Szolgáltatások - 443201-2017

07/11/2017    S213    - - Szolgáltatások - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 213-443201

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 184-377280)

Legal Basis:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Fax: +36 12374295
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés.

Tárgya: „A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/11/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 184-377280

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

Az építési engedélyezési tervdoknak a teljes, kulcsrakész kivitelezés beszerzéses tendereztetéséhez a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell rendelkeznie árazatlan és árazott költségvetéssel. Az engedélyes tervdokumentációban minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a terv engedélyezéséhez és megértéséhez szükséges. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.

— Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:

1:50 léptékű tervek szükség szerinti részletekkel, műszaki leírások a 306/2011 (XII.23.) Korm. R. szerint. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Az engedéllyel rendelkező terv alapján minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a kivitelezéshez és megértéséhez szükséges. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.

(...)

Helyesen:

Az építési engedélyezési tervdokumentumnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell elkészülnie. Az engedélyes tervdokumentációban minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a terv engedélyezéséhez és megértéséhez szükséges. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.

— Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:

1:50 léptékű tervek szükség szerinti részletekkel, műszaki leírások a 306/2011 (XII.23.) Korm. R. szerint. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Az engedéllyel rendelkező terv alapján minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a kivitelezéshez és megértéséhez szükséges és a kulcsrakész kivitelezés beszerzéses tendereztetéséhez szükséges, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell rendelkeznie árazatlan és árazott költségvetéssel. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.

(...)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 10/11/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 15/11/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 10/11/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 15/11/2017
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a 2017/S 209-434447 számú korrigendummal már módosította a IV.2.2) és IV.2.7) pontba foglalt határidőket 10.11.2017. napjára.

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja, módosuló részek: Szerződéstervezet, Műszaki tartalom

A közbeszerzési dokumentumok módosítását ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.