Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 442637-2021

01/09/2021    S169

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 169-442637

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szolg. elvégzése a kiemelt projekt kapcs

Hivatkozási szám: EKR000085342021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés meghatározása egységesen a II.1.4 és II.2.4) rovatokban.

Az eljárás megnevezése: Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése" kiemelt projekt kapcsán

Az eljárás tárgya: szolgáltatás megrendelése

A Kormány az 1523/2020 (VIII.14) határozattal döntött többek között a „Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” projekt megvalósításáról.

A projekt átfogó célja a Kelenföldi vasútállomás térségében található közösségi közlekedési kapcsolatok (vasút, metró, villamos, helyi és helyközi autóbusz) valamint egyéni közlekedési módok közötti további akadálymentes átszállási lehetőségek biztosítása, a magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása, az utazási komfort minőségének javítása. A beruházás összevonja a helyi és a regionális autóbusz állomásokat a Kelenföldi pályaudvar nyugati oldalán, melynek nyomán egy új, fedett, terminál jellegű, modern autóbuszállomás jön létre, ami az építménykomplexum elhagyása nélkül teszi lehetővé az átszállást a metró, a vasút, valamint a fővárosi közösségi közlekedés és a helyközi autóbuszok járatai között. Az előkészítési projekt eredményeként létrejön egy közös helyi és helyközi autóbusz-terminál, amely lehetőséget biztosít a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának növelésére, amely ezáltal vonzóbb lehet több egyéni közlekedési módot választó utazó körében, ezzel csökkentve a belváros felé közlekedő autók számát. Utóbbi cél eléréséhez a P+R parkolók bővítésével is hozzájárul a projekt. A fejlesztésnek köszönhetően a Volánbusz járatai rövidebb úton, gyorsabban, kevesebb üzemanyagot felhasználva juthatnak el az új végállomásra, mivel nem kell az Egér út felé kerülniük. A projekt keretén belül mindezen túl egyszerűbb és biztonságosabb átszállási kapcsolatok alakulnak ki a különböző közösségi közlekedési módok között, ezzel lehetőséget teremtve az akadálymentes közlekedés megteremtésére. Az utasforgalmi területek kialakításánál cél, hogy olyan infrastruktúra kerüljön kiépítésre, amely minden közlekedő számára biztonságosan használható legyen (akadálymentes átszállási kapcsolatok; modern, korszerű utastájékoztatási rendszer; vakok és gyengénlátók részére szükséges fizikai jelzések). A fejlesztéssel a Volánbusz és a BKK járatok egy közös, fedett terminálról indulhatnak, ahol a buszra zárt helyen lehet majd várni.

Nyertes AT feladata a Kelenföldi intermodális csomópont és közvetlen környezetének kialakítására koncepcionális javaslat készítése, a koncepció Megrendelő által meghatározott projektelemeinek megtervezése. Tervezőnek a koncepció készítésébe mind az Etele téri mind az őrmezői oldalt be kell vonnia. A területet városfejlesztési, közlekedésfejlesztési, városépítészeti, környezetalakítási és városképi szempontból egyaránt vizsgálnia kell. Figyelembe kell vennie a folyamatban lévő, tervezett, vagy tervvel rendelkező fejlesztéseket, beavatkozásokat. A projekt célja a Kelenföldi vasútállomás térségében található közösségi közlekedési kapcsolatok, valamint egyéni közlekedési módok közötti további akadálymentes átszállási lehetőségek biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása, az utazási komfort minőségének további javítása, a Dél-budai Centrumkórház közösségi közlekedéssel történő megközelíthetőségének javítása, a villamoshálózat lehetséges fejlesztésének vizsgálata.

Az őrmezői oldalon Tervezőnek javaslatot kell tennie egy új, fedett, modern, helyi és regionális autóbusz-terminál épület kialakítására,melynek szintenkénti bruttó alapterülete min. 2500 m2, továbbá javaslatot kell tennie a P+R parkoló(k) kapacitásának bővítésére, összesen min. 1500 férőhelyes több szintes P+R parkoló(k) tervezésére.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) rovatban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 824 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.1.4) rovatból:

A tervezendő közös helyi és helyközi autóbusz-terminálnak biztosítania kell a könnyebb átszállási feltételeket, illetve a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának növelését, amely ezáltal vonzóbb lehet több egyéni közlekedési módot

választó utazó körében, ezzel csökkentve a belváros felé közlekedő autók számát.

A tervezési feladat magában foglalja a meghatározott tervezési helyszínre vonatkozóan

- megvalósíthatósági tanulmány megalapozó vizsgálatainak elkészítését

- megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítését

- előzetes vizsgálati dokumentáció készítését és előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását, hatósági előírás alapján környezeti hatástanulmány készítését és környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását, környezetvédelmi engedély beszerzését,

- előzetes régészeti dokumentáció készítését,

- indokolt esetben a településrendezési eszközök módosítását,

- engedélyezési tervdokumentáció készítését,

- hatósági engedélyek, hozzájárulások jóváhagyások beszerzését

- kiviteli tervdokumentáció készítését,

- valamennyi szükséges engedély beszerzését,

- tulajdonosi, kezelői, és üzemeltetői határokat ábrázoló terv készítését,

- ajánlati tervdokumentáció készítését,

- forgalmi vizsgálat és tervezés elvégzését,

- szükség esetén közlekedésbiztonsági hatásvizsgálat készítését,

- költségvetési kiírás készítését.

A Közbeszerzési dokumentum III. kötetében (Műszaki diszpozíció) rögzített előírások, ajánlatkérői elvárások figyelembevételével.

Tervező feladata továbbá a helyi és regionális autóbusz-terminál épületben lévő és ahhoz kapcsolódó legalább összesen 12000 m2 nagyságú gyalogos felület tervezése. Az Etele téri oldalon javaslatot kell tennie a területhasználat racionalizálására, a helyi és helyközi buszvégállomások felszabaduló területeinek hasznosítására, a meglévő területek fejlesztésére. Vizsgálnia kell továbbá az út-, gyalogos- és kerékpáros hálózat és zöldfelületek továbbá a kereskedelmi funkciók kialakítását és hasznosítását. A megvalósíthatósági tanulmány részeként legalább tanulmánytervi szinten vizsgálni kell a legalább 1400 m hosszú, új nyomvonalon vezetett villamos infrastruktúra kiépítésének lehetőségét.

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás

közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020 (VIII. 14.) Korm. határozat biztosítja.

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az KD III. kötetében (Műszaki diszpozíció) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M.2.1. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M.2.2. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M.2.3. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az AF M.2. pontban megad. szake. felüli többlet szakember [„K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jog. v. megszerzéséhez szük. végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szake.] bemut. (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az AF M.2. pontban megad. szake. felüli többlet szakember [„G” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jog. v. megszerzéséhez szük. végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szake.] bemut. (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az AF M.2. pontban megad. szake. felüli többlet szakember [„V” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jog v. megszerzéséhez szük. végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szake.] bemutatása (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2020-00021

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 061-154866
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése" kiemelt projekt kapcsán

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10569731241
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10336706241
Postai cím: Bécsi Utca 5. V.em.4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Fax: +36 17901021
Internetcím: http://www.kozlekedes.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 824 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészet, épületgépészet, épületelektromos tervezés (erős-gyengeáram), tartószerkezet, közműtervezés, táj- és kertépítészet, geodézia, talajmechanika, geotechnika, környezetvédelem, akusztika, felvonótervezés, várostervezés, tűzvédelem, vízépítés, akadálymentesítés, költségvetés-költségbecslés készítés, híd tervezés, látványtervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők a közbeszerzési eljárás során:

1. számú ajánlattevő:

Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság - "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők)

KÖZTI Zrt. székhelye: 1023 Budapest, Lublói utca 2.

KÖZTI Zrt. adószáma: 10569731-2-41

"Közlekedés" Kft. székhelye: 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. 4-5.

"Közlekedés" Kft. adószáma: 10336706-2-41

2. számú ajánlattevő:

Paulinyi & Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. II. em.

adószáma: 23995464-4-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/08/2021