Lieferungen - 443145-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2018/S 196-443145

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Polen
Kontaktstelle(n): Marek Bryk - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
Telefon: +48 5236-55-352
E-Mail: przetargi@biziel.pl
Fax: +48 5236-55-752
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.biziel.umk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-28/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej PE, przez Zamawiającego i Współzamawiających do ich budynków oraz ich infrastruktury, zgodnie z posiadanymi tytułami prawnymi.Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 39 329 494.34 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela, ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz 85-168, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1 obejmuje zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1, zawierający lokalizacje oraz opis punktów poboru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w części 1 załącznika nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji polegającej na rozpoczęciu dostaw energii elektrycznej przed dniem 1.1.2019 r. jednak nie wcześniej niż od dnia 15.10.2018 r. i nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

PL

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 2 obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia terenów Politechniki Łódzkiej. Opis przedmiotu zamówienia w części 2, zawierający lokalizację oraz opis punktu poboru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w części 2 załącznika nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 124-281866
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. 8-go Marca 6
Rzeszów
35-959
Polen
Telefon: +48 178656568
E-Mail: agnieszka.kornak@gkpge.pl
Fax: +48 178656452
NUTS-Code: PL823
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 353 645.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Postępowanie prowadzone było na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie wspólne.

Podmioty biorące udział we wspólnym zamówieniu:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń Polska,

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk Polska,

Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk Polska,

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk Polska,

Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Polska,

Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź Polska,

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz Polska,

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz Polska,

Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 2, 76-200 Słupsk Polska,

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk Polska,

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz Polska,

Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A,15-351 Białystok Polska.

2.Całkowita końcowa wartość umowy/części dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy wynosi: 1 353 645.00 PLN netto

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018