Lieferungen - 443247-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Częstochowa: Laborreagenzien

2018/S 196-443247

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 173-392127)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
DAZ.26.064.2018
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
42-200
Polen
Kontaktstelle(n): Masłgorzata Nowak
Telefon: +48 343673674
E-Mail: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
NUTS-Code: PL224

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalparkitka.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.szpitalparkitka.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników części zużywalnych i eksploatacyjnych z dzierżawą analizatorów; odczynników do barwienia; odczynników z dzierżawą skanera; odczynników do analizatora będącego własnością zamawiającego

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ.26.064.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników części zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów; odczynników do barwienia cytochemicznego; odczynników do oznaczania przeciwciał z dzierżawą skanera oraz odczynników do analizatora będącego własnością zamawiającego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w asortymencie oraz szacunkowych ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ, stanowiący formularze asortymentowo–cenowe. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 173-392127

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 11/10/2018
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 16/10/2018
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 11/10/2018
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 16/10/2018
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: