Lavori - 442812-2015

Mostra versione ridotta

17/12/2015    S244    - - Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

2015/S 244-442812

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, 202062287, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, Дирекция „Обществени поръчки“, На вниманието на: Миглена Манолова, София 1618, България. Телефон: +359 24243923 / 889025544. Факс: +359 24243921. Адрес за електронна поща: office@ncsip.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 3.12.2015, 2015/S 234-424561)

Относно:
CPV:45233110, 45221111, 45221241, 71320000

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни тунели

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Вместо: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

25.1.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

25.1.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

26.1.2016 (14:00)

Да се чете: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

15.2.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

15.2.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

16.2.2016 (14:00)