Lieferungen - 442971-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Siedlce: Elektrizität

2018/S 196-442971

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poniatowskiego 26
Siedlce
08-110
Polen
Kontaktstelle(n): Bogumiła Golbiak
Telefon: +48 256403299
E-Mail: ozp@szpital.siedlce.pl
Fax: +48 256403263
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpital.siedlce.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawy energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: FZP.2810.44.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Dostawy energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. zlokalizowanych w Siedlcach w grupie taryfowej B23 w oraz Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o. w grupie taryfowej B21”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 850 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Dostawy energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. zlokalizowanych w Siedlcach w grupie taryfowej B23 w oraz Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o. w grupie taryfowej B21”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Zamawiający poprzednio przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy energii elektrycznej. Pierwsze postępowanie o numerze FZP.2810.36.2018 ogłoszono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 4.8.2018 pod numerem 2018/S 149-340784. Przedmiot zamówienia obejmował dostawy energii elektrycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Siedlcach do 31.12.2020 r. Postępowanie zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty – art. 93 ust. 1 pkt. 1. Zamawiający podjął decyzję o skróceniu okresu realizacji zamówienia do 31.12.2019 oraz zwiększył wolumen zamawianej energii poprzez wspólne przeprowadzenie postępowania z Mazowieckim Szpitalem im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o., który zamawiający zamierzał przejąć (połączenie spółek zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1 KHS nastąpiło w dniu 1.10.2018 r. i w dniu 7.9.2018 r. ogłosił kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego numerze FZP.2810.40.2018. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu nastąpiła w dniu 11.9.2018 r. pod numerem 2018/S 174-394234 i podobnie jak poprzednio, postępowanie zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnej oferty – art. 93 ust. 1 pkt. 1.

W trakcie się postępowania Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o. o. otrzymał informację, że z dniem 9.9.2018 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wstrzymały Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. (dotychczasowemu wykonawcy realizującemu dostawy energii elektrycznej do Szpitala w Rudce) świadczenie usług przesyłania energii. Dostawy energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. są zabezpieczone umową obowiązującą do dnia 31.10.2018 r.

Ww. powodują, że konieczne jest niezwłoczne zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej umową obowiązująca od dnia 1.11.2018 r.

W związku z powyższymi zamawiający podjął decyzję o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na: „Dostawy energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. zlokalizowanych w Siedlcach w grupie taryfowej B23 w oraz Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o. w grupie taryfowej B21” na okres od 1.11.2018 do 31.12.2019.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 192-434052
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PGE S.A. O/Warszawa
ul. Marsa 95
Warszawa
04-470
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 505 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018