Tjenesteydelser - 442668-2020

21/09/2020    S183

Danmark-Ikast: Vedligeholdelse af vejbelysning

2020/S 183-442668

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 165-400732)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Munck
E-mail: kenneth.munck@lightbureau.com
Telefon: +45 50601360
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignalanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ikast Brande Kommune (herefter "Kommunen") udbyder drift og vedligehold af kommunens vejbelysnings- og trafiksignalanlæg.

Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt 11 281 armaturer og 15 trafiksignalanlæg. Disse er primært placeret på offentlige vej og stier samt private fælles veje og stier, jf. bilag A, anlægsdata. I det omfang Kommunen i kontraktperioden overtager yderligere armaturer på strækninger, hvor Kommunen er vejmyndighed, vil disse også indgå. Med "Belysningsanlæg" forstås vejbelysnings- og trafiksignalanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsynings- og styreskabe, måler- og elskabe.

Kommunen udbyder denne opgave med henblik på at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som fremadrettet skal varetage drift og vedligehold af belysningsanlægget.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 165-400732

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 21/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 28/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 21/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 28/09/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: