Prekės - 442800-2019

20/09/2019    S182    - - Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Rzeszów: Įvairi kompiuterių įranga

2019/S 182-442800

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Krupa-Wójcik
Telefonas: +48 178754636
El. paštas: przetargi@erzeszow.pl
NUTS kodas: PL823

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://bip.erzeszow.pl

Pirkėjo profilio adresas: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa

Nuorodos numeris: CZ-D.271.39.105.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30236000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 568 899.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30200000
30230000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL823
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego w szczególności: dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – 7 szt., dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt., dostawa 2 szt. zestawów komputerowych, dostawa 1 szt. zestawu komputerowego, dostawa przełącznika sieciowego – 40 + 6 szt., dostawa przewodów typu DAC - 25 szt., dostawa wkładek światłowodowych – 12 + 6 szt., dostawa przewodów światłowodowych 6 szt., dostawa przewodów światłowodowych wielomodowych 4 szt., dostawa wkładek światłowodowych 24 + 6 szt., dostawa przewodów światłowodowych 24 szt., dostawa rutera sieciowego – 3 szt, dostawa 2 szt. komputerów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy wraz z załącznikami.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena 60 %;

2) okres gwarancji 40 %.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 108-262605
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/08/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
OPTeam S.A
PL823
Tajęcina 113
Jasionka
36-002
Lenkija
NUTS kodas: PL823
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 569 000.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 568 899.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Lenkija

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/09/2019