Szolgáltatások - 44280-2022

26/01/2022    S18

Magyarország-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 018-044280

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagyerdei Tréningpálya tervezése

Hivatkozási szám: EKR001067422021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nagyerdei tréningpálya létrehozásának célja, hogy a méltán népszerű debreceni parkerdő és környezete mellett, a városba érkező látogatóknak és az itt lakóknak egy színvonalas, egyedi tematikájú sportolási és rekreációs lehetőség nyíljon a kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező Nagyerdő területén.

A Nagyerdő projekttel érintett része népszerű a futók és kerékpárosok körében, ezt kívánjuk kiegészíteni olyan több edzettségi szintű sportolók, sportolni vágyók által is végezhető feladatokkal szegélyezett útvonallal, amely közelebb hozza a szabadtéri sportolás lehetőségét a hobbi sportolók, illetve a gyermekes családok részére új, egyedi szolgáltatással bővítve a terület turisztikai palettáját.

A NATURA2000 érintettségre való tekintettel Tervező feladata olyan tervdokumentáció elkészítése, amely alapján a tervezett kivitelezési tevékenység, a kiemelt jelentőségű természetvédelmi területre jelentős hatással ne legyen.

A tervezési feladatrészek:

A tervezési feladat magában foglalja a

vázlattervi,

engedélyezési valamint

kiviteli tervdokumentációt.

Tervezési fejezetek:

1.Tájépítészeti fejezet

2.Sporttechnikai fejezet

3.Erdészeti fejezet

4.Környezetvédelmi fejezet

5.Útépítési fejezet

6.Grafikai fejezet

1. Útvonalak

A projekt keretein belül két helyszínen tervezett egy-egy útvonal kialakítása.

1. útvonal: kb. 7,5 km a „temető-sarká”-tól az Idősek háza melletti tisztásig, funkcióját tekintve aktívabb, többnyire sport célú kisebb mértékben rekreációs állomásokat foglal magában,

2. útvonal: kb. 2,5 km a Kartács utca felől az első erdei nyiladékon túlnyomórészt rekreációs és ismeretterjesztő célokat szolgálna, itt a sport funkció kevesebb hangsúlyt kapna.

2. Tréningpálya elemek:

A két útvonal mentén 26 db funkcionális tréningpálya elem, 11 db játszóhely, 1db gyerek farönk akadálypálya minimum 350m hosszon, 1db farönk paralel akadálypálya minimum 100m hosszon 2 db „erdei tanterem”, 8 db tornadekk telepítése tervezett.

Tervező feladata az útvonal mentén funkcionális feladatok végzésére alkalmas egyedi szabadtéri sport- és játszóeszközök

gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

Az eszközök anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

3. Pihenők, esőbeállók:

A tervezési feladat részét képezi a fejlesztési területen pihenőpadok, piknik asztalok (összesen 62 db), hulladékgyűjtők (38 db),valamint 11 db egyedi esőbeálló elhelyezése, azok gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.A berendezések és esőbeállók anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

4. Bemutató és információs táblák:

Tervező feladata a tréningpálya állomásain a végzendő feladatok leírását tartalmazó hozzávetőlegesen 35 db többnyelvű tábla helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

Tervező feladata a fejlesztési területen információs és útjelző táblák helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

5. Infrastruktúra, parkolók:

A fejlesztéssel érintett területen közművesítés nem tervezett.

30 db parkolóhely biztosítása, illetve kialakítása tervezett.

A tervezési feladat részét képezi a beszerzendő, telepítendő eszközök listájának teljeskörű specifikációval ellátott összeállítása.

Számszerű mennyiségi adatok:

Tréningpálya elemek:

26 db funkcionális tréningpálya elem,

11 db játszóhely,

1 db gyerek farönk akadálypálya,

1 db farönk paralel akadálypálya

2 db „erdei tanterem”,

8 db tornadekk.

Egyéb elemek:

62 db pihenőpad, illetve piknik asztal,

11 db esőbeálló,

38 db hulladékgyűjtő,

35 db információs tábla,

infrastruktúra fejlesztés.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 18 250 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen belterület 22253, 22284, 22287, 22290, 22271, hrsz., Debrecen külterület 052, 070, 05/13 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat:

A Nagyerdei tréningpálya létrehozásának célja, hogy a méltán népszerű debreceni parkerdő és környezete mellett, a városba érkező látogatóknak és az itt lakóknak egy színvonalas, egyedi tematikájú sportolási és rekreációs lehetőség nyíljon a kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező Nagyerdő területén.

A Nagyerdő projekttel érintett része népszerű a futók és kerékpárosok körében, ezt kívánjuk kiegészíteni olyan több edzettségi szintű sportolók, sportolni vágyók által is végezhető feladatokkal szegélyezett útvonallal, amely közelebb hozza a szabadtéri sportolás lehetőségét a hobbi sportolók, illetve a gyermekes családok részére új, egyedi szolgáltatással bővítve a terület turisztikai palettáját.

A NATURA2000 érintettségre való tekintettel Tervező feladata olyan tervdokumentáció elkészítése, amely alapján a tervezett kivitelezési tevékenység, a kiemelt jelentőségű természetvédelmi területre jelentős hatással ne legyen.

A tervezési feladatrészek:

A tervezési feladat magában foglalja a

- vázlattervi,

- engedélyezési valamint

- kiviteli tervdokumentációt.

Tervezési fejezetek:

1.Tájépítészeti fejezet

2.Sporttechnikai fejezet

3.Erdészeti fejezet

4.Környezetvédelmi fejezet

5.Útépítési fejezet

6.Grafikai fejezet

1. Útvonalak

A projekt keretein belül két helyszínen tervezett egy-egy útvonal kialakítása.

1. útvonal: kb. 7,5 km

a „temető-sarká”-tól az Idősek háza melletti tisztásig, funkcióját tekintve aktívabb, többnyire sport célú kisebb mértékben rekreációs állomásokat foglal magában,

2. útvonal: kb. 2,5 km

a 22225 helyrajzi számú Szanatórium utca Kartács utca felőli végpontjától számított első erdei nyiladékon túlnyomórészt rekreációs és ismeretterjesztő célokat szolgálna, itt a sport funkció kevesebb hangsúlyt kapna.

2. Tréningpálya elemek:

A két útvonal mentén 26 db funkcionális tréningpálya elem, 11 db játszóhely, 1db gyerek farönk akadálypálya minimum 350m hosszon, 1db farönk paralel akadálypálya minimum 100m hosszon 2 db „erdei tanterem”, 8 db tornadekk telepítése tervezett.

Tervező feladata az útvonal mentén funkcionális feladatok végzésére alkalmas egyedi szabadtéri sport- és játszóeszközök gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

Az eszközök anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

3. Pihenők, esőbeállók:

A tervezési feladat részét képezi a fejlesztési területen pihenőpadok, piknik asztalok (összesen 62 db), hulladékgyűjtők (38 db), valamint 11 db egyedi esőbeálló elhelyezése, azok gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

A berendezések és esőbeállók anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

4. Bemutató és információs táblák:

Tervező feladata a tréningpálya állomásain a végzendő feladatok leírását tartalmazó hozzávetőlegesen 35 db többnyelvű tábla helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

Tervező feladata a fejlesztési területen információs és útjelző táblák helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

5. Infrastruktúra, parkolók:

A fejlesztéssel érintett területen közművesítés nem tervezett.

30 db parkolóhely biztosítása, illetve kialakítása tervezett.

A tervezési feladat részét képezi a beszerzendő, telepítendő eszközök listájának teljeskörű specifikációval ellátott összeállítása.

Számszerű mennyiségi adatok:

Tréningpálya elemek:

# 26 db funkcionális tréningpálya elem,

# 11 db játszóhely,

# 1 db gyerek farönk akadálypálya,

# 1 db farönk paralel akadálypálya

# 2 db „erdei tanterem”,

# 8 db tornadekk.

Egyéb elemek:

# 62 db pihenőpad, illetve piknik asztal,

# 11 db esőbeálló,

# 38 db hulladékgyűjtő,

# 35 db információs tábla,

# infrastruktúra fejlesztés.

A terveket .dwg és .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető .doc/.docx formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést (vázlattervi szinten költségbecslést) .pdf és szerkeszthető .xls/.xlsx formátumban kell szállítani.

A végleges dokumentációt - mely tartalmazza a vázlattervi, engedélyezési és kivitelezési terveket a jogszabály szerinti tartalommal - 4 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 1 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.

A tervdokumentáció szállítási határideje:

# Vázlatterv: tervezési szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap.

# Engedélyezési tervdokumentáció: a vázlattervi dokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 60 naptári nap.

# Kiviteli tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 45 naptári nap.

# Az erdészeti, valamint természetvédelmi hatósági engedély véglegessé válásától számított 10 naptári nap áll a tervező rendelkezésére a hatósági engedélyben megfogalmazott kitételek kiviteli tervekre való átvezetésére.

A végszámla kiállítására a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően, kizárólag a végleges hatósági engedélyek megléte és az abban foglaltak átvezetése esetén, illetve azt követően kerülhet sor.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül tájépítés tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül parkoló tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül tréningpálya elem tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül szabadtéri játszóeszközök gyártmánytervének elkészítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül bemutató táblák és/vagy információs és/vagy útjelző táblák grafikai tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt határidő a kiviteli tervdokumentáció szállítási határideje, amely az engedélyezési tervdokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 45 naptári nap.

A vázlatterv szállítási határideje: Tervezési szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap.

Az engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje: a vázlattervi dokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 60 naptári nap.

Az erdészeti, valamint természetvédelmi hatósági engedély véglegessé válásától számított 10 naptári nap áll a tervező rendelkezésére a hatósági engedélyben megfogalmazott kitételek kiviteli tervekre való átvezetésére.

Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés egy komplex, egységes tréningpálya tervezési feladatára irányul, melynek részekre bontásával az egyes tervezési feladatok megfelelő kapcsolódása, a tervek közötti összhang kerülne veszélybe. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági ésszerűséggel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 171-446360
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nagyerdei Tréningpálya tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAGNA-D Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12686241209
Postai cím: Lencz Utca 14
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@magnad.hu
Telefon: +36 204989991
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18 250 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

parkoló tervezése, szabadtéri játszóeszközök gyártmánytervének elkészítése, bemutató táblák és/vagy információs és/vagy útjelző táblák grafikai tervezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban ajánlattevő:

S-TÉR Kft.(cím: 1091 Budapest, Üllői út 5. III. em. 23., adószám: 12484836-2-43)

Tisza Építész Műterem Kft. (cím: 4431 Nyíregyháza, Fürdő utca 85., adószám: 24147358-2-15)-ARCHI-BAR Kft. (cím: 4031 Debrecen, István út 95.6. em. 50., adószám: 27272129-2-09)

Az eljárásban nyertes ajánlattevő:

MAGNA-D KFT. (cím: 4030 Debrecen, Lencz utca 14., adószám: 12686241-2-09)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2022