok,

— minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek,

— tervezési munkák,

— hídépítési munkák,

— ideiglenes létesítmények munkái.

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.):

— tervezési feladatok,

— szakfelügyeletek, védelmek,

— ideiglenes létesítmények bontási, építési munkáinak részfeladatai,

— régészeti feltárás,

— útépítés, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények kivitelezésének részfeladatai.

Alvállalkozó(k) megnevezése:

UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17–19. B. épület):

— tervezési feladatrészek.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:

UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17–19. B. épület) - III.1.1) és III.2.3) M/2.4.

Nyertes közös ajánlattevők adószáma:

Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) adószáma: 14904134-2-44.

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz 3753) adószáma: 13125811-2-44.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233110
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221110
45223710
71320000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU223
Hauptort der Ausführung:

Zala megye

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A tervezési és kivitelezési feladatokhoz tartozó főbb mennyiségek:

— 21,3 km hosszú jelenleg részben 2x2 és leálló sáv, részben 2x1 szélesített padka található a beavatkozási szakaszon,

— 2x1 sáv bővítése 2x2 sávra a jobb pályán 3+760 – 9+195, valamint a 11+850 – 16+510 km sz. között,

— Meglévő bal pálya burkolat megerősítése és szakaszonkénti szélesítéssel a 3+760 – 9+195 km sz. között, valamint a 11+850 – 16+510 sz. közötti szakaszon,

— Letenyei öblözet Töltésfejlesztés Mura bal parti töltés 25+650 – 26+910 tkm, valamint a Rátka-patak visszatöltésezése,

— Továbbá a meglévő bal és jobb pálya burkolat megerősítése 9+195 – 11+850 km sz. között (Muraszemenyei csomópont környezete),

— Mura-folyó I. rendű árvízvédelmi gátszakasz vízjogi engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint a létesítési engedély megszerzés után építése 25+650 – 25+850 tkm és 26+200 – 26+910 tkm szelvényei között (beleértve a Rátka patak „visszatöltésezését” is),

— 14+450 km sz. lévő Csörnyeföldi egyszerű pihenőhely jobb oldalának ki- és behajtó ág átépítése,

— 14+450 km sz. lévő Csörnyeföldi egyszerű pihenőben kopóréteg cseréje a burkolat autópályához való csatlakozási pontjai között,

— 18+100 km szelvényben lévő Tornyiszentmiklósi csomópont 7538 j. úttal való összekötés között található „C” ág (direkt) építése,

— 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklósi egyszerű pihenőhely üzembe helyezése (közmű, magasépítési létesítmények),

— 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklósi egyszerű pihenőben kopóréteg cseréje a burkolat autópályához való csatlakozási pontjai között (gyorsító- és lassító sáv csatlakozásáig),

— Új műtárgyak: 9 db (5 felüljáró, 4 db 3m-es átmérőjű csőhíd; legnagyobb támaszköz: 24,9 m),

— Meglévő 5 db aluljáró esetében a pillérvédő szegélyek, korlátok cseréje szükséges.

Tervezési sebesség 130 km/h.

A nyertes ajánlattevő (Kivitelező) feladatát továbbá az alábbi tervezési feladatok képezik:

— Háttéranyagok áttekintése, feldolgozása: különösen az Környezetvédelmi engedélyezési eljárás, építési engedélyezési eljárás és az engedélyezési tervre épülő munkarészekre,

— Kiviteli terv elkészítése teljes körűen az e-ÚT 03.01.11 (ÚT 2-1 201:2008) Útügyi Műszaki Előírás 1.14.7 pontja szerint, valamint az elkészített tervek benyújtása engedélyezésre és az engedélyezésben való részvétel,

— Az elkészített kiviteli tervek Mérnök, Megbízóval történő jóváhagyatása,

— vízépítési és közmű munkarészek elkészítése és benyújtása vízjogi / létesítési, valamint a befejezést követően vízjogi üzemeltetési engedélyezésre,

— Település rendezési terv vizsgálata a tovább tervezendő nyomvonallal kapcsolatban amennyiben szükséges humuszgazdálkodási terv a kisajátítási változási vázrajzok és művelésből való kivonási vázrajzok és hatósági kivonó határozatok megszerzése (végleges erdészeti és földhivatali kivonó határozatok megszerzése),

— A teljes vízelvezetési rendszer (meglévő és tervezendő) felülvizsgálata és egységesítése a kiviteli terv készítése során az Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaknak megfelelően,

— További a kivitelező feladatait képezi az építés kivitelezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése, a szakasz Kiviteli Terveinek elkészítése és jóváhagyatása.

A hidak, zajárnyékoló falak, közművek, és egyéb kapcsolódó létesítmények leírását a dokumentáció tartalmazza.

A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok III., IV., V. része tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Az egyenértékűséget adott esetben igazolni szükséges

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 25
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 16 717 199 050.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Colas Út Zrt.
Bocskai út 73.
Budapest
1113
Ungarn
Telefon: +36 18831667
E-Mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Fax: +36 18831877
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
belterület hrsz. 3753.
Üllő
2225
Ungarn
Telefon: +36 303500019
E-Mail: iszabados@euroaszfalt.hu
Fax: +36 14511751
NUTS-Code: HU120
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Szerződéses Megállapodás 1. Záró rendelkezések 1.6. pontja

Szerződéses Feltételek 10.12. pontja

Szerződéses Feltételek 10.13. pontja

Szerződéses Feltételek 11.5. pontja

Szerződéses Feltételek 11.8. pontja

Szerződésmódosítás időpontja: 17.9.2018.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény hatálybalépése

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 16 717 199 050.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 16 717 199 050.00 HUF